Josva 17:1-18

17  Så fik Manasses+ stamme et område ved lodkastning;+ Manasse var Josefs førstefødte.+ Makir,+ Manasses førstefødte og Gileads far, var kriger, og derfor fik han områderne Gilead og Bashan.+  Og resten af slægterne blandt Manasses efterkommere fik et område ved lodkastning: Abiezers,+ Heleks, Asriels, Sikems, Hefers og Shemidas sønner. Det var de mandlige efterkommere af Josefs søn Manasse, slægt for slægt.+  Men Selofkad,+ søn af Hefer, søn af Gilead, søn af Makir, søn af Manasse, havde ingen sønner, kun døtre, og hans døtre hed Makla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa.  De gik så til præsten Eleazar,+ til Josva, der var Nuns søn, og til høvdingerne og sagde: “Det var Jehova der befalede Moses at give os et område som arv blandt vores slægtninge.”+ På Jehovas befaling gav han dem så et område blandt deres fars brødre.+  Foruden Gileads og Bashans land, der lå på den anden side* af Jordan, fik Manasse ti andele,+  for Manasses døtre fik en arv sammen med hans sønner, og resten af Manasses efterkommere fik Gileads land.  Og Manasses grænse gik fra Asher til Mikmetat,+ som ligger foran Sikem;+ og grænsen fortsatte mod syd* til det område der tilhører indbyggerne i En-Tappua.  Manasse fik Tappuas område,+ men byen Tappua på Manasses grænse tilhørte Efraims efterkommere.  Og grænsen gik ned til Kanas Wadi, syd for wadien. Nogle af Efraims byer lå blandt Manasses byer,+ og Manasses grænse var nord for wadien, og den endte ved havet.+ 10  Området mod syd tilhørte Efraim, og området mod nord tilhørte Manasse, og havet var grænse,+ og mod nord nåede de* til Asher og mod øst til Issakar. 11  I Issakars og Ashers områder fik Manasse følgende byer sammen med deres indbyggere og småbyer: Bet-Shan, Jibleam,+ Dor,+ En-Dor,+ Taanak+ og Megiddo, tre af højdedragene. 12  Men Manasses efterkommere kunne ikke erobre byerne; kanaanæerne blev stædigt ved med at bo i den del af landet.+ 13  Da israelitterne blev stærke, satte de kanaanæerne til at udføre tvangsarbejde,+ men de fordrev dem ikke helt.+ 14  Josefs efterkommere sagde til Josva: “Hvorfor har du kun givet os* én andel+ og ét område som arv? Vi er et stort folk, for Jehova har velsignet os indtil nu.”+ 15  Josva svarede dem: “Hvis I er så stort et folk, så gå op til skovene i perizzitternes+ og refaitternes+ land og ryd et stykke til jer selv dér, når der nu ikke er plads nok til jer i Efraims bjergland.”+ 16  Så sagde Josefs efterkommere: “Bjerglandet er ikke nok til os, og alle de kanaanæere der bor i dalområdet,* har stridsvogne+ med jernleer på hjulene,* både dem i Bet-Shan+ og dens småbyer og dem i Jizreeldalen.”*+ 17  Josva sagde så til Josefs efterkommere, Efraims og Manasses stammer: “I er et stort folk, og I er meget stærke. I får ikke kun én andel,+ 18  men I vil få hele bjerglandet.+ Det er skovklædt, men I skal rydde det, og det vil være jeres områdes yderste grænse. I skal nemlig fordrive kanaanæerne, selvom de er stærke og har stridsvogne med jernleer på hjulene.”*+

Fodnoter

Dvs. den østlige side.
Bogst.: “til højre”.
Dvs. folket i Manasse eller Manasses område.
Bogst.: “mig”.
Eller “slettelandet”.
Bogst.: “stridsvogne af jern”.
Eller “på Jizreelsletten”.
Bogst.: “stridsvogne af jern”.

Studienoter

Medieindhold