Josva 13:1-33

13  Josva var nu blevet gammel.+ Så Jehova sagde til ham: “Du er blevet gammel, men der er stadig meget land der skal erobres.  Dette er det land der er tilbage:+ alle filistrenes og alle geshuritternes områder+  (fra den gren af Nilen* som er øst for* Egypten, op til Ekrons grænse mod nord, som førhen blev regnet for at være et kanaanæisk område),+ deriblandt det land der tilhører de fem filisterfyrster+ – gazaitterne, ashdoditterne,+ ashkalonitterne,+ gatitterne+ og ekronitterne;+ avvitternes+ land  mod syd; hele kanaanæernes land; Meara, som tilhører sidonierne,+ indtil Afek, til amoritternes grænse;  gebalitternes+ land og hele Libanon mod øst, fra Baal-Gad ved foden af Hermonbjerget til Lebo-Hamat;*+  alle indbyggerne i bjerglandet fra Libanon+ til Misrefot-Majim+ og alle sidonierne.+ Jeg vil drive dem ud foran israelitterne.+ Du skal blot give det til Israel som en arv, sådan som jeg har befalet dig.+  Nu skal du fordele dette land som en arv til de ni stammer og den ene halvdel af Manasses stamme.”+  Sammen med den anden halvdel af stammen tog rubenitterne og gaditterne det område Moses gav dem som deres arv på den østlige side af Jordan, det som Jehovas tjener Moses havde givet dem:+  fra Aroer,+ som ligger ved kanten af Arnondalen,*+ og byen der ligger midt i dalen, og hele Medebahøjsletten* indtil Dibon; 10  og alle byerne som tilhørte amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon, indtil ammonitternes grænse;+ 11  også Gilead og geshuritternes og maakatitternes område+ og hele Hermonbjerget og hele Bashan+ indtil Salka;+ 12  hele det rige som tilhørte kong Og i Bashan, der regerede i Ashtarot og Edrei. (Han var en af de sidste refaitter).+ Moses besejrede dem og drev dem ud.+ 13  Men israelitterne drev ikke+ geshuritterne og maakatitterne ud, for geshuritterne og maakatitterne bor stadig i Israel. 14  Det var kun levitternes stamme han ikke gav et område som arv.+ Ildofrene til Jehova, Israels Gud, er deres arv,+ sådan som han lovede dem.+ 15  Så gav Moses et område til slægterne i Rubens stamme som deres arv, 16  og deres område strakte sig fra Aroer, som ligger ved kanten af Arnondalen,* og byen midt i dalen, og hele højsletten ved Medeba; 17  Heshbon og alle dens byer+ på højsletten, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,+ 18  Jahas,+ Kedemot,+ Mefaat,+ 19  Kirjatajim, Sibma+ og Seret-ha-Shahar på bjerget i dalen,* 20  Bet-Peor, Pisgas skråninger,+ Bet-ha-Jeshimot,+ 21  alle byerne på højsletten og hele det rige som tilhørte amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon.+ Moses besejrede ham+ og de midjanitiske høvdinger Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba,+ Sihons vasaller* der boede i landet. 22  Spåmanden+ Bileam,+ Beors søn, var blandt dem israelitterne dræbte med sværdet. 23  Rubenitternes grænse var Jordanfloden; og dette område var den arv rubenitternes slægter fik, med byer og tilhørende landsbyer. 24  Desuden gav Moses et område til slægterne i Gads stamme, gaditterne, som deres arv, 25  og deres område indbefattede Jazer+ og alle byerne i Gilead og halvdelen af ammonitternes land+ indtil Aroer, som vender mod Rabba,+ 26  og fra Heshbon+ til Ramat-ha-Mispe og Betonim og fra Mahanajim+ til Debirs grænse 27  og i dalen* byerne Bet-Haram, Bet-Nimra,+ Sukkot+ og Safon, resten af kong Sihon af Heshbons rige,+ med Jordanfloden som grænse fra den nederste ende af Kinneretsøen*+ på den østlige side af floden. 28  Det var den arv gaditternes slægter fik, med byer og tilhørende landsbyer. 29  Derefter gav Moses et område til halvdelen af Manasses stamme, til slægterne i halvdelen af stammen, som deres arv.+ 30  Og deres område strakte sig fra Mahanajim+ og omfattede hele Bashan, hele kong Og af Bashans rige, og alle Jairs teltbyer+ i Bashan, 60 byer. 31  Og halvdelen af Gilead samt Ashtarot og Edrei,+ Ogs kongebyer i Bashan, gik til Manasses søn Makirs efterkommere,+ til halvdelen af Makirs efterkommere, slægt for slægt. 32  Det var de områder Moses gav dem som deres arv på Moabs ørkensletter på den anden side af Jordan, øst for Jeriko.+ 33  Men Moses gav intet område som arv til levitternes stamme.+ Jehova, Israels Gud, er deres arv, sådan som han lovede dem.+

Fodnoter

Eller “fra Shihor”.
Bogst.: “foran”.
Eller “indgangen til Hamat”.
Eller “Arnons Wadi”.
Eller “Medebaplateauet”.
Eller “Arnons Wadi”.
Eller “lavningen”.
Dvs. konger der var underlagt Sihon.
Eller “lavningen”.
Dvs. Genesaret Sø, eller Galilæas Sø.

Studienoter

Medieindhold