Josva 10:1-43

10  Så snart kong Adonisedek i Jerusalem hørte at Josva havde indtaget Aj og udslettet den* – at han havde gjort med Aj og dens konge+ som han havde gjort med Jeriko og dens konge+ – og at indbyggerne i Gibeon havde sluttet fred med israelitterne+ og fået lov til at blive iblandt dem,  blev han stærkt foruroliget,+ for Gibeon var lige så stor som en af kongebyerne. Den var større end Aj,+ og alle dens mænd var krigere.  Derfor sendte Jerusalems konge, Adonisedek, dette budskab til Hebrons+ konge, Hoham, Jarmuts konge, Piram, Lakishs konge, Jafia, og Eglons+ konge, Debir:  “Kom og hjælp mig, og lad os angribe Gibeon, for indbyggerne har sluttet fred med Josva og israelitterne.”+  Så samledes de fem amoritterkonger+ – kongerne i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish og Eglon – og deres hære, og de marcherede afsted og belejrede Gibeon for at kæmpe mod byen.  Mændene i Gibeon sendte så bud til Josva i lejren ved Gilgal:+ “Lad ikke dine trælle i stikken.*+ Kom hurtigt! Red os, og hjælp os! Alle amoritterkongerne fra bjerglandet har slået sig sammen imod os.”  Så drog Josva op fra Gilgal sammen med alle soldaterne og de dygtige krigere.+  Jehova sagde nu til Josva: “Vær ikke bange for dem,+ for jeg har overgivet dem til dig.+ Ikke en af dem vil kunne klare sig mod dig.”+  Efter at Josva havde marcheret hele natten fra Gilgal, overrumplede han dem. 10  Jehova skabte forvirring blandt dem,+ og israelitterne slog mange af dem ihjel ved Gibeon og forfulgte dem op mod Bet-Horon og huggede dem ned helt til Azeka og Makkeda. 11  Mens de flygtede for Israel og var på vej ned fra Bet-Horon, kastede Jehova store hagl fra himlen ned over dem hele vejen til Azeka, og de døde. Der var faktisk flere der blev dræbt af haglene end af israelitternes sværd. 12  Den dag Jehova slog amoritterne på flugt for øjnene af israelitterne, sagde Josva til Jehova mens Israel hørte det: “Sol, stå stille+ over Gibeon,+og måne, over Ajjalons Dal!”* 13  Så stod solen stille, og månen bevægede sig ikke før nationen havde taget hævn over sine fjender. Står det ikke skrevet i Jashars Bog?*+ Solen stod stille midt på himlen, og den ventede næsten en hel dag med at gå ned. 14  Der har aldrig været en dag som den, hverken før eller siden, hvor Jehova hørte efter en mands stemme,+ for Jehova kæmpede for Israel.+ 15  Derefter vendte Josva og hele Israel tilbage til lejren i Gilgal.+ 16  I mellemtiden flygtede de fem konger og skjulte sig i hulen ved Makkeda.+ 17  Man fortalte så Josva: “De fem konger er blevet fundet. De skjuler sig i hulen ved Makkeda.”+ 18  Så sagde Josva: “Rul nogle store sten for indgangen til hulen, og sæt nogle mænd til at holde vagt over dem. 19  Men I andre må ikke stoppe op. Sæt efter jeres fjender og angrib deres bagtrop.+ Lad dem ikke komme ind i deres byer, for Jehova jeres Gud har overgivet dem til jer.” 20  Til sidst havde Josva og israelitterne dræbt så mange af dem at de næsten blev udslettet, lige bortset fra nogle der undslap og nåede ind i de befæstede byer. 21  Derefter vendte hele hæren i god behold tilbage til Josva i lejren ved Makkeda. Ingen vovede at sige et ord* imod israelitterne. 22  Josva sagde: “Ryd indgangen til hulen, og før de fem konger ud til mig.” 23  De førte så de fem konger ud af hulen til ham: kongerne i Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakish og Eglon.+ 24  Da de førte kongerne ud til Josva, tilkaldte han alle Israels mænd og sagde til anførerne for de krigere der var taget med ham: “Kom herhen og sæt jeres fødder på kongernes nakke.” Så gik de hen og satte fødderne på deres nakke.+ 25  Josva sagde nu til dem: “Vær ikke bange eller skrækslagne.+ Vær modige og stærke, for sådan vil Jehova gøre med alle jeres fjender som I kæmper mod.”+ 26  Derefter huggede Josva dem ned og hængte dem op på fem pæle,* og de blev hængende på pælene til det blev aften. 27  Ved solnedgang befalede Josva at de skulle tages ned fra pælene+ og kastes ind i hulen hvor de før havde skjult sig. Så anbragte man store sten for indgangen til hulen, og de ligger der den dag i dag. 28  Samme dag indtog Josva Makkeda+ og dræbte indbyggerne med sværd. Han udslettede dens konge og alle i byen og lod ingen overleve.+ Han gjorde nøjagtigt det samme med Makkedas konge+ som han havde gjort med Jerikos konge. 29  Så tog Josva og hele Israel videre fra Makkeda til Libna og kæmpede mod Libna.+ 30  Jehova overgav også den og dens konge+ til israelitterne, og de indtog byen og dræbte alle dens indbyggere med sværd, og de lod ingen overleve. De gjorde nøjagtigt det samme med dens konge som de havde gjort med Jerikos konge.+ 31  Derefter tog Josva og hele Israel videre fra Libna til Lakish+ og slog lejr der og angreb byen. 32  Jehova overgav Lakish til israelitterne, og de indtog den dagen efter og dræbte alle dens indbyggere med sværd,+ nøjagtigt som de havde gjort med Libna. 33  Så drog Horam, Gezers konge,+ op for at hjælpe Lakish, men Josva huggede ham og hans folk ned til der ikke var flere overlevende. 34  Josva og hele Israel tog nu videre fra Lakish til Eglon+ og slog lejr der og angreb byen. 35  Samme dag indtog de den og dræbte indbyggerne med sværd. De udslettede alle i byen den dag, nøjagtigt som de havde gjort med Lakish.+ 36  Så drog Josva og hele Israel op fra Eglon til Hebron+ og kæmpede mod byen. 37  De indtog den og de omkringliggende byer, og de dræbte dens konge og alle dens indbyggere med sværd, og de lod ingen overleve. Han gjorde nøjagtigt som han havde gjort med Eglon: Han udslettede byen og alle i den. 38  Til sidst vendte Josva og hele Israel sig mod Debir+ og kæmpede mod byen. 39  Han indtog den med dens konge og alle dens byer, og de dræbte indbyggerne med sværd og udslettede alle i byerne+ og lod ingen overleve.+ Han gjorde nøjagtigt med Debir og dens konge som han havde gjort med Hebron og Libna og dens konge. 40  Josva erobrede hele landet, bjerglandet, Negeb,* Shefela*+ og skråningerne, og slog alle kongerne der. Han lod ingen overleve; han udslettede alt hvad der trak vejret,+ nøjagtigt som Jehova, Israels Gud, havde befalet.+ 41  Josva besejrede dem fra Kadesh-Barnea+ til Gaza+ og hele området omkring Goshen+ og op til Gibeon.+ 42  Josva besejrede alle disse konger og indtog deres land på én gang, for det var Jehova, Israels Gud, der kæmpede for Israel.+ 43  Derefter vendte Josva og hele Israel tilbage til lejren i Gilgal.+

Fodnoter

Eller “viet ... til udslettelse”. Tilsvarende i vers 28, 35, 37, 39 og 40. Se Ordforklaring.
Eller “Slå ikke hånden af dine trælle”.
Eller “Lavning”.
Eller “Den Retskafnes Bog”.
Bogst.: “Ingen gjorde sin tunge skarp”.
Eller “træer”.
Eller “Sydlandet”.
Eller “Lavlandet”.

Studienoter

Medieindhold