Job 34:1-37

34  Elihu fortsatte sit svar med at sige:   “Hør mine ord, I der er så kloge;lyt til mig, I der ved så meget,   for øret prøver ordeneligesom tungen* smager på maden.   Lad os sammen vurdere hvad der er rigtigt;lad os blive enige om hvad der er godt.   Job har altså sagt: ‘Jeg har ret,+men Gud har nægtet at behandle mig retfærdigt.+   Skulle jeg lyve om hvilken dom jeg har fortjent? Jeg har fået et sår der ikke vil heles, selvom jeg ikke har begået nogen fejl.’+   Findes der nogen som Job,der tørster efter fornærmelser som efter vand?   Han har slået sig sammen med dem der handler forkert,og er blevet ven med onde mænd,+   for han har sagt: ‘Det er til ingen nytte for en mandat han prøver at behage Gud.’+ 10  Hør nu på mig, I kloge mænd.* Det er utænkeligt at den sande Gud skulle handle ondt,+at Den Almægtige skulle gøre noget der er forkert!+ 11  Han belønner jo et menneske for det han gør,+og lader ham mærke følgerne af sine handlinger. 12  Gud handler afgjort ikke ondt,+Den Almægtige fordrejer ikke retten.+ 13  Hvem har givet ham ansvaret for jorden?Hvem har givet ham myndighed over hele verden?* 14  Hvis Gud rettede sin opmærksomhed* mod menneskerog tog deres ånd og åndedræt tilbage,+ 15  så ville de alle omkomme,og menneskene ville vende tilbage til støvet.+ 16  Hvis du har nogen fornuft, så lyt til dette. Hør godt efter hvad jeg siger. 17  Kunne en der hader retfærdighed, have magten?Eller ville du fordømme en der har magten, for at han er retfærdig? 18  Ville du sige til en konge: ‘Du duer ikke til noget’ eller til højtstående mænd: ‘I er onde’?+ 19  Der er En der ikke tager parti for fyrster,og som ikke favoriserer de rige frem for de fattige,+for de er alle sammen skabt af ham.*+ 20  De kan alle dø pludseligt,+ midt om natten;+de ryster voldsomt, og så er det slut. Selv magtfulde mænd bliver taget bort, men ikke ved menneskers hænder.+ 21  Gud følger en mands veje med sit blik,+og han ser hvert skridt manden tager. 22  Der findes intet mørke og ingen skyggehvor de der øver ondt, kan gemme sig,+ 23  for Gud har ikke fastsat en bestemt tid hvor et menneskeskal føres frem for ham i retten. 24  Han knuser de magtfulde og behøver ikke først at forhøre dem,og han indsætter andre i deres sted.+ 25  Han ved nemlig hvad de foretager sig;+midt om natten fælder han dem, og så er de færdige.+ 26  Han straffer dem for deres ondskabi fuld offentlighed+ 27  fordi de er holdt op med at følge ham+og er ligeglade med alle hans veje.+ 28  De er skyld i at de fattige må råbe til Gud,og at han må høre de hjælpeløse skrige.+ 29  Hvis Gud forholder sig tavs, hvem kan så fordømme ham for det? Hvis han skjuler sit ansigt, hvem kan så se ham? Om det er for en nation eller for et enkelt menneske, er resultatet det samme, 30  nemlig at en gudløs* ikke kommer til at herske+eller lægge fælder for folket. 31  Vil du virkelig sige til Gud:‘Jeg er blevet straffet selvom jeg ikke har gjort noget forkert,+ 32  gør mig opmærksom på det jeg har overset– hvis jeg har gjort noget galt, vil jeg ikke gøre det igen’? 33  Skulle han belønne dig på dine betingelser når du afviser hans dom? Det må du og ikke jeg svare på. Fortæl mig det du har så god forstand på. 34  Kloge og fornuftige mænd*– ja, enhver vis mand der hører mig – vil sige til mig: 35  ‘Job taler uden at have viden,+der er ingen indsigt bag hans ord.’ 36  Lad Job blive prøvet* til det yderste,for han svarer præcis som de onde! 37  Han føjer oprør til sin synd;+han klapper hånligt i hænderne foran osog taler mere og mere imod den sande Gud!”+

Fodnoter

Bogst.: “ganen”.
Bogst.: “mænd med hjerte”.
Eller “den beboede jord”.
Bogst.: “sit hjerte”.
Eller “de er alle hans hænders værk”.
Eller “en frafalden”.
Bogst.: “Mænd med hjerte”.
Eller muligvis: “Min far, lad Job blive prøvet”.

Studienoter

Medieindhold