Jeremias 49:1-39

49  Til ammonitterne+ siger Jehova: “Har Israel ingen sønner? Har han ingen arving? Hvorfor har Malkam+ indtaget Gad?+ Og hvorfor bor hans folk i Israels byer?”   “‘Derfor vil der komme dage,’ erklærer Jehova,‘hvor jeg lader krigssignalet* lyde mod ammonitternes Rabba.+ Hun vil blive en øde høj,og der vil blive sat ild til hendes småbyer.’ ‘Og Israel vil fordrive dem der fordrev ham,’+ siger Jehova.   ‘Hyl, Heshbon, for Aj er blevet ødelagt! Skrig, Rabbas småbyer. Klæd jer i sækkelærred. Klag og strejf om mellem stengærderne,*for Malkam skal føres i eksil,sammen med sine præster og sine fyrster.+   Hvorfor praler du af dalene,*af din frodige slette, du troløse datter,du som stoler på dine skatteog siger: “Hvem kan komme imod mig?”’”   “‘Jeg lader noget frygteligt komme over dig,’ erklærer Den Suveræne Herre, Hærstyrkers Gud, Jehova. ‘Det vil komme fra alle dem der er rundt om dig. I vil blive fordrevet i alle retninger,og ingen vil samle dem der flygter.’”   “‘Men senere vil jeg føre ammonitterne tilbage fra fangenskabet,’ erklærer Jehova.”  Til Edom siger Hærstyrkers Gud, Jehova: “Er der ikke længere nogen visdom i Teman?+ Har de kloge ingen gode råd at give? Er deres visdom rådnet?   Flygt, vend om! Søg ned i dybet, I der bor i Dedan!+ For jeg vil bringe ulykke over Esaunår tiden er inde til at jeg vender min opmærksomhed mod ham.   Hvis drueplukkere kom til dig,ville de så ikke levne en efterhøst? Hvis tyve kom om natten,ville de så ikke kun ødelægge så meget som de havde lyst til?+ 10  Men jeg vil gøre Esau nøgen. Jeg vil afsløre hans skjulestederså han ikke kan gemme sig. Hans børn, hans brødre og hans naboer vil blive tilintetgjort,+og han vil ikke længere findes.+ 11  Efterlad dine faderløse børn,så vil jeg bevare dem i live,og dine enker vil stole på mig.” 12  For her er hvad Jehova siger: “Hvis de der ikke er dømt til at drikke bægret, skal drikke det, skulle du så helt slippe for straf? Du slipper ikke for straf, for du skal drikke det!”+ 13  “For jeg har sværget ved mig selv,” erklærer Jehova, “at Bosra vil blive noget man chokeres over,+ hun vil blive vanæret og ødelagt og til en forbandelse, og alle hendes byer vil blive til ruiner for evigt.”+ 14  Jeg har hørt en melding fra Jehova,en udsending er sendt ud til nationerne: “Saml jer og gå imod hende;gør jer klar til kamp.”+ 15  “For jeg har gjort dig ubetydelig blandt nationerne,foragtet blandt mennesker.+ 16  Den skælven du forårsagede, og dit indbildske hjertehar bedraget dig,du som bor i gemmestederne på klippen,som har dit tilholdssted på den højeste bakke. Selvom du bygger din rede højt oppe ligesom ørnen,vil jeg styrte dig ned derfra,” erklærer Jehova. 17  “Og Edom skal blive noget man chokeres over.+ Alle der kommer forbi hende, vil stirre chokeret og pifte hånligt over alle hendes plager. 18  Det skal blive ligesom dengang Sodoma og Gomorra og deres nabobyer blev ødelagt,”+ siger Jehova. “Ingen skal bo der, og intet menneske vil slå sig ned der.+ 19  Som en løve kommer frem fra det tætte krat langs Jordanfloden,+ vil nogen komme imod den trygge græsgang, men på et øjeblik vil jeg få ham til at flygte fra hende. Og den udvalgte vil jeg sætte over hende. For hvem er som mig, og hvem kan udfordre mig? Hvilken hyrde kan klare sig mod mig?+ 20  Hør derfor hvad Jehova har besluttet* mod Edom, og hvad han har udtænkt mod Temans+ indbyggere: De små i hjorden vil blive slæbt væk. Han vil gøre deres bolig øde på grund af dem.+ 21  Ved lyden af deres fald ryster jorden. Der høres et skrig! Lyden høres helt til Det Røde Hav.+ 22  Som en ørn vil han stige op og slå ned,+og han vil brede sine vinger ud over Bosra.+ På den dag vil Edoms krigeres hjerteblive som hjertet hos en fødende kvinde.” 23  Til Damaskus:+ “Hamat+ og Arpad er blevet gjort til skamme,for de har hørt en dårlig melding. De smelter af frygt. Der er en uro i havet som ikke kan falde til ro. 24  Damaskus har mistet modet. Hun har vendt sig om for at flygte, men er blevet grebet af panik. Angst og smerte har ramt hende,som hos en fødende kvinde. 25  Hvorfor er lovprisningens by, jublens by,ikke blevet forladt? 26  For hendes unge mænd skal falde på hendes torve,og alle soldaterne vil omkomme den dag,” erklærer Hærstyrkers Gud, Jehova. 27  “Jeg vil sætte ild til Damaskus’ mur,og ilden vil fortære Ben-Hadads befæstede tårne.”+ 28  Til Kedar+ og Hasors kongeriger, som Babylons konge Nebukadnesar* slog, siger Jehova: “Rejs jer, gå op til Kedar,og tilintetgør Østens sønner. 29  Deres telte og deres hjorde vil blive taget fra dem,deres teltduge og alle deres ejendele. Deres kameler vil blive ført bort,og man vil råbe til dem: ‘Der er skræk og rædsel alle steder!’” 30  “Flygt, rejs langt væk! Tag ned og bo i dybet, I der bor i Hasor,” erklærer Jehova. “For Babylons konge Nebukadnesar* har lagt en strategi imod jer,han har udtænkt en plan imod jer.” 31  “Rejs jer, drag op imod den nation der har fred,som bor trygt og sikkert!” erklærer Jehova. “Den har hverken døre eller slåer; de bor for sig selv. 32  Deres kameler skal tages som bytte,og deres flokke af kvæg vil blive røvet. Jeg vil sprede dem for alle vinde,*dem som klipper deres hår ved tindingerne,+og jeg vil lade ulykken ramme dem fra alle retninger,” erklærer Jehova. 33  “Og Hasor skal blive en hule for sjakaler,en ødemark for altid. Ingen skal bo der,og intet menneske vil slå sig ned der.” 34  Her er Jehovas ord om Elam.+ Det kom til profeten Jeremias i begyndelsen af Judas konge Sidkijas+ regeringstid: 35  “Hærstyrkers Gud, Jehova, siger: ‘Jeg knækker Elams+ bue, deres stærkeste våben.* 36  Jeg vil sende de fire vinde fra himlens fire hjørner imod Elam, og jeg vil sprede dem for vindene. Der vil ikke være nogen nation som de der bliver fordrevet fra Elam, ikke kommer til.’” 37  “Jeg vil knuse elamitterne foran deres fjender og foran dem der er ude på at tage deres liv. Jeg vil bringe ulykke over dem, min brændende vrede,” erklærer Jehova. “Og jeg vil sende sværdet efter dem indtil jeg har udslettet dem.” 38  “Jeg vil sætte min trone i Elam,+ og jeg vil udrydde kongen og fyrsterne der,” erklærer Jehova. 39  “Men i de sidste dage vil jeg føre Elam tilbage fra fangenskabet,” erklærer Jehova.

Fodnoter

Eller muligvis: “krigsråbet”.
Eller “fårefoldene”.
Eller “lavsletterne”.
Eller “Jehovas råd”.
Bogst.: “Nebukadrezar”. En alternativ stavemåde.
Bogst.: “Nebukadrezar”. En alternativ stavemåde.
Eller “i alle retninger”.
Bogst.: “deres styrkes begyndelse”.

Studienoter

Medieindhold