Jeremias 29:1-32

29  Dette er ordene i det brev profeten Jeremias sendte fra Jerusalem til resten af de ældste blandt folket der var i eksil, præsterne, profeterne og hele folket, som Nebukadnesar havde ført i eksil fra Jerusalem til Babylon  – det var efter at kong Jekonja+ og enkedronningen,*+ hofmændene, Judas og Jerusalems fyrster samt håndværkerne og smedene* havde forladt Jerusalem.+  Han sendte brevet med Elasa, Shafans+ søn, og Gemarja, Hilkijas søn, som Judas kong Sidkija+ sendte til Babylons kong Nebukadnesar i Babylon. Det lød:  “Her er hvad Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, siger til hele folket der er i eksil, dem som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babylon:  ‘Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis deres frugt.  Gift jer og få sønner og døtre, find hustruer til jeres sønner, og gift jeres døtre bort så de også kan få sønner og døtre. Bliv mange der hvor I er, og bliv ikke færre.  Og arbejd for at den by som jeg har ført jer i eksil til, har fred, og bed til Jehova for den, for når den har fred, vil I have fred.+  For her er hvad Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, siger: “Lad jer ikke narre af profeterne og spåmændene blandt jer,+ og hør ikke på dem når de fortæller om de drømme de drømmer.  For ‘de profeterer løgne for jer i mit navn. Jeg har ikke sendt dem,’+ erklærer Jehova.”’” 10  “Jehova siger nemlig: ‘Når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg rette min opmærksomhed mod jer,+ og jeg vil opfylde mit løfte og føre jer tilbage hertil.’+ 11  ‘For jeg ved hvad jeg har i tanke for jer,’ erklærer Jehova. ‘Jeg ønsker at I skal have fred, og ikke ulykke.+ Jeg vil give jer en fremtid og et håb.+ 12  I vil kalde på mig og komme og bede til mig, og jeg vil høre på jer.’+ 13  ‘I vil søge mig og finde mig.+ I vil nemlig søge mig af hele jeres hjerte.+ 14  Og jeg vil lade jer finde mig,’+ erklærer Jehova. ‘Jeg vil føre jer tilbage fra fangenskabet og samle jer fra alle de nationer og alle de steder jeg har fordrevet jer til,’+ erklærer Jehova. ‘Jeg vil føre jer tilbage til det sted som jeg førte jer bort fra.’+ 15  Men I har sagt: ‘Jehova har ladet profeter fremstå for os i Babylon.’ 16  Her er hvad Jehova siger til den konge der sidder på Davids trone,+ og til hele det folk der bor i denne by, jeres brødre som ikke er blevet ført i eksil sammen med jer: 17  ‘Hærstyrkers Gud, Jehova, siger: “Jeg sender sværd, hungersnød og pest*+ imod dem, og jeg vil få dem til at blive som rådne* figner der er så dårlige at de ikke kan spises.”’+ 18  ‘Jeg vil forfølge dem med sværd,+ med hungersnød og med pest, og jeg vil gøre dem til et chokerende syn for alle jordens riger+ og en forbandelse, noget man forbavses over og pifter hånligt ad,+ og jeg vil vanære dem blandt alle de nationer jeg fordriver dem til,+ 19  fordi de ikke har hørt efter de ord jeg sendte til dem gennem mine tjenere profeterne,’ erklærer Jehova. ‘Jeg sendte dem igen og igen.’*+ ‘Men I har ikke hørt efter,’+ erklærer Jehova. 20  Hør derfor Jehovas ord, alle I som jeg har sendt i eksil fra Jerusalem til Babylon. 21  Her er hvad Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, siger om Akab, Kolajas søn, og om Sidkija, Maasejas søn, som profeterer løgne for jer i mit navn:+ ‘Jeg overgiver dem til Nebukadnesar,* Babylons konge, og han skal slå dem ihjel mens I ser på det. 22  Og det der sker med dem, vil blive brugt i en forbandelse af alle de judæere der er i eksil i Babylon: “Må Jehova gøre det samme med dig som han gjorde med Sidkija og Akab, som Babylons konge ristede over ilden!” 23  De har nemlig opført sig skamløst i Israel,+ de har begået ægteskabsbrud med andres hustruer og talt løgne i mit navn, og det har jeg ikke befalet dem.+ “Jeg ved det, og jeg kan bevidne det,”+ erklærer Jehova.’” 24  “Og til Shemaja+ fra Nehelam skal du sige: 25  ‘Her er hvad Hærstyrkers Jehova, Israels Gud, siger: “I dit eget navn har du sendt breve til alle der er i Jerusalem, til præsten Sefanja,+ Maasejas søn, og til alle de andre præster og skrevet: 26  ‘Jehova har gjort dig til præst i stedet for præsten Jojada for at du skal være tilsynsmand i Jehovas hus og føre tilsyn med enhver galning der opfører sig som profet, og sætte ham i gabestokken.*+ 27  Så hvorfor har du ikke irettesat Jeremias fra Anatot,+ der opfører sig som profet over for jer?+ 28  Han har endda sendt bud til os i Babylon og sagt: “Der kommer til at gå lang tid! Byg huse og bo i dem, og plant haver og spis frugten ...”’”’”+ 29  Da præsten Sefanja+ læste brevet op for profeten Jeremias, 30  kom Jehovas ord til Jeremias: 31  “Send bud til alle dem der er i eksil, og sig: ‘Her er hvad Jehova siger om Shemaja fra Nehelam: “Shemaja har profeteret for jer selvom jeg ikke har sendt ham, og han har prøvet at få jer til at stole på løgne.+ 32  Derfor siger Jehova: ‘Jeg vender min opmærksomhed mod Shemaja fra Nehelam og hans efterkommere. Ingen i hans slægt vil overleve sammen med dette folk, og han kommer ikke til at se det gode som jeg vil gøre for mit folk,’ erklærer Jehova, ‘for han har tilskyndet til oprør mod Jehova.’”’”

Fodnoter

Eller muligvis: “skansebyggerne”.
Eller “førstedamen”.
Eller muligvis: “revnede”.
Eller “sygdom”.
Bogst.: “stod tidligt op og sendte”.
Bogst.: “Nebukadrezar”. En alternativ stavemåde.
Eller “i blok og halsjern”.

Studienoter

Medieindhold