Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Galaterne

 

 • A. INTRODUKTION (1:1-9)

  • Paulus’ indledende hilsen (1:1-5)

  • Advarer mod en forvrænget form for god nyhed (1:6-9)

 • B. PAULUS FORSVARER SIN OPGAVE SOM APOSTEL (1:10 – 2:14)

  • Gud udvælger Paulus til at være apostel; Paulus’ tidlige tjeneste (1:10-24)

  • Paulus møder apostlene i Jerusalem (2:1-10)

  • Paulus fortæller hvordan han irettesatte Peter (Kefas) i Antiokia i Syrien (2:11-14)

 • C. MAN KAN KUN BLIVE ERKLÆRET RETFÆRDIG GENNEM TRO PÅ KRISTUS, IKKE GENNEM LOVGERNINGER (2:15 – 4:20)

  • Hvis retfærdighed opnås ved hjælp af lovgerninger, døde Kristus til ingen nytte (2:15-21)

  • Lovgerninger i modsætning til tro (3:1-14)

  • Løfterne til Abraham var ikke baseret på Loven (3:15-18)

  • Formålet med Moseloven (3:19-25)

  • Ikke længere trælle, men sønner af Gud (3:26 – 4:7)

  • En appel om ikke at lade sig blive slavebundet af svage og fattige ting igen (4:8-11)

  • Paulus er bekymret for de kristne i Galatien (4:12-20)

 • D. PAULUS FORKLARER HVAD KRISTEN FRIHED BETYDER (4:21 – 6:10)

  • Et symbolsk drama der forklarer kristen frihed (4:21 – 5:1)

  • Det giver ikke frihed at insistere på at man skal omskæres (5:2-12)

  • Den konstante kamp mellem kødet og ånden (5:13-26)

  • Man følger Kristus’ lov ved at hjælpe andre med at bære tunge byrder (6:1-6)

  • Man høster hvad man sår (6:7-10)

 • E. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER (6:11-18)

  • Paulus skriver med egen hånd (6:11)

  • Omskærelse har ingen værdi, men det har det at være en ny skabning (6:12-16)

  • Paulus, en ægte træl for Jesus, ønsker at galaterne lægger den rigtige ånd for dagen (6:17, 18)