Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Introduktion til Galaterne

 

  • Skribent: Paulus

  • Sted for affattelsen: Korinth eller Antiokia i Syrien

  • Tidspunkt fuldført: ca. 50-52 e.v.t.

Interessante fakta:

  • Det her brev er stilet til “menighederne i Galatien”. (Ga 1:2) Det indbefattede åbenbart menighederne i Antiokia i Pisidien, Ikonion, Lystra og Derbe – byer i det sydlige Galatien. Disse menigheder bestod af både jøder og ikkejøder, uden tvivl også keltere, eller gallere.

  • Det ser ud til at brevet blev skrevet omkring 50-52 e.v.t. Det gør det til en af de første bøger i De Kristne Græske Skrifter der blev fuldført efter Matthæusevangeliet (der sikkert blev skrevet ca. 41 e.v.t.). Det var omkring samme tid som 1. og 2. Thessaloniker (henholdsvis ca. 50 og 51 e.v.t.). Menighederne i Galatien blev oprettet omkring 47-48 e.v.t. da Paulus og Barnabas var på missionsrejse. (ApG 13:1 – 14:28) Omkring 49 e.v.t., efter mødet i Jerusalem angående omskærelse, vendte Paulus tilbage til Galatien sammen med Silas. (ApG 15:36 – 16:6) Det var åbenbart efter dette, mens Paulus var et andet sted på sin anden missionsrejse, at han hørte at nogle af de kristne i Galatien ‘vendte sig væk’ fra Gud. Den foruroligende nyhed fik ham til at skrive det her brev med direkte vejledning og stærke tilskyndelser. (Ga 1:6; 3:1; 5:7, 8) Han kan meget vel have skrevet det i Korinth under sit 18 måneder lange ophold i byen (50-52 e.v.t.), for der ville have været tid til at informationerne kunne nå frem til ham fra Galatien. Han kan også have skrevet brevet i Antiokia i Syrien, hvor han opholdt sig “et stykke tid”, åbenbart i sommeren 52 e.v.t. – ApG 18:18-23.

  • En af grundene til at Paulus skrev det her brev, var for at bekræfte at han var apostel. (Ga 1:1; 2:7-9) Han modsagde også judaisternes falske lære. Det var mænd der prøvede at begrænse den kristne frihed. De sagde at det var nødvendigt at holde sig til Moseloven, deriblandt omskærelsen og andre aspekter af jødedommen. (Ga 4:17; 6:12, 13) Paulus kom også ind på det vigtige tema at man bliver erklæret retfærdig ved tro på Kristus Jesus, ikke gennem lovgerninger, og at kristne derfor ikke behøver at blive omskåret. (Ga 2:16, 21; 5:5, 6; 6:15) Brevet fremhæver også den dyrebare frihed som sande kristne opnår gennem Jesus Kristus. (Ga 5:1, 13) Paulus viser at denne frihed motiverer trofaste kristne til at lade sig lede af hellig ånd og til at hjælpe andre. – Ga 5:16, 22-24; 6:1-5.

  • Brevet til menighederne i Galatien afslører mange fakta om Paulus’ liv og tjeneste som apostel der ikke nævnes andre steder. – Ga 1:1, 13-24; 2:1-14.

  • Paulus siger at det her brev blev skrevet med hans “egen hånd”. Det betyder sikkert at han selv har skrevet det, i modsætning til hans andre breve, der blev nedskrevet af sekretærer. – Ga 6:11.

  • Brevets ægthed er veldokumenteret. Forfattere som Irenæus, Clemens af Alexandria, Tertullian og Origenes omtaler brevet ved navn. Det Muratoriske Fragment, der dateres til ca. 170 e.v.t., og som er den ældste kendte liste over bøger i De Kristne Græske Skrifter, tilskriver Paulus dette brev. Derudover er brevet en del af følgende vigtige bibelhåndskrifter: den papyrus der er kendt som P46, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi Syri rescriptus og Codex Claromontanus.