Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Filipperne

 • A. INTRODUKTION (1:1-11)

  • Paulus’ indledende hilsen (1:1, 2)

  • Paulus er taknemmelig mod Gud fordi menigheden er trofast (1:3-7)

  • Paulus beder om at filippernes kærlighed, kundskab og dømmekraft må vokse (1:8-11)

 • B. PAULUS’ NUVÆRENDE SITUATION OG FREMTIDSUDSIGTER (1:12-26)

  • Paulus’ lænker opmuntrer andre til at forkynde frimodigt (1:12-14)

  • Uanset om man forkynder med et rent motiv eller ej, bliver Kristus forkyndt (1:15-20)

  • Hvad der sker hvis Paulus dør, og hvis han lever videre; hans ønske om at hjælpe filipperne (1:21-26)

 • C. VEJLEDNING OM HVORDAN KRISTNE SKAL OPFØRE SIG (1:27 – 2:18)

  • Opfør jer på en måde der er den gode nyhed værdig; kæmp med udholdenhed (1:27-30)

  • Tilskyndelser til at være forenede og ydmyge (2:1-4)

  • Kristus’ enestående eksempel i ydmyghed (2:5-11)

  • Bliv ved med at arbejde på jeres egen frelse; Gud giver jer styrke (2:12, 13)

  • Skin som lysspredere i verden; hold godt fast ved livets ord (2:14-18)

 • D. TIMOTHEUS OG EPAFRODITUS BLIVER SENDT TIL FILIPPI (2:19-30)

  • Timotheus vil vise oprigtig omsorg for filipperne (2:19-24)

  • Epafroditus’ trofasthed, hans sygdom; “bliv ved med at elske den slags mænd” (2:25-30)

 • E. ADVARSEL MOD “DEM DER GÅR IND FOR AT LEMLÆSTE KØDET” (3:1-11)

  • De der “har den virkelige omskærelse”, tjener Jehova i kraft af ånd og praler ikke af noget ydre (3:1-4a)

  • Paulus’ tidligere måde at leve på, som han nu betragter som en bunke affald (3:4b-11)

 • F. PAULUS’ EKSEMPEL FOR FILIPPERNE (3:12 – 4:1)

  • Paulus glemmer hvad der er bagved, og anstrenger sig for at gribe det der er foran (3:12-16)

  • Advarsel mod “fjender af Kristus’ død på pælen”; sande kristnes statsborgerskab er i himlen (3:17 – 4:1)

 • G. TILSKYNDELSE TIL AT VÆRE FORENEDE OG AT GLÆDE SIG; FREDENS GUD VIL GIVE FRED I SINDET (4:2-9)

  • Euodia og Syntyke opfordres til at være enige og tjene Herren sammen (4:2, 3)

  • Glæd jer i Herren, vær rimelige, og vær ikke bekymret for noget (4:4-7)

  • Fokusér på det der er retfærdigt, rent og værd at elske; gør det I har lært (4:8, 9)

 • H. PAULUS’ TILFREDSHED OG TAKNEMMELIGHED (4:10-23)

  • Paulus har styrke til alt på grund af Guds kraft (4:10-13)

  • Paulus er taknemmelig for filippernes gavmildhed; han forsikrer dem om at Gud vil velsigne dem (4:14-20)

  • Hilsner og Paulus’ ønske om at filipperne viser den rette ånd (4:21-23)