Ezekiel 48:1-35

48  “Dette er navnene på stammerne, begyndende mod nord: Dans andel+ går langs vejen mod Hetlon til Lebo-Hamat*+ og til Hasar-Enan langs med grænsen til Damaskus nordpå, ved siden af Hamat.+ Og den går fra den østlige til den vestlige grænse.  Ashers andel+ ligger op mod Dans område, fra den østlige grænse til den vestlige grænse.  Naftalis andel+ ligger op mod Ashers område, fra den østlige grænse til den vestlige grænse.  Manasses andel+ ligger op mod Naftalis område, fra den østlige grænse til den vestlige grænse.  Efraims andel ligger op mod Manasses område,+ fra den østlige grænse til den vestlige grænse.  Rubens andel ligger op mod Efraims område,+ fra den østlige grænse til den vestlige grænse.  Judas andel ligger op mod Rubens område,+ fra den østlige grænse til den vestlige grænse.  Op mod Judas område, fra den østlige grænse til den vestlige grænse, skal det stykke land I skal give som bidrag, ligge. Det skal være 25.000 alen* bredt,+ og i længden skal det svare til de andre stammeområder, fra den østlige grænse til den vestlige grænse. Helligdommen skal ligge i midten af det.  Det stykke land I skal yde som bidrag til Jehova, skal være 25.000 alen langt og 10.000 alen bredt. 10  Dette skal være det hellige bidrag til præsterne.+ Det skal være 25.000 alen på nordsiden, 10.000 på vestsiden, 10.000 på østsiden og 25.000 på sydsiden. Jehovas helligdom skal ligge i midten af det. 11  Det skal tilhøre de helligede præster som er efterkommere af Sadok,+ dem der blev ved med at tage sig af deres pligter over for mig og ikke fjernede sig fra mig sådan som israelitterne og levitterne gjorde.+ 12  De skal have en del af det land der er blevet givet som bidrag og er sat til side som noget højhelligt. Det grænser op til levitternes område. 13  Lige op til præsternes område skal levitterne have et område der er 25.000 alen i længden og 10.000 i bredden. (Længden skal i alt være 25.000, og bredden 10.000). 14  Af dette, som er den bedste del af landet, må de ikke sælge noget stykke, bytte noget væk eller overdrage noget til nogen anden, for det er helligt for Jehova. 15  Det resterende areal, et stykke land der er 5.000 alen bredt og ligger langs den 25.000 alen lange grænse, skal være til byens almindelige brug,+ til beboelse og til græsning. Byen skal ligge midt i dette stykke land.+ 16  Dette er byens mål: Nordsiden er 4.500 alen, sydsiden er 4.500, østsiden er 4.500, og vestsiden er 4.500. 17  Det græsningsareal der skal høre til byen, skal være 250 alen mod nord, 250 mod syd, 250 mod øst og 250 mod vest. 18  Når stykkets øvrige dele regnes med, passer det til længden af det hellige bidrag.+ Der vil være 10.000 alen mod øst og 10.000 alen mod vest. Det vil svare til det hellige bidrag, og afgrøderne fra dette område skal brødføde dem der betjener byen. 19  De fra alle Israels stammer der tjener i byen, skal dyrke jorden dér.+ 20  Hele det stykke der gives som bidrag, er 25.000 alen på hver led. I skal sætte det til side som et helligt bidrag sammen med den jord der tilhører byen. 21  Det stykke land der er tilbage på begge sider af det hellige bidrag og af den jord der hører til byen, skal tilhøre høvdingen.+ Dette område vil støde op til de grænser på 25.000 alen der er øst for og vest for bidraget. Det vil have samme længde som de to stammeområder det støder op mod, og det skal være høvdingens. Det hellige bidrag og tempelhelligdommen skal ligge i midten af det. 22  Levitternes ejendom og den jord der tilhører byen, skal ligge mellem de stykker der tilhører høvdingen. Høvdingens område skal ligge mellem Judas område+ og Benjamins område. 23  Hvad resten af stammerne angår: Benjamins andel går fra den østlige grænse til den vestlige grænse.+ 24  Simeons andel ligger op mod Benjamins område,+ fra den østlige grænse til den vestlige grænse. 25  Issakars andel+ ligger op mod Simeons område, fra den østlige grænse til den vestlige grænse. 26  Zebulons andel ligger op mod Issakars område,+ fra den østlige grænse til den vestlige grænse.+ 27  Gads andel ligger op mod Zebulons område,+ fra den østlige grænse til den vestlige grænse. 28  Landets sydgrænse, grænsen for Gads område, vil gå fra Tamar+ til vandet ved Meribat-Kadesh+ og videre til Wadien*+ og Det Store Hav.* 29  Dette er det land I skal fordele mellem Israels stammer,+ og dette skal være deres andele,”+ siger Den Suveræne Herre Jehova. 30  “Dette vil være byens udgange: Nordsiden skal være 4.500 alen lang.+ 31  Byens porte skal have navne efter Israels stammer. Af de tre porte mod nord skal der være en port for Ruben, en port for Juda og en port for Levi. 32  Østsiden skal være 4.500 alen lang, og der skal være tre porte: en port for Josef, en port for Benjamin og en port for Dan. 33  Sydsiden skal være 4.500 alen lang, og der skal være tre porte: en port for Simeon, en port for Issakar og en port for Zebulon. 34  Vestsiden skal være 4.500 alen lang, og der skal være tre porte: en port for Gad, en port for Asher og en port for Naftali. 35  Omkredsen vil være 18.000 alen. Og navnet på byen skal fra den dag være ‘Jehova er der’.”+

Fodnoter

Eller “indgangen til Hamat”.
Der er tale om en lang alen. Se Tillæg B14.
Dvs. Egyptens Wadi.
Dvs. Middelhavet.

Studienoter

Medieindhold