Ezekiel 45:1-25

45  ‘Når I deler landet op i områder der skal gå i arv,+ skal I give en hellig del af landet som et bidrag til Jehova.+ Det område skal være 25.000 alen* langt og 10.000 alen bredt.+ Hele dette område* skal være en hellig del af landet.  Inden for dette område skal der være et kvadratisk stykke på 500 alen gange 500 alen*+ til det hellige sted, og der skal være 50 alen udenom på hver side til græsningsareal.+  Af det opmålte område skal du afsætte dette stykke som måler 25.000 i længden og 10.000 i bredden, og dér skal helligdommen stå, det højhellige.  Det skal være en hellig del af landet der skal tilhøre præsterne som tjener ved helligdommen,+ dem der nærmer sig Jehova for at tjene ham.+ Det skal være et sted hvor de kan have deres huse, og være en hellig grund til helligdommen.  Til levitterne der tjener ved templet, vil der være et stykke der er 25.000 alen langt og 10.000 alen bredt,+ og de vil få 20 spiserum*+ som deres ejendom.  Som byens ejendom skal du afsætte et område der er 25.000 alen langt (ligesom det hellige bidrag) og 5.000 alen bredt.+ Det skal tilhøre hele Israels hus.  Og til høvdingen skal der være et stykke land på begge sider af det hellige bidrag og af det område der er sat af til byen. Det skal støde op til det hellige bidrag og til byens ejendom. Der skal være en del af det på vestsiden og en del af det på østsiden. Fra den vestlige grænse til den østlige grænse vil det have samme længde som et af stammeområderne.+  Dette område skal være høvdingens ejendom i Israel. Mine høvdinger vil ikke længere mishandle mit folk,+ og de vil give landet til Israels hus, stamme for stamme.’+  Hør hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: ‘Nu er det nok, Israels høvdinger!’ ‘Hold op med jeres vold og undertrykkelse, og gør i stedet det der er rigtigt og retfærdigt.+ Hold op med at beslaglægge mit folks ejendom,’+ siger Den Suveræne Herre Jehova. 10  ‘I skal bruge nøjagtige vægtskåle, et nøjagtigt efamål* og et nøjagtigt batmål.*+ 11  Der skal være en fast størrelse på efamålet og på batmålet. Batmålet skal indeholde en tiendedel homer,* og efamålet skal indeholde en tiendedel homer. Homeren skal være standardmålet. 12  Seklen*+ skal være 20 gera.* Og I skal have en maneh* der består af 20 sekel plus 25 sekel plus 15 sekel.’ 13  ‘Dette er det bidrag I skal komme med: en sjettedel efa af hver homer hvede og en sjettedel efa af hver homer byg. 14  Det bidrag man skal yde i form af olie, skal måles i bat. En bat er en tiendedel kor,* og der går ti bat på en homer, ti bat svarer til en homer. 15  Desuden skal der fra israelitternes fåreflokke gives ét får ud af hver 200. Alt dette vil blive brugt til kornofret,+ brændofret+ og fællesskabsofrene+ for at skaffe soning for folket,’+ erklærer Den Suveræne Herre Jehova. 16  ‘Alle i landet skal give dette bidrag+ til høvdingen i Israel. 17  Men høvdingen skal være ansvarlig for brændofrene,+ kornofret+ og drikofret ved højtiderne,+ ved nymånerne, på sabbatterne+ og ved alle Israels faste højtider.+ Han er den der skal sørge for syndofret, kornofret, brændofret og fællesskabsofrene så der kan skaffes soning for Israels hus.’ 18  Hør hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: ‘På den første dag i den første måned skal du tage en sund ungtyr fra kvæghjorden, og du skal rense helligdommen for synd.+ 19  Præsten skal tage noget af blodet fra syndofret og komme det på dørstolpen til templet,+ på de fire hjørner af altrets store sektion og på dørstolpen til portbygningen i den indre forgård. 20  Det samme skal du gøre den syvende dag i måneden på grund af enhver der uforsætligt eller af uvidenhed har begået en synd.+ Og du skal skaffe soning for templet.+ 21  På den 14. dag i den første måned skal I holde påskehøjtiden.+ I syv dage skal man spise usyrnet brød.+ 22  Den dag skal høvdingen bringe en ungtyr som syndoffer for sig selv og for alle indbyggerne i landet.+ 23  I de syv dage højtiden varer, skal han hver dag ofre syv sunde ungtyre og syv sunde væddere som et brændoffer til Jehova,+ og som syndoffer skal han hver dag bringe en gedebuk. 24  Han skal også bringe et kornoffer, en efa for hver ungtyr og en efa for hver vædder, foruden en hin* olie for hver efa. 25  Fra den 15. dag i den syvende måned, i de syv dage hvor der er højtid,+ skal han hver dag bringe det samme syndoffer, brændoffer og kornoffer foruden olien.’”

Fodnoter

Der er tale om en lang alen. Se Tillæg B14.
Eller “Området inden for alle dets grænser”.
Bogst.: “500 gange 500”.
Eller “kamre”.
Se Ordforklaring: “Mine”.

Studienoter

Medieindhold