Ezekiel 39:1-29

39  Og du, menneskesøn, profetér imod Gog+ og sig til ham: ‘Hør hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: “Jeg kommer imod dig, Gog, du øverste høvding* over Meshek og Tubal.+  Jeg vil vende dig om, drive dig frem, hente dig fra de fjerneste egne mod nord+ og føre dig op på Israels bjerge.  Jeg vil slå buen ud af din venstre hånd og få pilene til at falde ud af din højre hånd.  På Israels bjerge vil du falde,+ du og alle dine tropper og de folkeslag der er sammen med dig. Jeg vil give dig som føde til alle slags rovfugle og til de vilde dyr.”’+  ‘Du vil falde på åben mark,+ for jeg har talt,’ erklærer Den Suveræne Herre Jehova.  ‘Og jeg vil sende ild mod Magog og mod dem der bor trygt på øerne,+ og de skal vide at jeg er Jehova.  Jeg vil gøre mit hellige navn kendt blandt mit folk, Israel, og jeg vil ikke længere tillade at mit hellige navn bliver vanæret. Og nationerne skal vide at jeg er Jehova,+ Den Hellige i Israel.’+  ‘Ja, det er hvad der vil ske, og det vil komme,’ erklærer Den Suveræne Herre Jehova. ‘Det er den dag jeg har talt om.  Indbyggerne i Israels byer vil gå ud og lave bål af våbnene – af de små skjolde* og de store skjolde, af buerne og pilene, af stridskøllerne* og af lanserne. Og de vil bruge dem som brænde til deres bål+ i syv år. 10  De vil ikke behøve at hente træ på marken eller samle brænde i skovene, for de vil bruge våbnene som brænde til deres bål.’ ‘De vil tage bytte fra dem der stjal fra dem, og plyndre dem der udplyndrede dem,’ erklærer Den Suveræne Herre Jehova. 11  ‘Den dag vil jeg give Gog+ en grav dér i Israel, i den dal der bruges til gennemrejse øst for havet, og den vil spærre vejen for dem der rejser igennem. Der vil man begrave Gog og alle hans horder, og man vil kalde det Hamon-Gog-dalen.*+ 12  Israelitterne skal bruge syv måneder på at begrave dem for at rense landet.+ 13  Alle landets indbyggere skal være med til at begrave dem, og det vil være til hæder for indbyggerne den dag jeg herliggør mig selv,’+ erklærer Den Suveræne Herre Jehova. 14  ‘Der vil blive udpeget nogle mænd som konstant skal rejse igennem landet og begrave de døde der stadig ligger på jorden, så landet kan blive renset. De skal fortsætte søgningen i syv måneder. 15  Når de der rejser igennem landet, får øje på en menneskeknogle, skal de markere stedet, og så vil de der er udpeget til at klare begravelsesarbejdet, begrave den i Hamon-Gog-dalen.+ 16  Der vil der også være en by som hedder Hamona.* Og de vil rense landet.’+ 17  Du, menneskesøn, hør hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: ‘Sig til alle slags fugle og til alle de vilde dyr: “Saml jer og kom. Saml jer hele vejen rundt om det slagtoffer jeg gør klar til jer, et stort slagtoffer på Israels bjerge.+ I skal æde kød og drikke blod.+ 18  I skal spise kødet af vældige krigere og drikke blodet af høvdingerne på jorden – af vædderne, lammene, gederne og tyrene – af alle de opfedede dyr fra Bashan. 19  I skal mæske jer i fedt og drikke jer fulde i blod fra det slagtoffer jeg gør klar til jer.”’ 20  ‘Ved mit bord skal I æde jer mætte i heste og vognstyrere, mægtige mænd og alle slags krigere,’+ erklærer Den Suveræne Herre Jehova. 21  ‘Jeg vil vise min herlighed blandt nationerne, og alle nationerne skal se den dom jeg eksekverer, og den magt* jeg demonstrerer over for dem.+ 22  Fra og med den dag skal Israels hus vide at jeg er Jehova deres Gud. 23  Og nationerne skal vide at israelitterne kom i eksil på grund af deres egen synd, fordi de var troløse mod mig.+ Det var derfor jeg skjulte mit ansigt for dem+ og overgav dem til deres fjender,+ og de faldt alle sammen for sværdet. 24  Jeg behandlede dem som de havde fortjent på grund af deres urenhed og deres overtrædelser, og jeg skjulte mit ansigt for dem.’ 25  Hør derfor hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: ‘Jeg vil føre de tilfangetagne fra Jakob tilbage+ og vise barmhjertighed mod hele Israels hus,+ og jeg vil ivrigt forsvare mit hellige navn.*+ 26  Efter at de er blevet ydmyget på grund af deres store troløshed mod mig,+ skal de bo trygt i deres land uden at nogen gør dem bange.+ 27  Når jeg fører dem tilbage fra folkeslagene og samler dem fra deres fjenders lande,+ vil jeg også vise mig hellig iblandt dem for øjnene af mange nationer.’+ 28  ‘De skal vide at jeg er Jehova deres Gud, når jeg sender dem i eksil blandt nationerne og derefter samler dem sammen og fører dem tilbage til deres land uden at efterlade nogen af dem.+ 29  Jeg vil ikke længere skjule mit ansigt for dem,+ for jeg vil udgyde min ånd over Israels hus,’+ erklærer Den Suveræne Herre Jehova.”

Fodnoter

Eller “fyrste”.
Skjolde der ofte blev båret af bueskytter.
Eller muligvis: “håndspyddene”.
Eller “Gogs Horders Dal”.
Betyder “horder”.
Bogst.: “hånd”.
Bogst.: “vil vise mit hellige navn udelt hengivenhed”.

Studienoter

Medieindhold