Ezekiel 22:1-31

22  Og Jehovas ord kom igen til mig:  “Du, menneskesøn, er du parat til at udtale en dom over* denne by der er besmittet med blodskyld,+ og konfrontere den med alle de frastødende ting der foregår i den?+  Du skal sige: ‘Hør hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: “Du by der udgyder blod+ i dine egne gader, du hvis tid snart er inde,+ du der gør dig selv uren ved at fremstille ækle afguder,*+  du er blevet skyldig på grund af alt det blod du har udgydt,+ og uren på grund af dine ækle afguder.+ Du har fremskyndet dine dages ende; dine sidste år er kommet nær. Derfor vil jeg gøre dig til en by nationerne håner, en by alle lande gør nar af.+  Både de nærmeste og de fjerneste lande vil gøre nar af dig,+ du der har et urent navn og er fuld af kaos.  Se! Alle dine høvdinger, Israel, misbruger deres magt til at udgyde blod.+  I dig behandler man sin far og mor med foragt.+ Man bedrager udlændingen som bor i landet, og man behandler det faderløse barn* og enken dårligt.”’”+  “‘Man behandler mine helligdomme respektløst og vanærer mine sabbatter.+  Du er fyldt med folk der bagvasker og kun er ude på at udgyde blod.+ Man spiser offermåltider på bjergene og opfører sig frækt og skamløst i din midte.+ 10  I dig begår man ægteskabsbrud med sin fars hustru,*+ og man krænker en kvinde der er uren på grund af sin menstruation.+ 11  I dig gør en mand noget frastødende sammen med sin nabos kone,+ en anden gør sin egen svigerdatter uren med perverse handlinger,+ og endnu en krænker sin søster, sin egen fars datter.+ 12  I dig udgyder man blod mod bestikkelse.+ Du låner penge ud for at få renter+ eller fortjeneste,* og du presser penge ud af dine medmennesker.+ Mig har du fuldstændigt glemt,’ erklærer Den Suveræne Herre Jehova. 13  ‘Se! Jeg slår hænderne sammen i afsky over den uærlige fortjeneste du har skaffet dig, og den blodsudgydelse der finder sted hos dig. 14  Vil dit mod slå til,* og vil dine hænder blive ved med at være stærke i de dage hvor jeg griber ind over for dig?+ Det er mig, Jehova, der har talt, og jeg vil gribe ind. 15  Jeg vil sprede dig blandt nationerne og strø dig ud blandt landene,+ og jeg vil gøre ende på din urenhed.+ 16  Du vil blive vanæret for øjnene af nationerne, og du skal vide at jeg er Jehova.’”+ 17  Jehovas ord kom igen til mig: 18  “Menneskesøn, Israels folk er for mig blevet ligesom ubrugelige slagger. De er alle ligesom kobber, tin, jern og bly i en smelteovn. De er blevet sølvslagger som man fjerner.+ 19  Hør derfor hvad Den Suveræne Herre Jehova siger: ‘Fordi I alle er blevet som ubrugelige slagger,+ vil jeg samle jer inde i Jerusalem. 20  Ligesom man samler sølv, kobber, jern, bly og tin i en smelteovn og lader ilden blusse op for at smelte det, sådan vil jeg samle jer i min vrede og harme, og jeg vil blæse til ilden så jeg får jer til at smelte.+ 21  Jeg vil samle jer sammen og blæse på jer med min harmes ild,+ og I vil smelte inde i byen.+ 22  Ligesom sølv smeltes i en smelteovn, sådan vil I blive smeltet i byen. Og I skal vide at det er mig, Jehova, der har hældt min vrede ud over jer.’” 23  Og Jehovas ord kom igen til mig: 24  “Menneskesøn, sig til landet: ‘Du er et land som ikke vil blive renset og ikke vil få nogen regn den dag vreden rammer dig. 25  Dine profeter har dannet en sammensværgelse;+ de er som en brølende løve der flår sit bytte.+ Det er mennesker de æder. De tager skatte og kostbarheder til sig. De har gjort mange i landet til enker. 26  Dine præster overtræder min lov,+ og de bliver ved med at krænke mine hellige steder.+ For dem er der ingen forskel på hvad der er helligt, og hvad der ikke er helligt;+ de forsømmer at undervise i hvad der er urent, og hvad der er rent;+ de nægter at holde mine sabbatter, og jeg bliver behandlet respektløst af dem. 27  Dine fyrster er som ulve der flår deres bytte; de udgyder blod og slår mennesker ihjel for at opnå uærlig fortjeneste.+ 28  Men dine profeter har dækket over alle disse gerninger med hvidtekalk. De ser falske syner og fremsætter løgnagtige spådomme,+ og de siger: “Hør hvad Den Suveræne Herre Jehova siger”, selvom Jehova slet ikke har talt. 29  Folket i landet har svindlet og røvet,+ de har behandlet de svage og de fattige dårligt. Udlændingen der bor i landet, har de bedraget og nægtet en retfærdig behandling.’ 30  ‘Jeg søgte iblandt dem for at se om der var en mand der ville reparere stenmuren eller stille sig foran mig ved bruddet i muren for at forsvare landet så det ikke skulle blive ødelagt,+ men jeg fandt ikke nogen. 31  Derfor vil jeg hælde min harme ud over dem og udslette dem med min vredes ild. Jeg vil lade følgerne af deres handlinger komme over deres eget hoved,’ erklærer Den Suveræne Herre Jehova.”

Fodnoter

Bogst.: “vil du dømme, vil du dømme”.
Det hebraiske udtryk kan være beslægtet med et ord der betyder “gødning”, og bruges som et udtryk for foragt.
Eller “den forældreløse”.
Bogst.: “blotter man sin fars nøgenhed”.
Eller “mod renter eller åger”.
Bogst.: “Vil dit hjerte holde stand”.

Studienoter

Medieindhold