Esajas 14:1-32

14  Jehova vil vise Jakob barmhjertighed,+ og han vil igen vælge Israel.+ Han vil lade dem tage bolig* i deres eget land,+ og udlændinge skal slutte sig til dem og knytte sig til Jakobs hus.+  Og folk fra andre nationer vil føre dem tilbage til deres eget sted, og dér på Jehovas jord vil israelitterne gøre dem til deres tjenere og tjenestepiger.+ Sådan vil de tage dem til fange som holdt dem fangne, og de vil herske over dem der tvang dem til at arbejde.*  Den dag hvor Jehova giver dig hvile fra din smerte og din uro og det hårde slavearbejde der blev pålagt dig,+  vil du fremsige dette digt* mod Babylons konge: “Tænk at den der tvang andre til at arbejde,* nu har mødt sit endeligt! Undertrykkelsen er forbi!+   Jehova har knækket de ondes kæp,herskernes stav,+   den der i raseri slog nationer med endeløse slag,+den der i vrede underkuede folkeslag og forfulgte dem uophørligt.+   Hele jorden har nu fået hvile og fundet ro. Folk bryder ud i jubel.+   Selv enebærtræerne fryder sig over det der er sket med dig,og det samme gør Libanons cedertræer. De siger: ‘Lige siden du faldt,er ingen skovhugger kommet for at fælde os.’   Selv Graven* dernede er rystetved udsigten til at du kommer. På grund af dig vækker den alle de livløse,alle jordens undertrykkende ledere.* Den får alle nationernes konger til at rejse sig fra deres troner. 10  Alle giver sig til at tale og siger til dig:‘Er du blevet lige så svag som os? Er du kommet til at ligne os? 11  Din stolthed er styrtet ned i Graven,*og det samme er lyden af dine harper.+ Maddiker er bredt ud under dig som en seng,og orme er dit tæppe.’ 12  Tænk at du er faldet fra himlen,du lysende stjerne, daggryets søn! Du er blevet fældet, kastet til jorden,du som besejrede nationer!+ 13  Du sagde i dit hjerte: ‘Jeg vil stige op til himlen.+ Jeg vil hæve min trone højt op over Guds stjerner,+og jeg vil sætte mig på mødebjerget,i de fjerneste egne mod nord.+ 14  Jeg vil stige op over skyernes toppe;jeg vil blive Den Højestes ligemand.’ 15  Men nej, du vil blive styrtet ned i Graven,*til afgrundens fjerneste hjørne. 16  De der ser dig, vil stirre på dig;de vil kigge undersøgende på dig og sige:‘Er dét den mand der fik jorden til at skælveog rigerne til at ryste,+ 17  den mand som gjorde den beboede jord til en ørkenog rev byerne ned,+som nægtede at lade sine fanger komme hjem?’+ 18  Nationernes andre konger,ja, hver eneste af dem, er blevet begravet med hæder,hver i sin egen grav.* 19  Du, derimod, bliver kastet væk uden at få et gravsted,som et foragtet skud.* Du bliver dækket af de dræbte mænd der blev gennemboret med sværd,dem der kommer ned i den stenede afgrund. Du vil blive som et nedtrampet lig. 20  Du vil ikke slutte dig til andre konger i en grav,for du ødelagde dit eget land,du slog dit eget folk ihjel. De ondes efterkommere vil aldrig blive nævnt igen. 21  Gør en slagterbænk klar til hans sønnerpå grund af forfædrenes syndså sønnerne ikke skal rejse sig og overtage hele jordenog fylde landet med deres byer.” 22  “Jeg vil rejse mig imod dem,”+ erklærer Hærstyrkers Gud, Jehova. “Og fra Babylon vil jeg udrydde ethvert navn og enhver rest foruden slægt og efterkommere,”+ siger Jehova. 23  “Og jeg vil gøre hende til hjemsted for hulepindsvin og til et sumpområde, og jeg vil feje hende væk med ødelæggelsens kost,”+ erklærer Hærstyrkers Gud, Jehova. 24  Hærstyrkers Gud, Jehova, har sværget: “Det jeg har udtænkt, vil finde sted;det jeg har besluttet, det vil ske. 25  Jeg vil knuse assyreren i mit land,og jeg vil nedtrampe ham på mine bjerge.+ Hans åg vil blive fjernet fra mit folk,hans byrde vil blive fjernet fra deres skulder.”+ 26  Det er hvad der er blevet besluttet for hele jorden,og det er den hånd der er løftet mod* alle nationerne. 27  Hærstyrkers Gud, Jehova, har truffet en beslutning,og hvem kan stille sig i vejen for den?+ Hans hånd er løftet,og hvem kan føre den tilbage?+ 28  I det år kong Akaz døde,+ kom dette budskab: 29  “I skal ikke fryde jer, Filistæa, ikke en eneste af jer,bare fordi den kæp der slog jer, er blevet knækket. Fra slangens rod+ vil der nemlig komme en giftslange,+og dens efterkommer vil være en flyvende ildslange.* 30  Mens de svages førstefødte græsserog de fattige lægger sig trygt,vil jeg lade din rod dø af sult,og det der er tilbage af dig, vil blive dræbt.+ 31  Hyl, du port! Skrig, du by! Alle hos dig vil miste modet, Filistæa,for der kommer røg fra nord,og der er ingen i fjendens hær der ikke kan følge med!” 32  Hvad skal de svare nationens sendebud? At Jehova har grundlagt Zion,+og at de ydmyge i hans folk vil søge tilflugt der.

Fodnoter

Eller “give dem hvile”.
Eller “deres arbejdsledere”.
Eller “smædedigt”.
Eller “arbejdslederen”.
Eller “Sheol”, dvs. hele menneskehedens grav. Se Ordforklaring.
Bogst.: “jordens gedebukke”.
Eller “Sheol”, dvs. hele menneskehedens grav. Se Ordforklaring.
Eller “Sheol”, dvs. hele menneskehedens grav. Se Ordforklaring.
Bogst.: “sit eget hus”.
Eller “en foragtet gren”.
Eller “parat til at slå”.
Eller “en lynhurtig giftslange”.

Studienoter

Medieindhold