Femte Mosebog 4:1-49

4  Israel, hør nu de bestemmelser og lovbud som jeg lærer jer at følge. Så skal I leve+ og gå ind og erobre det land som Jehova, jeres forfædres Gud, vil give jer.  I må ikke føje noget til det jeg befaler jer, og I må heller ikke trække noget fra.+ I skal holde de befalinger fra Jehova jeres Gud som jeg giver jer.  I har med egne øjne set hvad Jehova gjorde i sagen med Baal-Peor. Jehova jeres Gud udryddede alle de mænd der fulgte Baal-Peor, og fjernede dem fra jeres midte.+  Men I der holder fast ved Jehova jeres Gud, er alle i live i dag.  Jeg har lært jer bestemmelser og lovbud,+ sådan som Jehova min Gud har befalet mig, for at I kan følge dem i det land I skal indtage.  I skal omhyggeligt følge dem,+ for så vil de nationer der hører om alle disse bestemmelser, indse at I er kloge+ og fornuftige,+ og de vil sige: ‘Denne store nation er virkelig et klogt og fornuftigt folk.’+  For hvilken anden stor nation har guder der er lige så nær hos den som Jehova vores Gud er hos os, uanset hvornår vi kalder på ham?+  Og hvilken anden stor nation har så retfærdige bestemmelser og lovbud som hele denne Lov jeg lægger frem for jer i dag?+  I skal bare passe på og være opmærksomme på jer selv* så I ikke glemmer de ting I med egne øjne har set. Bevar dem i jeres hjerte så længe I lever. I skal også fortælle jeres børn og børnebørn om dem.+ 10  Den dag I stod foran Jehova jeres Gud ved Horeb, sagde Jehova til mig: ‘Kald folket sammen foran mig så jeg kan lade dem høre mine ord+ for at de kan lære at have ærefrygt for mig+ så længe de lever på jorden, og for at de kan lære deres børn det.’+ 11  Så kom I hen og stillede jer ved foden af bjerget. Bjerget brændte, og flammerne nåede op til himlen.* Det var mørkt, og himlen var indhyllet i tætte skyer.+ 12  Og Jehova begyndte at tale til jer inde fra ilden.+ I hørte ordene, men I så ham ikke+ – der var kun en stemme.+ 13  Og han gjorde sin pagt kendt for jer,+ den som han befalede jer at følge – De Ti Bud.*+ Bagefter skrev han dem på to stentavler.+ 14  På det tidspunkt befalede Jehova mig at lære jer bestemmelser og lovbud, som I skal følge i det land I skal over for at erobre. 15  Derfor skal I være opmærksomme på jer selv* – I så jo ikke nogen skikkelse den dag ved Horeb hvor Jehova talte til jer inde fra ilden – 16  så I ikke gør noget forkasteligt ved at lave jer en udskåret figur der er formet som et symbol eller forestiller en mand eller en kvinde+ 17  eller noget dyr på jorden eller nogen fugl der flyver på himlen,+ 18  eller noget der kryber på jorden, eller nogen fisk i vandene under jorden.+ 19  Og når I løfter blikket mod himlen og ser solen og månen og stjernerne – hele himlens hær – må I ikke blive fristet til at bøje jer for dem og tilbede dem.+ Jehova jeres Gud har givet dem til alle folk under himlen. 20  Men jer har Jehova taget og ført ud af Egypten, ud af smelteovnen, for at I kunne blive hans folk, hans personlige ejendom,*+ sådan som I er i dag. 21  Jehova blev vred på mig på grund af jer,+ og han sværgede at jeg ikke skulle gå over Jordan og ind i det gode land som Jehova jeres Gud vil give jer som arv.+ 22  Jeg skal nemlig dø i det her land. Jeg kommer ikke til at gå over Jordan,+ men I skal gå over og indtage det gode land. 23  Pas på at I ikke glemmer den pagt som Jehova jeres Gud har indgået med jer,+ og lav jer ikke en udskåret figur der forestiller noget af det Jehova jeres Gud har forbudt jer.+ 24  For Jehova jeres Gud er en fortærende ild,+ en Gud der kræver at man kun tilbeder ham.*+ 25  Hvis I efter at have boet længe i landet og efter at have fået børn og børnebørn handler destruktivt og laver en udskåret figur+ af nogen slags og gør det der er ondt i Jehova jeres Guds øjne, og sårer ham,+ 26  så tager jeg i dag himlen og jorden som vidner på at I hurtigt vil blive udryddet fra det land I går over Jordan for at indtage. I vil ikke komme til at leve længe i det, men I vil blive tilintetgjort.+ 27  Jehova vil sprede jer blandt folkene,+ og det vil kun være få af jer der overlever+ blandt de nationer som Jehova vil føre jer bort til. 28  Der skal I tjene menneskeskabte guder af træ og sten,+ guder der hverken kan se eller høre eller spise eller lugte. 29  Hvis I dér søger Jehova jeres Gud, hvis I søger ham af hele jeres hjerte og hele jeres sjæl,*+ vil I finde ham.+ 30  I fremtiden, når alt dette har ramt jer og I er hårdt pressede, vil I vende om til Jehova jeres Gud og lytte til ham.+ 31  For Jehova jeres Gud er en barmhjertig Gud.+ Han vil ikke svigte jer eller gøre det af med jer eller glemme den pagt som han med en ed indgik med jeres forfædre.+ 32  Spørg dog om de tidligere dage der var før jeres tid, fra den dag Gud skabte mennesket på jorden. Søg fra den ene ende af himlen til den anden. Er der nogensinde sket noget så stort, eller har man nogensinde hørt om noget som det?+ 33  Har noget andet folk hørt Guds stemme tale ud fra ilden sådan som I har hørt den, og overlevet?+ 34  Eller har Gud nogensinde prøvet at tage sig en nation ud af en anden nations midte med straffedomme,* med tegn, med mirakler,+ med krig,+ med stærk hånd,+ med udstrakt arm og med skrækindjagende gerninger,+ sådan som Jehova jeres Gud gjorde for øjnene af jer i Egypten? 35  I har fået de ting at se for at I kan vide at Jehova er den sande Gud;+ der er ikke nogen anden Gud end ham.+ 36  Han lod jer høre sin stemme fra himlen for at retlede jer, og på jorden lod han jer se sin store ild, og ud fra ilden hørte I hans ord.+ 37  Fordi han elskede jeres forfædre og har udvalgt deres efterkommere,*+ førte han jer ud af Egypten med sin store kraft. 38  Han drev nationer der er større og mægtigere end jer, væk foran jer for at føre jer ind i deres land og give jer det som arv, sådan som det sker nu.+ 39  I dag skal I derfor indse og huske at Jehova er den sande Gud oppe i himlen og nede på jorden.+ Der findes ingen anden.+ 40  I skal holde hans bestemmelser og hans bud som jeg giver jer i dag, for at det kan gå godt for jer og jeres børn og I kan leve længe i det land som Jehova jeres Gud vil give jer.”+ 41  På det tidspunkt udpegede Moses tre byer øst for Jordanfloden.+ 42  Hvis nogen uforsætligt slår sit medmenneske ihjel uden at have hadet ham,+ kan han flygte til en af disse byer og blive i live.+ 43  Byerne var Beser+ i ørkenen på højsletten* for rubenitterne, Ramot+ i Gilead for gaditterne og Golan+ i Bashan for manassitterne.+ 44  Dette er den Lov+ Moses gav Israels folk. 45  Dette er de påmindelser, bestemmelser og lovbud Moses gav israelitterne da de var kommet ud af Egypten,+ 46  i egnen ved Jordanfloden, i dalen over for Bet-Peor,+ i det land der tilhørte amoritterkongen Sihon, som boede i Heshbon,+ og som Moses og israelitterne besejrede da de var kommet ud af Egypten.+ 47  Og de indtog hans land og kong Og+ af Bashans land, det område der tilhørte de to amoritterkonger øst for Jordanfloden, 48  fra Aroer,+ der ligger ved kanten af Arnondalen,* og indtil Sions Bjerg, det vil sige Hermon,+ 49  og hele Araba i egnen øst for Jordanfloden og indtil Arabahavet* ved foden af Pisgas skråninger.+

Fodnoter

Eller “vogte jeres sjæl”.
Bogst.: “himlens hjerte”.
Bogst.: “De Ti Ord”. Også kendt som Dekalogen.
Eller “vogte jeres sjæl”.
Eller “blive hans arvs folk”.
Eller “kræver udelt hengivenhed”.
Eller “prøvelser”.
Eller “afkom”.
Eller “plateauet”.
Eller “Arnons Wadi”.
Dvs. Salthavet, eller Det Døde Hav.

Studienoter

Medieindhold