Fjerde Mosebog 7:1-89

7  Den dag Moses var færdig med at rejse telthelligdommen,+ salvede han den+ og helligede den, sammen med alt dens udstyr, altret og alle dets redskaber.+ Efter at han havde salvet og helliget disse ting,+  kom Israels høvdinger,+ overhovederne for deres stammer,* med en offergave. Disse stammehøvdinger som førte tilsyn med mønstringen,  bragte deres offergave der bestod af seks overdækkede transportvogne og 12 okser, en transportvogn for hver to høvdinger og en tyr* for hver én, frem for Jehova; og de førte dem frem foran telthelligdommen.  Jehova sagde til Moses:  “Tag imod tingene fra dem, for de skal bruges til tjenesten ved mødeteltet. Du skal give dem til levitterne, til hver af dem efter hvad de skal bruge til at udføre deres pligter.”  Så tog Moses imod transportvognene og okserne og gav dem til levitterne.  Han gav to transportvogne og fire okser til Gershons sønner, efter hvad de skulle bruge til at udføre deres pligter,+  og han gav fire transportvogne og otte okser til Meraris sønner, efter hvad de skulle bruge til at udføre deres pligter, under ledelse af præsten Arons søn Itamar.+  Men han gav ikke Kehats sønner noget, for deres pligter indbefattede at tjene ved det hellige sted,+ og de skulle bære de hellige ting på skuldrene.+ 10  Så frembar høvdingerne deres offergave ved indvielsen+ af altret den dag det blev salvet. Da høvdingerne bragte deres offergave hen foran altret, 11  sagde Jehova til Moses: “Hver dag skal en af høvdingerne frembære sin offergave til indvielsen af altret.” 12  Den der frembar sin offergave den første dag, var Amminadabs søn Nakshon+ fra Judas stamme. 13  Hans offergave var et sølvfad der vejede 130 sekel,* og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,*+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 14  et guldbæger* der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 15  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 16  en ung ged som syndoffer+ 17  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Amminadabs+ søn Nakshons offergave. 18  Den anden dag kom Suars søn Netanel,+ Issakars høvding, med sin offergave. 19  Han frembar som sin offergave et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 20  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 21  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 22  en ung ged som syndoffer+ 23  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Suars søn Netanels offergave. 24  Den tredje dag kom høvdingen for Zebulons sønner, Helons søn Eliab,+ 25  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 26  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 27  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 28  en ung ged som syndoffer+ 29  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Helons søn Eliabs+ offergave. 30  Den fjerde dag kom høvdingen for Rubens sønner, Shedeurs søn Elisur,+ 31  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 32  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 33  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 34  en ung ged som syndoffer+ 35  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Shedeurs søn Elisurs+ offergave. 36  Den femte dag kom høvdingen for Simeons sønner, Surishaddajs søn Shelumiel,+ 37  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 38  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 39  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 40  en ung ged som syndoffer+ 41  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Surishaddajs søn Shelumiels+ offergave. 42  Den sjette dag kom høvdingen for Gads sønner, Deuels søn Eljasaf,+ 43  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 44  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 45  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 46  en ung ged som syndoffer+ 47  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Deuels søn Eljasafs+ offergave. 48  Den syvende dag kom høvdingen for Efraims sønner, Ammihuds søn Elishama,+ 49  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 50  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 51  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 52  en ung ged som syndoffer+ 53  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Ammihuds søn Elishamas+ offergave. 54  Den ottende dag kom høvdingen for Manasses sønner, Pedasurs søn Gamliel,+ 55  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 56  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 57  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 58  en ung ged som syndoffer+ 59  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Pedasurs søn Gamliels+ offergave. 60  Den niende dag kom høvdingen+ for Benjamins sønner, Gidonis søn Abidan,+ 61  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 62  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 63  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 64  en ung ged som syndoffer+ 65  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Gidonis søn Abidans+ offergave. 66  Den tiende dag kom høvdingen for Dans sønner, Ammishaddajs søn Akiezer,+ 67  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 68  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 69  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 70  en ung ged som syndoffer+ 71  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Ammishaddajs søn Akiezers+ offergave. 72  Den 11. dag kom høvdingen for Ashers sønner, Okrans søn Pagiel,+ 73  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 74  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 75  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 76  en ung ged som syndoffer+ 77  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Okrans søn Pagiels+ offergave. 78  Den 12. dag kom høvdingen for Naftalis sønner, Enans søn Akira,+ 79  med sin offergave. Det var et sølvfad der vejede 130 sekel, og en sølvskål der vejede 70 sekel, efter det hellige steds standardvægt,+ begge fyldt med fint mel tilsat olie der skulle bringes som et kornoffer;+ 80  et guldbæger der vejede 10 sekel, fyldt med røgelse; 81  en ungtyr, en vædder og et vædderlam der var under et år gammelt, som brændoffer;+ 82  en ung ged som syndoffer+ 83  og som fællesskabsoffer+ to tyre, fem væddere, fem gedebukke og fem etårige vædderlam. Det var Enans søn Akiras+ offergave. 84  Det var offergaven+ fra Israels høvdinger til indvielsen af altret da det blev salvet: 12 sølvfade, 12 sølvskåle, 12 guldbægre.+ 85  Hvert sølvfad vejede 130 sekel, og hver skål vejede 70 sekel. Sølvet i karrene vejede i alt 2.400 sekel efter det hellige steds standardvægt.+ 86  De 12 guldbægre fyldt med røgelse vejede hver 10 sekel efter det hellige steds standardvægt. Guldet i bægrene vejede i alt 120 sekel. 87  Til brændofret var der i alt 12 tyre, 12 væddere, 12 etårige vædderlam og de kornofre der hørte til, og til syndofret var der 12 unge geder, 88  og til fællesskabsofret var der i alt 24 tyre, 60 væddere, 60 gedebukke og 60 etårige vædderlam. Det var offergaven til indvielsen+ af altret efter at det var blevet salvet.+ 89  Hver gang Moses gik ind i mødeteltet for at tale med Gud,*+ hørte han stemmen der talte med ham fra stedet oven over låget+ på Vidnesbyrdets ark, mellem de to keruber.+ Og Gud talte til ham.

Fodnoter

Bogst.: “fædrenehuse”.
Eller “okse”.
En sekel svarede til 11,4 g. Se Tillæg B14.
Eller “efter den hellige sekel”.
Eller “en lille guldskål”.
Bogst.: “ham”.

Studienoter

Medieindhold