Fjerde Mosebog 4:1-49

4  Så sagde Jehova til Moses og Aron:  “Tæl Kehats sønner+ blandt Levis sønner, efter deres familier og slægter,*  alle mellem 30+ og 50 år+ som er i den gruppe der har fået til opgave at arbejde ved mødeteltet.+  Dette er Kehats sønners tjeneste ved mødeteltet.+ Det er noget højhelligt:  Når lejren bryder op, skal Aron og hans sønner gå ind og tage forhænget+ til afskærmning ned og tildække Vidnesbyrdets ark+ med det.  De skal lægge et sælskindsdække over den, brede et blåt klæde ud over og sætte dens bærestænger+ i.  De skal også lægge et blåt klæde over bordet med skuebrødet,+ og de skal sætte fadene, bægrene, skålene og kanderne til drikofret+ på det; det brød+ der ofres regelmæssigt, skal blive liggende på det.  De skal brede et skarlagenrødt klæde ud over dem og dække det til med et sælskindsdække og sætte dets bærestænger+ i.  Så skal de tage et blåt klæde og tildække lampestanderen+ og dens lamper,+ dens vægetænger, dens ildbækkener+ og alle dens beholdere med olie som bruges til at holde belysningen ved lige. 10  De skal pakke den og alle dens redskaber ind i et sælskindsdække og anbringe den på et bærestativ. 11  Og de skal brede et blåt klæde ud over det gyldne alter,+ dække det til med et sælskindsdække og sætte dets bærestænger+ i. 12  Så skal de tage alle de redskaber+ som de bruger når de udfører tjeneste i helligdommen, og lægge dem i et blåt klæde og dække dem til med et sælskindsdække og anbringe dem på et bærestativ. 13  De skal fjerne asken* fra altret+ og brede et klæde af purpurfarvet uld ud over det. 14  Oven på det skal de lægge alle de redskaber de bruger når de tjener ved altret: ildbækkenerne, gaflerne, skovlene og skålene, ja, alle altrets redskaber;+ og de skal brede et sælskindsdække ud over det og sætte dets bærestænger+ i. 15  Aron og hans sønner skal være færdige med at tildække det hellige sted+ og alt det udstyr der hører til det hellige sted, når lejren bryder op. Derefter skal Kehats sønner gå ind for at bære dem,+ men de må ikke røre ved det hellige sted, for så skal de dø.+ Det er hvad Kehats sønner har ansvaret for* i forbindelse med mødeteltet. 16  Eleazar,+ præsten Arons søn, har ansvaret for at føre tilsyn med olien til belysningen,+ den vellugtende røgelse,+ det regelmæssige kornoffer og salveolien.+ Han fører tilsyn med hele telthelligdommen og alt hvad der er i den, også det hellige sted og dets redskaber.” 17  Jehova sagde videre til Moses og Aron: 18  “Lad ikke kehatitternes familier+ blive udryddet fra levitternes stamme. 19  Men gør følgende for dem så de kan blive i live og ikke skal dø fordi de nærmer sig de højhellige ting.+ Aron og hans sønner skal gå derind og tildele hver af dem deres opgave og vise dem hvad de skal bære. 20  De må ikke komme ind og se de hellige ting, ikke engang et øjeblik, for så skal de dø.”+ 21  Så sagde Jehova til Moses: 22  “Tæl Gershons sønner+ efter deres slægter og familier. 23  Du skal registrere alle mellem 30 og 50 år som er i den gruppe der har fået til opgave at tjene ved mødeteltet. 24  Dette er hvad gershonitternes familier har fået til opgave at tage sig af og at bære:+ 25  De skal bære telthelligdommens teltduge,+ mødeteltet, dets dække og sælskindsdækket som ligger over det,+ afskærmningen* til mødeteltets indgang,+ 26  forgårdens omhæng,+ afskærmningen* til indgangen til forgården+ som er rundt om telthelligdommen og altret, deres teltsnore og alle deres redskaber og alt hvad der bliver brugt til tjenesten. Det er deres opgave. 27  Aron og hans sønner skal føre tilsyn med den tjeneste gershonitterne+ udfører, og alt det de skal bære; I skal tildele dem ansvaret for at bære alle disse ting. 28  Det er den tjeneste gershonitternes familier skal udføre ved mødeteltet,+ og de skal udføre deres pligter under ledelse af Itamar,+ præsten Arons søn. 29  Også Meraris sønner+ skal du registrere efter deres familier og slægter. 30  Alle mellem 30 og 50 år skal du registrere, alle som er i den gruppe der har fået til opgave at tjene ved mødeteltet. 31  Dette er hvad de har ansvaret for at bære+ i forbindelse med deres tjeneste ved mødeteltet: telthelligdommens panelrammer,+ dens tværstænger,+ dens søjler,+ dens fodstykker;+ 32  søjlerne+ til forgården rundt om, deres fodstykker,+ teltpløkke+ og teltsnore, alt deres udstyr og alt andet der bruges til tjenesten i forbindelse med dem. Med navns nævnelse skal I tildele dem det udstyr de har ansvaret for at bære. 33  Sådan skal Meraris sønners familier+ tjene ved mødeteltet, under ledelse af Itamar, præsten Arons søn.”+ 34  Moses og Aron og folkets høvdinger+ registrerede så kehatitternes sønner+ efter deres familier og slægter, 35  alle mellem 30 og 50 år som var i den gruppe der havde fået til opgave at tjene ved mødeteltet.+ 36  De der blev registreret efter deres familier, udgjorde i alt 2.750.+ 37  Det var dem af kehatitternes familier der blev registreret, alle dem der tjente i forbindelse med mødeteltet. Moses og Aron registrerede dem sådan som Jehova havde befalet Moses.+ 38  Gershons sønner+ blev registreret efter deres familier og slægter, 39  alle mellem 30 og 50 år som var i den gruppe der havde fået til opgave at tjene ved mødeteltet. 40  De der blev registreret efter deres familier og slægter, udgjorde i alt 2.630.+ 41  Det var registreringen af Gershons sønners familier, alle dem der tjente ved mødeteltet. Moses og Aron lod dem registrere sådan som Jehova havde befalet.+ 42  Meraris sønner blev registreret efter deres familier og slægter, 43  alle mellem 30 og 50 år som var i den gruppe der havde fået til opgave at tjene ved mødeteltet.+ 44  De der blev registreret efter deres familier, udgjorde i alt 3.200.+ 45  Det var registreringen af Meraris sønners familier, som Moses og Aron registrerede sådan som Jehova havde befalet Moses.+ 46  Moses og Aron og Israels høvdinger registrerede alle disse levitter efter deres familier og slægter; 47  de var mellem 30 og 50 år, og de havde alle fået til opgave at tjene ved mødeteltet og bære det der hører til det.+ 48  De der blev registreret, udgjorde i alt 8.580.+ 49  Som Jehova havde befalet Moses, blev de registreret, hver især efter den tjeneste de havde fået tildelt, og det de skulle bære; de blev registreret sådan som Jehova havde befalet Moses.

Fodnoter

Bogst.: “fædrenehuse”.
Eller “fedtasken”, dvs. aske gennemvædet af fedtet fra ofrene.
Bogst.: “Kehats sønners byrde”.
Eller “forhænget”.
Eller “forhænget”.

Studienoter

Medieindhold