Fjerde Mosebog 34:1-29

34  Og Jehova sagde videre til Moses:  “Giv israelitterne følgende befaling: ‘Når I går ind i Kanaan,+ er dette det land der vil tilfalde jer som arv, Kanaans land, og sådan skal dets grænser være:+  Jeres sydgrænse skal strække sig fra Zins ørken langs med Edom, og sydgrænsen skal mod øst begynde ved Salthavets* yderste ende.+  Jeres grænse skal ændre retning og gå syd for Akrabbimpasset,+ videre til Zin og syd for Kadesh-Barnea.+ Så skal den strække sig mod Hasar-Addar+ og videre til Asmon.  Grænsen skal ved Asmon ændre retning mod Egyptens Wadi,* og den skal ende ved Havet.*+  Jeres vestgrænse skal være Det Store Havs* kystlinje. Den skal være jeres vestgrænse.+  Det her skal være jeres nordgrænse: Fra Det Store Hav skal I trække grænsen til bjerget Hor.  Fra bjerget Hor skal I trække grænsen til Lebo-Hamat,*+ og grænsens yderste punkt skal være ved Sedad.+  Og grænsen skal strække sig til Zifron og ende ved Hasar-Enan.+ Det skal være jeres nordgrænse. 10  Så skal I trække østgrænsen fra Hasar-Enan til Shefam. 11  Fra Shefam skal grænsen strække sig til Ribla øst for Ajin, og grænsen skal gå ned og krydse højdedragene øst for Kinneretsøen.*+ 12  Grænsen skal gå ned til Jordanfloden, og den skal ende ved Salthavet.+ Det skal være jeres land+ og grænserne rundt om det.’” 13  Så sagde Moses til israelitterne: “Det her er det land som I skal fordele mellem jer ved lodkastning,+ det land som Jehova har befalet skal gives til de ni og en halv stamme. 14  Rubenitternes stamme efter deres slægter,* gaditternes stamme efter deres slægter og halvdelen af Manasses stamme har nemlig allerede fået deres landområde.*+ 15  For de to og en halv stamme har fået deres område øst for Jordanfloden, over for Jeriko, mod solopgangen.”+ 16  Jehova sagde videre til Moses: 17  “Det her er navnene på de mænd der skal fordele landet mellem jer: præsten Eleazar+ og Josva,+ Nuns søn. 18  Og I skal tage en høvding fra hver stamme til at fordele landet som jeres arv.+ 19  Følgende er navnene på mændene: fra Judas stamme:+ Kaleb,+ Jefunnes søn; 20  fra Simeons sønners stamme:+ Shemuel, Ammihuds søn; 21  fra Benjamins stamme:+ Elidad, Kislons søn; 22  fra Dans sønners stamme:+ høvdingen Bukki, Joglis søn; 23  fra Josefs sønner:+ fra Manasses sønners stamme:+ høvdingen Hanniel, Efods søn; 24  fra Efraims sønners stamme:+ høvdingen Kemuel, Shiftans søn; 25  fra Zebulons sønners stamme:+ høvdingen Elisafan, Parnaks søn; 26  fra Issakars sønners stamme:+ høvdingen Paltiel, Azzans søn; 27  fra Ashers sønners stamme:+ høvdingen Akihud, Shelomis søn; 28  fra Naftalis sønners stamme:+ høvdingen Pedael, Ammihuds søn.” 29  Jehova befalede at det var dem der skulle fordele jorden til israelitterne i Kanaans land.+

Fodnoter

Dvs. Det Døde Havs.
Dvs. Det Store Hav, Middelhavet.
Dvs. Middelhavets.
Eller “indgangen til Hamat”.
Dvs. Genesaret Sø, eller Galilæas Sø.
Bogst.: “fædrenehuse”.
Eller “arvelod”.

Studienoter

Medieindhold