Fjerde Mosebog 3:1-51

3  Dette var Arons og Moses’ slægter* den dag Jehova talte med Moses på Sinajs Bjerg.+  Navnene på Arons sønner var: Nadab, den førstefødte, og Abihu,+ Eleazar+ og Itamar.+  Det var navnene på Arons sønner, de salvede præster som var blevet indsat* til at tjene som præster.+  Men Nadab og Abihu døde foran Jehova dengang de frembar ulovlig ild foran Jehova+ i Sinajs ørken, og de havde ingen sønner. Men Eleazar+ og Itamar+ fortsatte med at tjene som præster sammen med deres far, Aron.  Jehova sagde så til Moses:  “Før Levis stamme+ frem, og stil dem foran præsten Aron. De skal udføre tjeneste+ for ham.  De skal opfylde deres forpligtelser over for ham og over for hele forsamlingen foran mødeteltet ved at udføre deres tjeneste ved telthelligdommen.  De skal tage sig af alt mødeteltets udstyr+ og opfylde deres forpligtelser over for israelitterne ved at tage sig af tjenesten ved telthelligdommen.+  Du skal overgive levitterne til Aron og hans sønner. De er givet til ham som gaver fra israelitterne.+ 10  Du skal indsætte Aron og hans sønner, og de skal tage sig af deres pligter som præster,+ og enhver uvedkommende* der nærmer sig helligdommen, skal dø.”+ 11  Jehova sagde videre til Moses: 12  “Af israelitterne udtager jeg levitterne i stedet for alle israelitternes førstefødte,*+ og levitterne skal tilhøre mig. 13  For alle førstefødte tilhører mig.+ Den dag jeg slog alle førstefødte i Egypten ihjel,+ helligede jeg mig alle førstefødte i Israel, både mennesker og husdyr.+ De skal tilhøre mig. Jeg er Jehova.” 14  Jehova talte videre til Moses i Sinajs ørken:+ 15  “Du skal registrere Levis sønner efter deres slægter* og efter deres familier. Du skal registrere alle drenge og mænd der er en måned og opefter.”+ 16  Så Moses registrerede dem på Jehovas befaling, sådan som han havde fået besked på. 17  Navnene på Levis sønner var: Gershon, Kehat og Merari.+ 18  Navnene på Gershons sønner efter deres familier var: Libni og Shimi.+ 19  Kehats sønner efter deres familier var Amram, Jishar, Hebron og Uzziel.+ 20  Meraris sønner efter deres familier var Makli+ og Mushi.+ Det var levitternes slægter, familie for familie. 21  Fra Gershon kom libnitternes familie+ og shimitternes familie. Det var gershonitternes familier. 22  Antallet af registrerede drenge og mænd på en måned og opefter var 7.500.+ 23  Gershonitternes familier havde deres lejr bag telthelligdommen,+ mod vest. 24  Høvdingen for gershonitternes slægter var Laels søn Eljasaf. 25  Ved mødeteltet havde Gershons sønner+ ansvaret for at tage sig af telthelligdommen med telt+ og dække,+ afskærmningen*+ til mødeteltets indgang, 26  forgårdens omhæng,+ afskærmningen*+ til indgangen til forgården der omgiver telthelligdommen og altret, teltsnorene og alt det arbejde der er forbundet med det. 27  Fra Kehat kom amramitternes familie, jisharitternes familie, hebronitternes familie og uzzielitternes familie. Det var kehatitternes familier.+ 28  Antallet af drenge og mænd på en måned og opefter var 8.600; de havde ansvaret for at tage sig af det hellige sted.+ 29  Kehats sønners familier havde deres lejr ved telthelligdommens sydside.+ 30  Høvdingen for kehatitternes slægters familier var Uzziels+ søn Elisafan. 31  De havde ansvaret for at tage sig af arken,+ bordet,+ lampestanderen,+ altrene,+ redskaberne+ der blev brugt til tjenesten ved det hellige sted, afskærmningen*+ og alt det arbejde der var forbundet med det.+ 32  Levitternes øverste høvding var Eleazar,+ præsten Arons søn, som førte tilsyn med dem der havde ansvarsopgaver ved det hellige sted. 33  Fra Merari kom maklitternes familie og mushitternes familie. Det var Meraris familier.+ 34  Antallet af registrerede drenge og mænd på en måned og opefter var 6.200.+ 35  Høvdingen for Meraris slægters familier var Abikajils søn Suriel. De havde deres lejr ved telthelligdommens nordside.+ 36  Meraris sønner havde ansvaret for at tage sig af panelrammerne+ til telthelligdommen, tværstængerne,+ søjlerne,+ fodstykkerne, alle redskaberne+ og alt det arbejde der var forbundet med det,+ 37  og søjlerne rundt om forgården og deres fodstykker,+ deres teltpløkke og deres teltsnore. 38  Moses og Aron og hans sønner havde deres lejr foran telthelligdommen, mod øst, foran mødeteltet, mod solopgangen. De havde ansvaret for at tage sig af helligdommen. Det var deres pligt på vegne af israelitterne. Enhver uvedkommende* der nærmede sig helligdommen, skulle dø.+ 39  Antallet af levitter som Moses og Aron på Jehovas befaling registrerede efter deres familier, alle drenge og mænd på en måned og opefter, var 22.000. 40  Så sagde Jehova til Moses: “Du skal registrere alle førstefødte israelitter, alle drenge og mænd på en måned og opefter.+ Tæl dem, og lav en liste med deres navne. 41  I stedet for alle israelitternes førstefødte skal du give mig levitterne,+ og i stedet for alle de førstefødte blandt israelitternes husdyr skal du give mig levitternes husdyr.+ Jeg er Jehova.” 42  Så registrerede Moses alle israelitternes førstefødte, sådan som Jehova havde befalet ham. 43  Antallet af drenge og mænd på en måned og opefter der blev registreret efter deres navn, var 22.273. 44  Jehova fortsatte med at tale til Moses: 45  “I stedet for alle israelitternes førstefødte skal du give mig levitterne, og i stedet for israelitternes husdyr skal du give mig levitternes husdyr, og levitterne skal tilhøre mig. Jeg er Jehova. 46  Eftersom antallet af førstefødte israelitter overstiger levitternes antal med 273,+ skal der betales en løsesum.+ 47  Du skal tage fem sekel* for hver person,+ efter det hellige steds standardvægt.* En sekel er 20 gera.*+ 48  Du skal give pengene til Aron og hans sønner som en løsesum for dem der er i overskud.” 49  Så tog Moses imod løsepengene for de israelitter der oversteg antallet af dem der var løskøbt med levitterne. 50  Han tog imod pengene for israelitternes førstefødte, 1.365 sekel, efter det hellige steds standardvægt. 51  Så gav Moses løsesummen til Aron og hans sønner i overensstemmelse med Jehovas ord,* sådan som Jehova havde befalet Moses.

Fodnoter

Bogst.: “generationer”.
Bogst.: “hvis hænder var blevet fyldt”.
Bogst.: “fremmed”, dvs. en der ikke hører til Arons familie.
Bogst.: “førstefødte der åbner livmoderen”.
Bogst.: “fædrenehuse”.
Eller “forhænget”.
Eller “forhænget”.
Eller “forhænget”.
Bogst.: “fremmed”, dvs. en der ikke var levit.
En sekel svarede til 11,4 g. Se Tillæg B14.
Eller “efter den hellige sekel”.
En gera svarede til 0,57 g. Se Tillæg B14.
Bogst.: “mund”.

Studienoter

Medieindhold