Fjerde Mosebog 26:1-65

26  Efter plagen+ sagde Jehova til Moses og Eleazar, præsten Arons søn:  “Foretag en optælling af hele Israels folk fra 20 år og opefter, slægt* for slægt, alle der kan gøre tjeneste i Israels hær.”+  Så på Moabs ørkensletter+ ved Jordanfloden, over for Jeriko,+ sagde Moses og præsten Eleazar+ til folket:  “Foretag en optælling af alle fra 20 år og opefter, sådan som Jehova har befalet Moses.”+ Israels sønner som gik ud af Egypten, var:  Ruben,+ Israels førstefødte; Rubens sønner+ var: fra Enok, enokitternes slægt; fra Pallu, palluitternes slægt;  fra Hesron, hesronitternes slægt; fra Karmi, karmitternes slægt.  Det var rubenitternes slægter, og antallet af mønstrede var 43.730.+  Pallus søn var Eliab.  Og Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var den Datan og Abiram der var repræsentanter for forsamlingen, og som gjorde oprør mod Moses+ og Aron sammen med Koras gruppe+ da de gjorde oprør mod Jehova.+ 10  Dengang åbnede jorden sig* og opslugte dem. Kora selv døde sammen med dem der støttede ham, da ilden fortærede 250 mænd.+ Og de blev et advarende eksempel.+ 11  Men Koras sønner døde ikke.+ 12  Simeons sønner+ efter deres slægter var: fra Nemuel, nemuelitternes slægt; fra Jamin, jaminitternes slægt; fra Jakin, jakinitternes slægt; 13  fra Zera, zeraitternes slægt; fra Saul, saulitternes slægt. 14  Det var simeonitternes slægter: 22.200.+ 15  Gads sønner+ efter deres slægter var: fra Sefon, sefonitternes slægt; fra Haggi, haggitternes slægt; fra Shuni, shunitternes slægt; 16  fra Ozni, oznitternes slægt; fra Eri, eritternes slægt; 17  fra Arod, aroditternes slægt; fra Areli, arelitternes slægt. 18  Det var Gads sønners slægter, og antallet af mønstrede var 40.500.+ 19  Judas sønner+ var Er og Onan.+ Men Er og Onan døde i Kanaan.+ 20  Og Judas sønner efter deres slægter var: fra Shela,+ shelanitternes slægt; fra Peres,+ peresitternes slægt; fra Zera,+ zeraitternes slægt. 21  Og Peres’ sønner var: fra Hesron,+ hesronitternes slægt; fra Hamul,+ hamulitternes slægt. 22  Det var Judas slægter, og antallet af mønstrede var 76.500.+ 23  Issakars sønner+ efter deres slægter var: fra Tola,+ tolaitternes slægt; fra Puvva, punitternes slægt; 24  fra Jashub, jashubitternes slægt; fra Shimron, shimronitternes slægt. 25  Det var Issakars slægter, og antallet af mønstrede var 64.300.+ 26  Zebulons sønner+ efter deres slægter var: fra Sered, sereditternes slægt; fra Elon, elonitternes slægt; fra Jakleel, jakleelitternes slægt. 27  Det var zebulonitternes slægter, og antallet af mønstrede var 60.500.+ 28  Josefs sønner+ efter deres slægter var Manasse og Efraim.+ 29  Manasses sønner+ var: fra Makir,+ makiritternes slægt; og Makir blev far til Gilead;+ fra Gilead, gileaditternes slægt. 30  Dette var Gileads sønner: fra Iezer, iezritternes slægt; fra Helek, helekitternes slægt; 31  fra Asriel, asrielitternes slægt; fra Sikem, sikemitternes slægt; 32  fra Shemida, shemidaitternes slægt; fra Hefer, heferitternes slægt. 33  Selofkad, Hefers søn, havde ingen sønner, kun døtre,+ og Selofkads døtre+ hed Makla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. 34  Det var Manasses slægter, og antallet af mønstrede var 52.700.+ 35  Dette var Efraims sønner+ efter deres slægter: fra Shutela,+ shutelaitternes slægt; fra Beker, bekeritternes slægt; fra Tahan, tahanitternes slægt. 36  Og dette var Shutelas sønner: fra Eran, eranitternes slægt. 37  Det var Efraims sønners slægter, og antallet af mønstrede var 32.500.+ Det var Josefs sønner efter deres slægter. 38  Benjamins sønner+ efter deres slægter var: fra Bela,+ belaitternes slægt; fra Ashbel, ashbelitternes slægt; fra Akiram, akiramitternes slægt; 39  fra Shufam, shufamitternes slægt; fra Hufam, hufamitternes slægt. 40  Belas sønner var Ard og Naaman:+ fra Ard, arditternes slægt; fra Naaman, naamitternes slægt. 41  Det var Benjamins sønner efter deres slægter, og antallet af mønstrede var 45.600.+ 42  Dette var Dans sønner+ efter deres slægter: fra Shuham, shuhamitternes slægt. Det var Dans slægter, slægt for slægt. 43  Alle der blev mønstret blandt shuhamitternes slægter, var 64.400.+ 44  Ashers sønner+ efter deres slægter var: fra Jimna, jimnitternes slægt; fra Jishvi, jishvitternes slægt; fra Beria, beriitternes slægt; 45  fra Berias sønner: fra Heber, hebritternes slægt; fra Malkiel, malkielitternes slægt. 46  Ashers datter hed Sera. 47  Det var Ashers sønners slægter, og antallet af mønstrede var 53.400.+ 48  Naftalis sønner+ efter deres slægter var: fra Jakseel, jakseelitternes slægt; fra Guni, gunitternes slægt; 49  fra Jeser, jeseritternes slægt; fra Shillem, shillemitternes slægt. 50  Det var Naftalis slægter, slægt for slægt, og antallet af mønstrede var 45.400.+ 51  De der blev mønstret blandt israelitterne, udgjorde i alt 601.730.+ 52  Derefter sagde Jehova til Moses: 53  “Mellem dem skal landet fordeles som arv efter* antallet af navne på listen.+ 54  De store grupper skal du give et stort område,* og de små grupper skal du give et lille område.*+ Alle grupper skal have en arv i forhold til antallet af mønstrede. 55  Men landet skal fordeles ved lodkastning.+ De skal have en arv efter navnene på deres fædres stammer. 56  Hver arv skal afgøres ved lodkastning og fordeles mellem de store og de små grupper.” 57  Dette var dem der blev registreret blandt levitterne,+ slægt for slægt: fra Gershon, gershonitternes slægt; fra Kehat,+ kehatitternes slægt; fra Merari, meraritternes slægt. 58  Dette var levitternes slægter: libnitternes slægt,+ hebronitternes slægt,+ maklitternes slægt,+ mushitternes slægt,+ koraitternes slægt.+ Kehat blev far til Amram.+ 59  Amrams hustru hed Jokebed+ og var Levis datter, som Levis hustru fødte i Egypten. Amram og Jokebed fik sønnerne Aron og Moses og datteren Mirjam.+ 60  Og Aron fik sønnerne Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.+ 61  Men Nadab og Abihu døde fordi de frembar ulovlig ild foran Jehova.+ 62  De der blev registreret, udgjorde 23.000, alle drenge og mænd fra en måned og opefter.+ De blev nemlig ikke mønstret blandt israelitterne,+ for de skulle ikke have nogen arv blandt israelitterne.+ 63  Det var dem der blev mønstret af Moses og præsten Eleazar da de mønstrede israelitterne på Moabs ørkensletter ved Jordanfloden, over for Jeriko. 64  Men blandt dem var der ingen af dem der var blevet mønstret af Moses og præsten Aron da israelitterne blev talt i Sinajs ørken.+ 65  Jehova havde jo sagt om dem: “De skal dø i ørkenen.”+ Så der var ingen tilbage af dem, bortset fra Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn.+

Fodnoter

Bogst.: “fædrenehus”.
Bogst.: “sin mund”.
Eller “i forhold til”.
Eller “en stor arvelod”.
Eller “en lille arvelod”.

Studienoter

Medieindhold