Tredje Mosebog 27:1-34

27  Jehova fortsatte med at tale til Moses:  “Sig til israelitterne: ‘Hvis en mand aflægger et særligt løfte+ om at ofre et beløb der svarer til værdien af en person, til Jehova,  vil værdien af en mand på mellem 20 og 60 år være 50 sekel* sølv efter det hellige steds standardvægt.*  Men hvis det er en kvinde, er værdien 30 sekel.  Hvis det drejer sig om en person på mellem 5 og 20 år, er værdien 20 sekel for en dreng og 10 sekel for en pige.  Hvis det er et barn på mellem en måned og fem år, er værdien fem sekel sølv for en dreng og tre sekel sølv for en pige.  Hvis vedkommende er 60 år eller ældre, er værdien 15 sekel for en mand og 10 sekel for en kvinde.  Men hvis han er så fattig at han ikke kan betale beløbet,+ skal vedkommende træde frem for præsten, og præsten skal fastsætte hans værdi. Præsten skal fastsætte værdien efter hvad den der har aflagt løftet, har råd til.+  Hvis løftet gælder et dyr der må ofres til Jehova, bliver det man giver til Jehova, helligt. 10  Man må ikke udskifte eller bytte det, hverken med et bedre eller et dårligere dyr. Men hvis man bytter det med et andet dyr, vil både det første og det andet dyr blive helligt. 11  Hvis det er et urent dyr,+ som ikke må ofres til Jehova, skal man føre dyret frem for præsten. 12  Præsten vil så vurdere værdien af dyret, om det er godt eller dårligt. Den værdi som præsten vurderer, kan ikke ændres. 13  Men hvis man senere vil købe det tilbage, skal man lægge en femtedel oven i det beløb det blev vurderet til.+ 14  Hvis en mand helliger sit hus som noget helligt til Jehova, skal præsten vurdere hvor meget det er værd, om det er godt eller dårligt. Det præsten vurderer det til, skal det koste.+ 15  Men hvis den der helliger sit hus, vil købe det tilbage, skal han lægge en femtedel oven i det beløb det blev vurderet til, og så er det hans. 16  Hvis en mand helliger noget af sin mark til Jehova, skal værdien fastsættes efter hvor meget såsæd der skal til for at tilså den: En homer* bygsæd svarer til 50 sekel sølv. 17  Hvis han helliger sin mark i jubelåret,+ gælder den værdi den blev vurderet til. 18  Hvis han helliger sin mark efter jubelåret, skal præsten udregne prisen for ham efter hvor mange år der er til næste jubelår, og den værdi den blev vurderet til, skal reduceres.+ 19  Men hvis den der helligede marken, senere vil købe den tilbage, skal han lægge en femtedel oven i det beløb den blev vurderet til, og så er marken hans igen. 20  Hvis han ikke køber marken tilbage og marken bliver solgt til en anden, kan den ikke købes tilbage. 21  Når marken bliver givet fri i jubelåret, bliver den hellig for Jehova, som en mark der er viet til ham. Den kommer til at tilhøre præsterne.+ 22  Hvis en mand har købt en mark og helliger den til Jehova, men den ikke er en del af den ejendom han har arvet,+ 23  skal præsten udregne prisen for ham efter hvor mange år der er til jubelåret, og samme dag skal han give det beløb som den bliver vurderet til.+ Det er helligt for Jehova. 24  I jubelåret vender marken tilbage til den han købte den af, til ham der ejer jorden.+ 25  Enhver værdi skal fastsættes i sekel efter det hellige steds standardvægt. En sekel er 20 gera.* 26  Men ingen må hellige de førstefødte dyr, for de førstefødte tilhører allerede Jehova.+ Hvad enten det er en okse eller et får, tilhører dyret Jehova.+ 27  Hvis det er et af de urene dyr og han løskøber det i overensstemmelse med den værdi det er blevet vurderet til, skal han lægge en femtedel oven i beløbet.+ Men hvis det ikke bliver købt tilbage, skal det sælges til den værdi det er blevet vurderet til. 28  Men ingen af en mands ejendele som han uden forbehold vier* til Jehova, må sælges eller købes tilbage, hverken mennesker, dyr eller marker. Alt hvad der er viet til Jehova, er højhelligt for ham.+ 29  Desuden kan ingen som er dømt til at skulle henrettes,* blive løskøbt.+ Han skal dø.+ 30  En tiendedel*+ af landet, både af markens afgrøder og af træernes frugt, tilhører Jehova. Det er helligt for Jehova. 31  Hvis en mand senere vil købe noget af sin tiendedel tilbage, skal han lægge en femtedel af værdien til. 32  En tiendedel af okserne, fårene og gederne, det vil sige hvert tiende dyr* der passerer under hyrdens stav, skal være hellige for Jehova. 33  Man skal ikke undersøge om det er godt eller dårligt, og man skal heller ikke bytte det. Men hvis man senere forsøger at bytte det, vil både det første og det andet dyr blive helligt.+ Det kan ikke købes tilbage.’” 34  Det er de bud til israelitterne som Jehova gav Moses på Sinajs Bjerg.+

Fodnoter

En sekel svarede til 11,4 g. Se Tillæg B14.
Eller “efter den hellige sekel”.
En homer svarede til 220 l. Se Tillæg B14.
En gera svarede til 0,57 g. Se Tillæg B14.
Eller “vier til udslettelse”. Se Ordforklaring.
Eller “er viet til udslettelse”. Se Ordforklaring.
Eller “Al tiende”.
Eller “hoved”.

Studienoter

Medieindhold