Tredje Mosebog 25:1-55

25  Jehova sagde videre til Moses på Sinajs Bjerg:  “Sig til israelitterne: ‘Når I kommer ind i det land som jeg giver jer,+ skal landet holde sabbat for Jehova.+  I seks år må du tilså din mark, og i seks år må du beskære dine vinstokke og indsamle landets afgrøde.+  Men det syvende år skal være en sabbat med fuldstændig hvile for landet, en sabbat for Jehova. Du må ikke tilså din mark eller beskære dine vinstokke.  Du må ikke høste det der af sig selv vokser op fra de kerner der er tilbage efter høsten, og du må ikke indsamle druerne fra din ubeskårede vinstok. Det skal være et år med fuldstændig hvile for landet.  Men du kan spise det der gror i landet mens det holder sabbat; du, dine trælle og trælkvinder, dine daglejere og de indvandrere der bor hos dig, kan spise det,  og det gælder også husdyrene og de vilde dyr i dit land. Alt hvad der gror i landet, må spises.  Du skal tælle syv sabbatår frem, syv gange syv år, i alt 49 år.  Den tiende dag i den syvende måned skal du så blæse højt i hornet. På forsoningsdagen+ skal I blæse i hornet så det kan høres i hele landet. 10  I skal erklære det 50. år helligt og udråbe frihed for alle landets indbyggere.+ Det vil være et jubelår for jer, og I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom og til jeres familie.+ 11  Det 50. år skal være et jubelår for jer. I må ikke så, og I må ikke høste det der af sig selv vokser op fra kerner der er tilbage, eller indsamle druerne fra de ubeskårede vinstokke.+ 12  For det er et jubelår. Det skal være helligt for jer. I må kun spise det der gror af sig selv i landet.+ 13  I jubelåret skal I hver især vende tilbage til jeres ejendom.+ 14  Hvis I sælger noget til en anden eller køber noget af ham, må I ikke udnytte hinanden.+ 15  Når du køber noget af en anden, skal du tage i betragtning hvor mange år der er gået siden jubelåret, og han skal fastsætte prisen efter hvor mange høstår der er tilbage.+ 16  Hvis der er mange år tilbage, kan han hæve prisen, og hvis der er få år tilbage, skal han sænke prisen, for han sælger dig antallet af høstår. 17  Ingen af jer må udnytte sit medmenneske,+ og du skal have dyb respekt for din Gud,+ for jeg er Jehova jeres Gud.+ 18  Når I følger mine forskrifter og mine retsafgørelser, vil I bo trygt og godt i landet.+ 19  Landet vil give sin frugt,+ og I vil spise jer mætte og bo trygt og godt.+ 20  Måske spørger I: “Hvad skal vi spise i det syvende år hvis vi hverken må så eller høste?”+ 21  Men jeg vil sende min velsignelse over jer i det sjette år, og landet skal give en høst der er stor nok til tre år.+ 22  Derefter skal I så korn i det ottende år og spise af den gamle høst indtil det niende år. Indtil høsten i det niende år skal I spise af den gamle høst. 23  Et stykke land må ikke sælges definitivt,+ for landet er mit.+ Jeg betragter jer nemlig som udlændinge og indvandrere.+ 24  I hele det land jeg giver jer, skal den der sælger jord, have ret til at købe den tilbage. 25  Hvis din bror bliver fattig og må sælge noget af sin ejendom, skal en løskøber der er nært beslægtet med ham, komme og købe det tilbage som hans bror har solgt.+ 26  Hvis en mand ikke har nogen løskøber men han bliver velstående og får råd til selv at købe det tilbage, 27  skal han beregne værdien af de år der er gået siden han solgte det, trække beløbet fra den oprindelige pris og betale forskellen til den mand han solgte det til. Så kan han vende tilbage til sin ejendom.+ 28  Men hvis han ikke har råd til at købe det tilbage han har solgt, skal det forblive hos køberen indtil jubelåret.+ I jubelåret skal det gives tilbage til ham, og han kan vende tilbage til sin ejendom.+ 29  Hvis en mand sælger et hus i en by med mure om, gælder hans tilbagekøbsret indtil der er gået et år fra det tidspunkt han afsluttede salget; hans tilbagekøbsret+ gælder et helt år. 30  Men hvis det ikke bliver købt tilbage inden for et år, vil huset i byen med mure om tilhøre køberen og hans efterkommere for altid. Det skal ikke gives tilbage i jubelåret. 31  Men huse i bebyggelser uden mur om skal betragtes som en del af markjorden. Tilbagekøbsretten skal fortsat gælde dem, og de skal gives tilbage i jubelåret. 32  Hvad angår husene i levitternes byer,+ vil levitterne altid have ret til at købe dem tilbage. 33  Når et solgt hus i en af levitternes byer ikke bliver købt tilbage, skal også det gives tilbage i jubelåret,+ for husene i levitternes byer er deres ejendom blandt israelitterne.+ 34  Men græsningsarealerne+ der omgiver deres byer, må ikke sælges, for det er deres varige ejendom. 35  Hvis din bror der bor i nærheden, bliver fattig og ikke kan forsørge sig selv, skal du tage dig af ham+ ligesom du ville gøre med en udlænding eller en indvandrer,+ så han kan blive i live. 36  Forlang ikke renter af ham, og tjen ikke penge på* ham.+ Du skal have dyb respekt for din Gud,+ og din bror vil forblive i live hos dig. 37  Du må ikke forlange renter af de penge du låner ham,+ eller give ud af dine fødevarer for at tjene på det. 38  Jeg er Jehova jeres Gud, som førte jer ud af Egypten+ for at give jer Kanaan og for at vise at jeg er jeres Gud.+ 39  Hvis din bror der bor i nærheden, bliver fattig og han må sælge sig til dig,+ må du ikke tvinge ham til at udføre slavearbejde.+ 40  Han skal behandles som en daglejer,+ som en indvandrer. Han skal tjene hos dig indtil jubelåret. 41  Så skal han forlade dig og sammen med sine børn* vende tilbage til sin familie. Han skal vende tilbage til sine forfædres ejendom.+ 42  For de er mine trælle som jeg førte ud af Egypten.+ De må ikke sælge sig som trælle. 43  Du må ikke behandle ham hensynsløst,+ men du skal have dyb respekt for* din Gud.+ 44  Dine trælle og trælkvinder skal komme fra nationerne omkring jer – af dem kan I købe en træl eller en trælkvinde. 45  I kan også købe trælle blandt indvandrernes sønner, der bor som udlændinge hos jer,+ og af deres familier som de stifter i jeres land, og de vil blive jeres ejendom. 46  I kan lade dem gå i arv til jeres sønner efter jer som en varig ejendom. I kan bruge dem som arbejdere. Men I må ikke behandle jeres israelitiske brødre hensynsløst.+ 47  Men hvis en udlænding eller indvandrer der bor iblandt jer, bliver velstående og din bror er blevet fattig og må sælge sig til ham eller til en i hans familie, 48  gælder hans tilbagekøbsret stadig efter at han har solgt sig. En af hans brødre kan købe ham tilbage,+ 49  eller hans onkel eller hans fætter kan købe ham tilbage, eller en nær slægtning,* en i hans familie, kan købe ham tilbage. Eller hvis han selv er blevet velstående, kan han selv købe sig tilbage.+ 50  Sammen med sin køber skal han beregne tiden fra det år han solgte sig til ham, indtil jubelåret,+ og prisen for ham skal svare til antallet af år.+ Prisen for hans arbejdsdage skal beregnes efter den takst der gælder for en daglejer.+ 51  Hvis der er mange år til jubelåret, skal han betale en tilbagekøbspris der svarer til det antal år der er tilbage. 52  Hvis der kun er få år til jubelåret, skal han beregne efter det og betale en tilbagekøbspris der svarer til de år der er tilbage. 53  År for år skal han tjene ham som en daglejer, og I skal sørge for at hans herre ikke behandler ham hensynsløst.+ 54  Men hvis han ikke kan købe sig tilbage på disse vilkår, skal han frigives i jubelåret,+ både han og hans børn.* 55  Israelitterne er nemlig mine trælle. De er mine trælle som jeg har ført ud af Egypten.+ Jeg er Jehova jeres Gud.

Fodnoter

Eller “tag ikke åger af”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “frygte”.
Eller “kødelig slægtning”.
Bogst.: “sønner”.

Studienoter

Medieindhold