Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over indhold

 • 1

  • Brændofret (1-17)

 • 2

 • 3

  • Fællesskabsofret (1-17)

   • Ikke spise fedt eller blod (17)

 • 4

 • 5

  • Specifikke synder og de nødvendige ofre (1-6)

   • Sige det hvis andre har syndet (1)

  • Fattige kan give andre ofre (7-13)

  • Skyldofret for uforsætlige synder (14-19)

 • 6

  • Mere om skyldofret (1-7)

  • Instruktioner om ofre (8-30)

 • 7

  • Instruktioner om ofre (1-21)

   • Skyldofret (1-10)

   • Fællesskabsofret (11-21)

  • Forbudt at spise fedt og blod (22-27)

  • Præstens andel (28-36)

  • Afsluttende bemærkninger om ofre (37, 38)

 • 8

  • Aron og hans sønner indsættes som præster (1-36)

 • 9

  • Aron bringer indsættelsesofre (1-24)

 • 10

  • Ild fra Jehova dræber Nadab og Abihu (1-7)

  • Bestemmelser om hvad præsterne må drikke og spise (8-20)

 • 11

  • Rene og urene dyr (1-47)

 • 12

  • Renselse efter barnefødsel (1-8)

 • 13

  • Bestemmelser angående spedalskhed (1-46)

  • Spedalskhed på tøj (47-59)

 • 14

  • Renselse efter spedalskhed (1-32)

  • Renselse af huse der er angrebet (33-57)

 • 15

  • Urent udflåd fra kønsorganer (1-33)

 • 16

  • Forsoningsdagen (1-34)

 • 17

  • Telthelligdommen, stedet hvor man skal ofre (1-9)

  • Forbudt at spise blod (10-14)

  • Bestemmelser om døde dyr man finder (15, 16)

 • 18

  • Forbudte seksuelle forhold (1-30)

   • Efterlign ikke kanaanæerne (3)

   • Sex mellem nære familiemedlemmer (6-18)

   • Sex under menstruation (19)

   • Homoseksuelle handlinger (22)

   • Sex med dyr (23)

   • ‘Gør jer ikke urene, ellers vil landet spytte jer ud’ (24-30)

 • 19

  • Forskellige love om hellighed (1-37)

   • Den rigtige måde at høste på (9, 10)

   • Tag hensyn til døve og blinde (14)

   • Bagvaskelse (16)

   • Bær ikke nag (18)

   • Forbud mod magi og okkultisme (26, 31)

   • Forbud mod tatoveringer (28)

   • Respekt for ældre (32)

   • Hvordan udlændinge skal behandles (33, 34)

 • 20

  • Tilbedelse af Molek; spiritisme (1-6)

  • Vær hellige, og vis respekt for forældre (7-9)

  • Dødsstraf for seksuelle overtrædelser (10-21)

  • Være hellige for at blive i landet (22-26)

  • Spiritister skal dø (27)

 • 21

  • Præsterne skal være hellige og rene (1-9)

  • Ypperstepræsten må ikke besmitte sig (10-15)

  • Præsterne må ikke have fysiske defekter (16-24)

 • 22

  • Præsters renhed og det at spise hellige ting (1-16)

  • Kun sunde offerdyr bliver godkendt (17-33)

 • 23

  • Hellige dage og højtider (1-44)

   • Sabbat (3)

   • Påske (4, 5)

   • De usyrnede brøds fest (6-8)

   • Ofre første afgrøde (9-14)

   • Ugefesten (15-21)

   • Den rigtige måde at høste på (22)

   • Trompetblæsningsdagen (23-25)

   • Forsoningsdagen (26-32)

   • Løvhyttefesten (33-43)

 • 24

  • Olie til lamperne i telthelligdommen (1-4)

  • Skuebrødene (5-9)

  • En der spotter Guds navn, stenes (10-23)

 • 25

  • Sabbatåret (1-7)

  • Jubelåret (8-22)

  • Ejendom der skal gives tilbage (23-34)

  • Hvordan fattige skal behandles (35-38)

  • Love om trælle (39-55)

 • 26

  • Holde sig fra afgudsdyrkelse (1, 2)

  • Velsignelser for lydighed (3-13)

  • Straf for ulydighed (14-46)

 • 27

  • Løskøbelse af noget man har helliget til Jehova (1-27)

  • Noget man uden forbehold har viet til Jehova (28, 29)

  • Løskøbelse af den tiendedel man har givet (30-34)