Anden Samuelsbog 10:1-19

10  Senere døde ammonitternes+ konge, og hans søn Hanun blev konge efter ham.+  David sagde: “Jeg vil vise loyal kærlighed mod Hanun, Nahashs søn, ligesom hans far viste mig loyal kærlighed.” Derfor sendte David sine tjenere afsted for at trøste ham i sorgen over hans far. Men da Davids tjenere kom til ammonitternes land,  sagde ammonitternes fyrster til deres herre Hanun: “Tror du det er for at vise din far ære at David har sendt nogle for at trøste dig? Mon ikke det er for at gennemsøge og udspionere byen og erobre den at David har sendt sine tjenere til dig?”  Så tog Hanun Davids tjenere og barberede halvdelen af deres skæg af+ og skar halvdelen af deres dragt af ved bagdelen og sendte dem væk.  Da David hørte det, sendte han straks nogle mænd ud for at møde dem, for mændene var blevet groft ydmyget. Kongen sagde til dem: “Bliv i Jeriko+ indtil jeres skæg er vokset ud igen, og kom så tilbage.”  Efterhånden forstod ammonitterne at de var blevet en stank for David, så de sendte bud og lejede aramæere fra Bet-Rehob+ og fra Soba,+ 20.000 soldater til fods; og de lejede Maakas+ konge med 1.000 mand og 12.000 mand fra Ishtob.*+  Da David hørte om det, sendte han Joab og hele hæren afsted, deriblandt de dygtigste krigere.+  Og ammonitterne rykkede ud og stillede op til kamp ved byporten, mens aramæerne fra Soba og Rehob stod for sig selv på åben mark sammen med Ishtob* og Maaka.  Joab kunne se at angrebene ville komme både forfra og bagfra, så han udvalgte nogle af Israels bedste krigere og stillede dem op i kampformation mod aramæerne.+ 10  Han gav sin bror Abishaj+ befalingen over resten af mændene så de kunne stille sig op i kampformation mod ammonitterne.+ 11  Så sagde han: “Hvis aramæerne bliver for stærke for mig, må du komme og hjælpe mig, men hvis ammonitterne bliver for stærke for dig, kommer jeg og hjælper dig. 12  Vi må være stærke og kæmpe modigt+ for vores folk og for vores Guds byer, så vil Jehova gøre det der er godt i hans øjne.”+ 13  Så gik Joab og hans mænd til angreb på aramæerne, og de flygtede for ham.+ 14  Da ammonitterne så at aramæerne var flygtet, flygtede de for Abishaj og trak sig ind i byen. Efter slaget mod ammonitterne vendte Joab tilbage til Jerusalem. 15  Da aramæerne så at de var blevet besejret af israelitterne, omgrupperede de sig.+ 16  Hadadezer+ sendte bud efter aramæerne i egnen ved Floden,*+ og de kom til Helam, ledet af Shobak, Hadadezers hærfører. 17  Man meddelte det til David, og han samlede straks hele Israels hær og gik over Jordan og kom til Helam. Aramæerne stillede sig så op i kampformation og kæmpede mod ham.+ 18  Men aramæerne flygtede for Israel, og David dræbte 700 af deres vognstyrere og 40.000 af deres ryttere, og han huggede også deres hærfører Shobak ned så han døde.+ 19  Da alle kongerne, Hadadezers tjenere, så at de var blevet besejret af israelitterne, sluttede de omgående fred med israelitterne og underkastede sig dem,+ og aramæerne turde ikke hjælpe ammonitterne igen.

Fodnoter

Eller “af mændene fra Tob”.
Eller “mændene fra Tob”.
Dvs. Eufrat.

Studienoter

Medieindhold