Det andet brev til korintherne 13:1-14

13  Det er nu tredje gang jeg gør mig klar til at komme til jer. “Ved to eller tre vidners forklaring skal en sag slås fast.”+  Selvom jeg er fraværende lige nu, er det som om jeg var hos jer for anden gang, og jeg vil på forhånd advare dem der tidligere har syndet, og alle de andre om at jeg ikke vil skåne dem hvis jeg kommer igen.+  I søger jo et bevis på at det virkelig er Kristus der taler gennem mig, og Kristus er ikke svag men derimod handlekraftig over for jer.  Det er rigtigt at han var svag da han blev henrettet på en pæl, men nu lever han takket være Guds kraft.+ Det er også rigtigt at vi er svage ligesom han var, men vi vil komme til at leve sammen med ham+ takket være Guds kraft, den kraft han også giver jer.+  Bliv ved med at prøve jer selv for at se om I er i troen.+ Bliv ved med at bedømme hvilken slags mennesker I selv er. Er I overbevist om at Jesus Kristus er i jer? Hvis ikke, er I forkastet.  Men jeg håber virkelig I vil blive klar over at vi for vores vedkommende ikke er forkastet.  Nu beder vi til Gud om at I ikke må gøre noget forkert – ikke for at vi kan få andres anerkendelse, men fordi vi ønsker at I må gøre hvad der er godt, selv hvis vi ikke bliver anerkendt af andre.  Vi kan jo ikke kæmpe mod sandheden, kun for sandheden.  Vi glæder os virkelig når vi er svage og I er stærke. Det vi beder om, er at I må gøre de nødvendige forandringer.+ 10  Jeg skriver disse ting til jer mens jeg er fraværende, for at jeg ikke skal være nødt til at være streng når jeg kommer, for Herren har givet mig myndighed+ til at bygge op og ikke til at rive ned. 11  Til sidst, brødre: Bliv ved med at være glade, at gøre de nødvendige forandringer, at lade jer trøste,+ at være enige+ og at holde fred.+ Så vil kærlighedens og fredens Gud+ være med jer. 12  Hils hinanden med et helligt kys. 13  Alle de hellige sender jer deres hilsner. 14  Jeg beder om at Herren Jesus Kristus’ ufortjente godhed og Guds kærlighed må være med jer, og at I alle må nyde det fællesskab den hellige ånd giver.

Fodnoter

Studienoter

tredje gang: Se studienote til 2Kt 12:14.

Ved to eller tre vidners forklaring: Under Moseloven skulle der foreligge “to eller tre vidners forklaring [bogst.: “mund”]” før en sag kunne slås fast af dommerne. (5Mo 17:6; 19:15) Den regel holdt Jesus også fast ved. (Mt 18:16; Joh 8:17, 18) Ordet “mund” blev brugt i overført betydning (som en metonymi) for vidnets ord eller vidneudsagn. Da Paulus skrev om at han ville besøge Korinth, citerede han 5Mo 19:15 og indikerede derved at princippet også blev fulgt i den kristne menighed. – 1Ti 5:19.

blev henrettet på en pæl: Eller “blev pælfæstet”. – Se studienote til Mt 20:19 og Ordforklaring: “Pæl”; “Torturpæl”.

Bliv ved med at prøve jer selv: Nogle i Korinth havde udfordret Paulus og krævede beviser for at han virkelig repræsenterede Kristus. (2Kt 13:3) Paulus sagde at de skulle ‘blive ved med at prøve sig selv’. Et leksikon peger på at det ord Paulus bruger for “prøve”, sigter til det at “bestræbe sig på at finde ud af den sande natur af noget”. De kunne finde ud af hvad den sande natur var af deres egen åndelige tilstand ved at sammenholde de ting de gjorde i hverdagen, deres indstilling og beslutninger med de hellige sandheder de havde lært. En sådan undersøgelse ville hjælpe dem til at blive ved med at bedømme om de var sande kristne. Det ord Paulus bruger for “bedømme”, kan henvise til det at bedømme ægtheden af noget, sådan som man ville gøre med metaller.

i troen: Den måde Paulus anvender udtrykket “troen” på, sigter til hele den kristne lære. (ApG 6:7; Ga 6:10; Ef 4:5; Jud 3) Det er synonymt med “sandheden”, der er omtalt i Ga 5:7, 2Pe 2:2 og 2Jo 1. Paulus understreger her at det ikke er nok at kende sandheden og de principper Jesus lærte andre, en kristen må være “i troen”, dvs. leve efter disse sandheder. – 2Kt 12:20, 21.

må gøre de nødvendige forandringer: Eller “må bringes i den rette tilstand”. Det græske ord katartisis, der er gengivet med “må gøre de nødvendige forandringer”, forekommer kun her i De Kristne Græske Skrifter. Dette ord og lignende beslægtede udtryk betegner at noget bliver bragt i ordentlig stand igen. I Mt 4:21 bliver udsagnsordet katartizo brugt i forbindelse med at reparere net. I Ga 6:1 er det samme udsagnsord brugt om det at korrigere og give åndelig hjælp til en trosfælle der er slået ind på en forkert kurs. Det beslægtede navneord katartismos, der er oversat med at “hjælpe ... til at følge den rigtige vej” i Ef 4:12, var et udtryk der nogle gange forekom i lægelige tekster angående det at sætte en knogle, en legemsdel eller et led på plads.

Bliv ved med ... at gøre de nødvendige forandringer: Se studienote til 2Kt 13:9.

med et helligt kys: Se studienote til Ro 16:16.

Medieindhold