Anden Kongebog 24:1-20

24  På Jojakims tid invaderede kong Nebukadnesar+ af Babylon landet, og Jojakim blev hans tjener i tre år. Men han gjorde oprør imod ham.  Så begyndte Jehova at sende kaldæiske,+ aramæiske, moabitiske og ammonitiske røverbander imod ham. Han sendte dem imod Juda for at ødelægge landet, sådan som Jehova havde sagt+ gennem sine tjenere profeterne.  Ja, det ramte Juda på Jehovas befaling, for han ville fjerne dem fra sin nærhed+ på grund af alle de synder Manasse havde begået,+  og på grund af det uskyldige blod han havde udgydt,+ for han havde fyldt Jerusalem med uskyldigt blod, og Jehova ville ikke tilgive det.+  Resten af Jojakims historie, alt hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie.+  Så lagde Jojakim sig til hvile hos sine forfædre,+ og hans søn Jojakin blev konge efter ham.  Egyptens konge vovede sig aldrig mere ud af sit land, for Babylons konge havde taget alt hvad der tilhørte ham,+ fra Egyptens Wadi*+ og op til Eufratfloden.+  Jojakin+ var 18 år da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem.+ Hans mor hed Nehushta og var datter af Elnatan fra Jerusalem.  Han gjorde det der var ondt i Jehovas øjne, nøjagtigt som hans far havde gjort. 10  På den tid drog Nebukadnesars, Babylons konges, folk op mod Jerusalem, og byen kom under belejring.+ 11  Nebukadnesar, Babylons konge, kom selv til byen mens hans folk belejrede den. 12  Kong Jojakin af Juda overgav sig til Babylons konge,+ og det gjorde hans mor, hans tjenere, hans fyrster og hans hofmænd+ også. Babylons konge tog ham til fange i sit ottende regeringsår.+ 13  Så tog han alle skattene fra Jehovas hus og fra kongens palads.*+ Alle guldredskaberne som kong Salomon af Israel havde lavet til Jehovas tempel,+ huggede han i stykker. Alt dette skete sådan som Jehova havde forudsagt. 14  Han førte hele Jerusalem i eksil, alle fyrsterne,+ alle de dygtige krigere og hver eneste håndværker og smed*+ – han førte 10.000 i eksil. Der blev ikke efterladt andre end de fattigste i landet.+ 15  Altså førte han Jojakin+ i eksil til Babylon.+ Også kongens mor, kongens hustruer, hans hofmænd og landets ledende mænd førte han i eksil fra Jerusalem til Babylon. 16  Babylons konge førte også alle 7.000 krigere i eksil til Babylon sammen med 1.000 håndværkere og smede.* De var alle sammen dygtige mænd der var oplært til at føre krig. 17  Babylons konge gjorde Jojakins farbror+ Mattanja til konge i stedet for Jojakin og ændrede hans navn til Sidkija.+ 18  Sidkija var 21 år da han blev konge, og han regerede 11 år i Jerusalem. Hans mor hed Hamutal+ og var datter af Jirmeja fra Libna. 19  Han gjorde det der var ondt i Jehovas øjne, nøjagtigt som Jojakim havde gjort.+ 20  Det der skete i Jerusalem og Juda, skyldtes Jehovas vrede, og til sidst forkastede han dem.+ Og Sidkija gjorde oprør mod Babylons konge.+

Fodnoter

Bogst.: “hus”.
Eller muligvis: “skansebygger”.
Eller muligvis: “skansebyggere”.

Studienoter

Medieindhold