Anden Kongebog 18:1-37

18  I Elas søn kong Hosea+ af Israels tredje år blev Hizkija+ konge. Han var søn af kong Akaz+ af Juda.  Han var 25 år da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Abi* og var datter af Zekarja.+  Han gjorde det der var rigtigt i Jehovas øjne,+ ligesom sin forfar David.+  Det var ham der fjernede offerhøjene,+ knuste de hellige støtter og huggede den hellige pæl* i stykker.+ Han knuste også kobberslangen som Moses havde lavet, for indtil da havde israelitterne bragt røgofre til den, og den blev kaldt kobberslangeguden.*+  Han stolede på Jehova,+ Israels Gud. Der var ingen som ham blandt alle Judas konger, hverken før eller efter ham.  Han holdt sig til Jehova.+ Han blev ved med at følge ham; han holdt de bud som Jehova havde givet Moses.  Og Jehova var med ham. Han handlede klogt i alt hvad han foretog sig. Han gjorde oprør mod Assyriens konge og nægtede at tjene ham.+  Desuden slog han filistrene+ helt til Gaza og dens områder, fra vagttårn til befæstet by.*  I kong Hizkijas fjerde år, det vil sige i Elas søn kong Hosea+ af Israels syvende år, drog assyrerkongen Salmanassar op mod Samaria og belejrede den.+ 10  Efter tre års forløb indtog de den.+ I Hizkijas sjette år, det vil sige i kong Hosea af Israels niende år, blev Samaria altså indtaget. 11  Så førte Assyriens konge Israel i eksil+ til Assyrien og bosatte dem i Hala og i Habor ved floden Gozan og i medernes byer.+ 12  Det var fordi de ikke havde lyttet til Jehova deres Gud, men var blevet ved med at bryde hans pagt, alt det Jehovas tjener Moses havde befalet.+ De hørte ikke efter, og de adlød ikke. 13  I kong Hizkijas 14. år drog kong Sankerib af Assyrien+ op mod alle Judas befæstede byer og indtog dem.+ 14  Kong Hizkija af Juda sendte så bud til Assyriens konge ved Lakish og sagde: “Jeg har handlet forkert. Træk dig tilbage fra mig, så vil jeg give dig hvad du forlanger.” Assyriens konge forlangte så at kong Hizkija af Juda skulle betale 300 talenter* sølv og 30 talenter guld. 15  Hizkija afleverede så alt det sølv der var i Jehovas hus og i skatkamrene i kongens palads.*+ 16  På det tidspunkt fjernede Hizkija dørene* til Jehovas tempel+ og dørstolperne som kong Hizkija af Juda havde overtrukket,*+ og gav dem til Assyriens konge. 17  Så sendte Assyriens konge hærføreren,* overhofmesteren* og overmundskænken* afsted med en stor hær fra Lakish+ til kong Hizkija i Jerusalem. De drog op til Jerusalem+ og stillede op ved den øvre dams vandledning ved landevejen til vaskerimandens mark.+ 18  Da de kaldte på kongen, kom Eljakim,+ Hilkijas søn, som var sat over hoffet,* ud til dem sammen med sekretæren Shebna+ og historieskriveren* Joa, Asafs søn. 19  Overmundskænken sagde til dem: “Sig til Hizkija: ‘Sådan siger den store konge, Assyriens konge: “Hvilken grund har du til at føle dig tryg?+ 20  Du siger: ‘Jeg har en strategi, og jeg har styrke til at føre krig.’ Men det er tomme ord. Hvem er det du stoler på, siden du vover at gøre oprør mod mig?+ 21  Du stoler på støtte fra Egypten,+ den knækkede rørkæp. Hvis man støtter sig til den, vil den trænge ind i hånden og gennembore den. Sådan er Farao, Egyptens konge, mod alle der stoler på ham. 22  Hvis I siger til mig: ‘Det er Jehova vores Gud vi stoler på’,+ er det så ikke hans offerhøje og altre Hizkija har fjernet,+ mens han siger til Juda og Jerusalem: ‘I skal bøje jer foran altret i Jerusalem’?”’+ 23  Indgå nu et væddemål med min herre, Assyriens konge: Jeg vil give dig 2.000 heste hvis du kan finde ryttere til dem.+ 24  Hvordan skulle du kunne modstå et angreb fra bare én statholder, som er den mindste af min herres tjenere, når du stoler på stridsvogne og rytteri fra Egypten? 25  Er det da uden bemyndigelse fra Jehova at jeg er draget op mod dette sted for at ødelægge det? Jehova har selv sagt til mig: ‘Drag op mod landet og ødelæg det.’” 26  Så sagde Eljakim, Hilkijas søn, og Shebna+ og Joa til overmundskænken:+ “Tal dog aramæisk*+ til dine tjenere, for det forstår vi. Tal ikke til os på jødernes sprog mens folkene på muren hører det.”+ 27  Men overmundskænken sagde til dem: “Tror du det kun er til din herre og til dig min herre har sendt mig for at sige det her? Er det ikke også til de mænd der sidder på muren, dem der skal æde deres egen afføring og drikke deres egen urin sammen med jer?” 28  Overmundskænken råbte højt på jødernes sprog: “Hør hvad den store konge, Assyriens konge,+ siger. 29  Kongen siger: ‘Lad ikke Hizkija bedrage jer, for han kan ikke redde jer fra mig.+ 30  Og lad ikke Hizkija overtale jer til at stole på Jehova ved at sige: “Jehova vil helt sikkert redde os, og denne by vil ikke blive overgivet til Assyriens konge.”+ 31  Hør ikke på Hizkija, for Assyriens konge siger: “Slut fred med mig og overgiv jer,* så skal I alle spise af jeres egen vinstok og jeres eget figentræ og drikke vand fra jeres egen brønd 32  indtil jeg kommer og tager jer med til et land ligesom jeres eget,+ et land med korn og ny vin, et land med brød og vingårde, et land med oliventræer og honning. Så skal I leve og ikke dø. Hør ikke på Hizkija, for han vildleder jer når han siger: ‘Jehova vil redde os.’ 33  Har nogen af nationernes guder nogensinde reddet deres land fra Assyriens konge? 34  Hvor er Hamats+ og Arpads guder? Hvor er Sefarvajims,+ Henas og Ivvas guder? Har de kunnet redde Samaria fra mig?+ 35  Hvem af alle landenes guder har reddet deres land fra mig? Så hvordan skulle Jehova kunne redde Jerusalem fra mig?”’”+ 36  Men folkene forholdt sig tavse og svarede ham ikke med et ord, for kongen havde befalet: “I må ikke svare ham.”+ 37  Eljakim, Hilkijas søn, som var sat over hoffet,* sekretæren Shebna og historieskriveren Joa, Asafs søn, kom til Hizkija med flænget tøj og fortalte ham hvad overmundskænken havde sagt.

Fodnoter

En forkortet form af Abija.
Eller “Nehushtan”.
Dvs. alle steder, uanset om der boede få eller mange.
En talent svarede til 34,2 kg. Se Tillæg B14.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “huggede ... af”.
Dvs. overtrukket med guld.
Eller “rabshaken”.
Eller “rabsarisen”.
Eller “tartanen”.
Eller “paladset”.
Eller “kansleren”.
Eller “syrisk”.
Bogst.: “Gør sammen med mig en velsignelse og kom ud til mig”.
Eller “paladset”.

Studienoter

Medieindhold