Anden Kongebog 14:1-29

14  I Joakaz’ søn kong Joash+ af Israels andet år blev Amasja, der var søn af kong Joash af Juda, konge.  Han var 25 år da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Joaddan og var fra Jerusalem.+  Han gjorde det der var rigtigt i Jehovas øjne, men ikke helt som sin forfar David.+ Han gjorde nøjagtigt som sin far, Joash.+  Men offerhøjene blev ikke fjernet,+ og folket fortsatte med at bringe ofre og lade røgen fra dem stige op fra offerhøjene.+  Så snart han havde sikret sig kongedømmet, slog han de tjenere ihjel der havde dræbt hans far kongen.+  Men han dræbte ikke mordernes sønner, i overensstemmelse med Jehovas bud i bogen med Moses’ Lov: “Fædre skal ikke straffes med døden på grund af deres sønner, og sønner skal ikke straffes med døden på grund af deres fædre. Men den enkelte skal straffes med døden for den synd han selv har begået.”+  Han dræbte edomitterne+ i Saltdalen,+ 10.000 mand. Under krigen+ erobrede han Sela, og byen fik navnet Jokteel, som den hedder i dag.  Så sendte Amasja bud til kong Joash af Israel, der var søn af Joakaz, Jehus søn: “Kom, lad os kæmpe mod hinanden.”*+  Kong Joash af Israel svarede kong Amasja af Juda: “Tidslen på Libanon sendte bud til cedertræet på Libanon: ‘Lad min søn få din datter til hustru.’ Men et af Libanons vilde dyr kom forbi og trampede tidslen ned. 10  Ja, du har slået Edom,+ og dit hjerte er blevet arrogant. Nyd nu bare din ære, men bliv hjemme hos dig selv.* Hvorfor vil du fremprovokere en ulykke og tage Juda med dig i faldet?” 11  Men Amasja hørte ikke efter.+ Så kong Joash af Israel drog op, og han og kong Amasja af Juda kæmpede mod hinanden ved Bet-Shemesh,+ som hører til Juda.+ 12  Juda blev besejret af Israel, og de flygtede hjem til sig selv.* 13  Kong Joash af Israel tog kong Amasja af Juda, der var søn af Joash, Akazjas søn, til fange ved Bet-Shemesh. Derefter kom de til Jerusalem, og han rev 400 alen* af Jerusalems bymur ned, fra Efraimporten+ til Hjørneporten.+ 14  Han tog alt guldet og sølvet og alle genstandene i Jehovas hus og i skatkamrene i kongens palads.* Han tog også gidsler, og så vendte han tilbage til Samaria. 15  Resten af Joashs historie, det han gjorde, og hans store bedrifter og hvordan han kæmpede mod kong Amasja af Juda, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 16  Så lagde Joash sig til hvile hos sine forfædre, og han blev begravet i Samaria+ hos Israels konger, og hans søn Jeroboam*+ blev konge efter ham. 17  Kong Amasja+ af Juda, der var søn af Joash, levede 15 år efter at kong Joash+ af Israel, der var søn af Joakaz, var død.+ 18  Resten af Amasjas historie er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie. 19  Senere blev der dannet en sammensværgelse mod ham+ i Jerusalem, og han flygtede til Lakish, men man sendte nogle folk efter ham til Lakish, og de dræbte ham. 20  De bragte ham med tilbage på hesteryg, og han blev begravet i Jerusalem hos sine forfædre i Davidsbyen.+ 21  Hele Judas befolkning gjorde så Azarja,*+ der var 16 år,+ til konge efter hans far, Amasja.+ 22  Han erobrede Elat+ tilbage til Juda og genopbyggede byen efter at kongen* var blevet lagt til hvile hos sine forfædre.+ 23  I Joashs søn kong Amasja af Judas 15. år blev Jeroboam,+ kong Joash af Israels søn, konge i Samaria, og han regerede i 41 år. 24  Han gjorde det der var ondt i Jehovas øjne. Han vendte sig ikke fra nogen af de synder som Jeroboam, Nebats søn, havde fået Israel til at begå.+ 25  Han genoprettede Israels grænse fra Lebo-Hamat*+ og helt til Arabahavet,*+ sådan som Jehova, Israels Gud, havde sagt gennem sin tjener Jonas,+ Amittajs søn, profeten fra Gat-ha-Hefer.+ 26  Jehova havde nemlig set hvor forfærdelig en situation Israel var i.+ Der var ikke nogen tilbage til at hjælpe Israel, ikke engang en hjælpeløs eller en svag. 27  Men Jehova havde lovet ikke at udslette Israels navn under himlen.+ Så han frelste dem gennem Jeroboam, Joashs søn.+ 28  Resten af Jeroboams historie, alt hvad han gjorde, og hans store bedrifter, hvordan han kæmpede, og hvordan han erobrede Damaskus+ og Hamat+ tilbage til Juda i Israel, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 29  Så lagde Jeroboam sig til hvile hos sine forfædre, Israels konger, og hans søn Zekarja+ blev konge efter ham.

Fodnoter

Eller “mødes ansigt til ansigt”.
Eller “i dit palads”.
Bogst.: “til deres eget telt”.
Ca. 178 m. Se Tillæg B14.
Bogst.: “hus”.
Dvs. Jeroboam II.
Betyder “Jehova har hjulpet”. Han bliver kaldt Uzzija i 2Kg 15:13; 2Kr 26:1-23; Esa 6:1 og Zak 14:5.
Dvs. hans far, Amasja.
Eller “indgangen til Hamat”.
Dvs. Salthavet, eller Det Døde Hav.

Studienoter

Medieindhold