Johannes’ Andet Brev 1:1-13

 Fra den ældre mand* til den udvalgte frue og hendes børn, som jeg elsker højt, ja, ikke bare jeg, men også alle andre der har lært sandheden at kende.  Vi elsker jer på grund af den sandhed som er i os, og som vil være i os for evigt.  Ufortjent godhed, barmhjertighed og fred fra Gud, Faren, og fra Jesus Kristus, Farens Søn, vil være med os, sammen med sandhed og kærlighed.  Jeg glæder mig meget over at se at nogle af dine børn går på sandhedens vej,+ sådan som vi har fået påbud om fra Faren.  Nu giver jeg denne opfordring, frue: Vi skal elske hinanden. (Det er ikke et nyt bud jeg skriver til dig, men et bud vi har haft lige fra begyndelsen).+  Og dette er hvad kærligheden indebærer: at vi bliver ved med at følge hans bud.+ Og det bud som I har hørt fra begyndelsen, er at I skal blive ved med at vandre i kærlighed.  Mange bedragere er gået ud i verden,+ nemlig de der ikke anerkender at Jesus Kristus kom til jorden som menneske.+ Det er bedrageren og antikrist.+  Pas på jer selv så I ikke mister det vi har arbejdet på at frembringe, men kan få fuld løn.+  Enhver som går ud over Kristus’ lære og ikke holder sig til den, er ikke forenet med Gud.+ Men den der holder sig til denne lære, er forenet med både Faren og Sønnen.+ 10  Hvis nogen kommer til jer og ikke fremfører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hjem,+ og hils ikke på ham, 11  for den der hilser på ham, gør sig medskyldig i det onde han gør. 12  Der er meget jeg gerne vil sige til jer, men jeg ønsker ikke at gøre det med papir og blæk. Jeg håber derimod at jeg kan komme til jer og tale med jer ansigt til ansigt for at jeres glæde kan være fuldstændig. 13  De der er børn af din søster, den udvalgte, sender dig deres hilsner.

Fodnoter

Eller “den ældste”.

Studienoter

Medieindhold