Anden Krønikebog 8:1-18

8  Efter de 20 år det tog Salomon at bygge Jehovas tempel* og sit eget palads,*+  genopbyggede Salomon de byer som Hiram+ havde givet ham, og lod israelitter* bosætte sig i dem.  Desuden drog Salomon til Hamat-Soba og erobrede det.  Så forstærkede* han Tadmor i ørkenen og alle de forrådsbyer+ han havde bygget i Hamat.+  Han forstærkede også Øvre Bet-Horon+ og Nedre Bet-Horon,+ befæstede byer med mure, porte og slåer,  og Baalat.+ Salomon byggede også alle sine forrådsbyer, alle byerne til sine stridsvogne, byerne til sit rytteri+ og alt hvad han ønskede at bygge i Jerusalem, i Libanon og i hele det land han herskede over.  Alle dem der var tilbage af hittitternes, amoritternes, perizzitternes, hivvitternes og jebusitternes+ efterkommere, som ikke hørte til Israel,+  og som israelitterne havde ladet blive i landet – for de havde ikke udryddet dem+ – dem udskrev Salomon til at udføre tvangsarbejde, og det gør de den dag i dag.+  Men Salomon gjorde ikke nogen af israelitterne til trælle i forbindelse med arbejdet,+ for de var hans krigere og befalingsmænd over hans adjudanter og over hans vognførere og ryttere.+ 10  Kong Salomon havde 250 højtstående embedsmænd der var formænd for hans arbejdere.+ 11  Salomon flyttede også Faraos datter+ fra Davidsbyen til det hus som han havde bygget til hende,+ for han sagde: “Selvom hun er min hustru, skal hun ikke bo i kong David af Israels hus, for de steder som Jehovas ark er kommet til, er hellige.”+ 12  Så ofrede Salomon brændofre+ til Jehova på Jehovas alter,+ som han havde bygget foran forhallen.+ 13  Han gjorde det der hver dag skulle gøres, og bragte ofre i overensstemmelse med det Moses havde befalet angående sabbatterne,+ nymånerne+ og de tre årlige højtider+ – de usyrnede brøds fest,+ ugefesten+ og løvhyttefesten.+ 14  Desuden satte han præsternes hold+ til den tjeneste som hans far, David, havde bestemt at de skulle udføre, og levitterne til deres opgaver, at lovprise+ Gud og gøre tjeneste foran præsterne, alt efter hvad der hver dag skulle gøres. Han satte også portvagternes hold til at tjene ved de forskellige porte,+ for det havde David, den sande Guds mand, befalet. 15  Og de afveg ikke fra kongens bud til præsterne og levitterne, hverken når det gjaldt forrådshusene eller noget andet. 16  Alt Salomons arbejde var altså godt organiseret,* fra den dag grunden til Jehovas hus blev lagt,+ til det var færdigt. Dermed var Jehovas hus fuldført.+ 17  På den tid drog Salomon til Esjongeber+ og til Elot*+ ved kysten i Edom.+ 18  Hiram+ sendte ham skibe og erfarne søfolk, der blev ledet af Hirams egne tjenere. De tog med Salomons tjenere til Ofir+ og hentede 450 talenter* guld,+ som de bragte til kong Salomon.+

Fodnoter

Bogst.: “hus”.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “Israels sønner”.
Eller “genopbyggede”.
Eller “veltilrettelagt; fuldendt”.
Eller “Elat”.
En talent svarede til 34,2 kg. Se Tillæg B14.

Studienoter

Medieindhold