Anden Krønikebog 31:1-21

31  Så snart de var færdige med alt det, tog alle de israelitter der var til stede, ud til Judas byer og knuste de hellige støtter,+ huggede de hellige pæle* i stykker+ og nedrev offerhøjene+ og altrene+ i hele Juda og Benjamin og i Efraim og Manasse+ indtil de havde ødelagt dem fuldstændigt. Derefter vendte alle israelitterne tilbage til deres byer, hver til sin ejendom.  Hizkija indsatte så præsterne og levitterne i deres hold,+ og hver præst og hver levit fik sin opgave.+ De skulle ofre brændofrene og fællesskabsofrene, udføre tjeneste og takke og lovprise i portene til Jehovas forgårde.*+  Kongen gav noget af det han ejede, til brændofrene,+ både til morgen- og aftenbrændofrene+ og til brændofrene på sabbatterne,+ ved nymånerne+ og under højtiderne,+ i overensstemmelse med det der står skrevet i Jehovas Lov.  Desuden befalede han dem der boede i Jerusalem, at de skulle give præsterne og levitterne deres andel+ så de omhyggeligt kunne holde* Jehovas Lov.  Så snart befalingen var blevet givet, gav israelitterne store mængder af det første korn, den nye vin, olien+ og honningen og af alle afgrøderne på marken;+ de kom med en tiendedel af alt.+  De israelitter og judæere der boede i Judas byer, kom også med en tiendedel af okserne og fårene og en tiendedel af de hellige ting+ der var blevet helliget til Jehova deres Gud. De kom med det og lagde det i dynge efter dynge.  I den tredje måned+ begyndte de at lægge deres bidrag i dynger, og i den syvende måned+ var de færdige.  Da Hizkija og fyrsterne kom og så dyngerne, lovpriste de Jehova og velsignede hans folk, Israel.  Hizkija spurgte præsterne og levitterne om dyngerne, 10  og ypperstepræsten Azarja, der tilhørte Sadoks hus, sagde til ham: “Lige siden folket begyndte at bringe bidragene ind i Jehovas hus,+ har de spist sig mætte, og der er stadig en masse tilovers, for Jehova har velsignet sit folk, og alt det her er tilovers.”+ 11  Derfor gav Hizkija dem besked på at indrette lagerrum*+ i Jehovas hus, så det gjorde de. 12  De bragte trofast bidragene, tiendedelene*+ og de hellige ting derind. Alt det fik levitten Konanja ansvaret for som tilsynsmand, og hans bror Shimi var næst efter ham. 13  På kong Hizkijas befaling blev Jehiel, Azazja, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakja, Mahat og Benaja udnævnt til at assistere Konanja og hans bror Shimi, og Azarja førte tilsyn med den sande Guds hus. 14  Og Kore, levitten Jimnas søn, portvagten mod øst,+ havde ansvaret for de frivillige offergaver+ til den sande Gud, og han fordelte det bidrag der var givet til Jehova,+ og de højhellige ting.+ 15  Under hans ledelse stod Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaja, Amarja og Shekanja. De havde betroede stillinger i præstebyerne+ og skulle fordele gaverne ligeligt til deres brødre på hvert hold,+ til både store og små. 16  Derudover blev der uddelt mad til alle drenge og mænd fra tre år og opefter som var opført i slægtsregistret, og som hver dag kom til Jehovas hus for at gøre tjeneste og udføre de opgaver deres hold havde. 17  Præsterne var registreret efter deres slægt,*+ og det samme var de levitter der var 20 år og opefter,+ efter de pligter deres hold+ havde. 18  Slægtsregistret omfattede deres hustruer, deres sønner og deres døtre, også deres små børn, hele deres menighed – for de holdt sig hellige for at kunne varetage de hellige pligter som de havde fået betroet – 19  såvel som Arons efterkommere, de præster der boede på arealerne* rundt om deres byer.+ I alle byerne var der mænd som var udpeget ved navn til at uddele mad til alle drenge og mænd blandt præsterne og til enhver der stod opført i levitternes slægtsregister. 20  Hizkija gjorde sådan i hele Juda, og han fortsatte med trofast at gøre det der var godt og rigtigt i Jehova hans Guds øjne. 21  Alt hvad han gjorde for at søge sin Gud, gjorde han af hele sit hjerte, hvad enten det var i forbindelse med tjenesten ved den sande Guds hus+ eller med Loven og buddet, og tingene lykkedes for ham.

Fodnoter

Bogst.: “lejre”.
Eller “kunne vie sig helt og fuldt til”.
Eller “spiserum”.
Eller “tienden”.
Bogst.: “fædrenehus”.
Bogst.: “græsmarkerne”.

Studienoter

Medieindhold