Første Mosebog 46:1-34

46  Så Israel samlede alt hvad han havde,* og tog afsted. Da han kom til Beersheba,+ bragte han ofre til sin fars, Isaks, Gud.+  Senere talte Gud til Israel i et syn om natten og sagde: “Jakob, Jakob!” Han svarede: “Her er jeg!”  Han sagde: “Jeg er den sande Gud, din fars Gud.+ Vær ikke bange for at rejse ned til Egypten, for der vil jeg gøre dig til en stor nation.+  Jeg vil selv tage med dig ned til Egypten, og jeg vil også selv føre dig tilbage derfra,+ og Josef skal lukke dine øjne når du dør.”*+  Jakob forlod så Beersheba, og Israels sønner transporterede deres far, Jakob, og deres børn og deres hustruer på de vogne Farao havde sendt for at hente ham.  De tog deres hjorde og deres ejendele med som de havde samlet sig i Kanaan. Og Jakob og alle hans børn kom til Egypten.  Han tog sine sønner og sine døtre og alle sine børnebørn, ja, hele sin familie,* med sig til Egypten.  Dette er navnene på Israels sønner der kom til Egypten,+ Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte var Ruben.+  Rubens sønner var Enok, Pallu, Hesron og Karmi.+ 10  Simeons+ sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Saul,+ der var søn af en kanaanæisk kvinde. 11  Levis+ sønner var Gershon, Kehat og Merari.+ 12  Judas+ sønner var Er, Onan, Shela,+ Peres+ og Zera.+ Men Er og Onan døde i Kanaan.+ Peres’ sønner var Hesron og Hamul.+ 13  Issakars sønner var Tola, Puvva, Job og Shimron.+ 14  Zebulons+ sønner var Sered, Elon og Jakleel.+ 15  Dette er de sønner Jakob fik med Lea i Paddan-Aram. Desuden fik han en datter, Dina.+ Han havde i alt 33 sønner og døtre. 16  Gads+ sønner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi og Areli.+ 17  Ashers+ sønner var Jimna, Jishva, Jishvi og Beria, og deres søster var Sera. Berias sønner var Heber og Malkiel.+ 18  Dette er Zilpas+ sønner, den Zilpa som Laban gav sin datter Lea. Hun gav Jakob 16 børn i alt. 19  Jakobs hustru Rakels sønner var Josef+ og Benjamin.+ 20  I Egypten fik Josef sønnerne Manasse+ og Efraim+ med Asenat,+ datter af Potifera, præsten i On.* 21  Benjamins sønner+ var Bela, Beker, Ashbel, Gera,+ Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim+ og Ard.+ 22  Dette er de sønner Jakob fik med Rakel. Hun gav ham 14 børn i alt. 23  Dans+ søn* var Hushim.+ 24  Naftalis+ sønner var Jakseel, Guni, Jeser og Shillem.+ 25  Dette er Bilhas sønner, den Bilha som Laban gav sin datter Rakel. Hun gav Jakob syv børn i alt. 26  Alle der nedstammede fra Jakob, og som kom til Egypten sammen med ham, udgjorde 66, foruden Jakobs svigerdøtre.+ 27  Josef havde fået to sønner i Egypten. Jakobs husstand som kom til Egypten, udgjorde i alt 70.+ 28  Jakob sendte Juda+ i forvejen for at fortælle Josef at han var på vej til Goshen. Da de kom til Goshen,+ 29  lod Josef spænde for sin vogn og tog op for at møde sin far, Israel, i Goshen. Så snart de mødtes, omfavnede han ham* og græd længe.* 30  Så sagde Israel til Josef: “Nu er jeg klar til at dø; jeg har set dit ansigt og ved at du stadig er i live.” 31  Josef sagde så til sine brødre og til sin fars husstand: “Lad mig tage op og aflægge rapport for Farao+ og sige til ham: ‘Mine brødre og min fars husstand er kommet til mig fra Kanaan.+ 32  Mændene er fårehyrder+ og kvægavlere,+ og de har taget deres får, geder, okser og alt hvad de har, med sig.’+ 33  Når så Farao tilkalder jer og spørger: ‘Hvad er jeres beskæftigelse?’, 34  skal I svare: ‘Dine tjenere har opdrættet får og kvæg siden vores ungdom, både vi og vores forfædre.’+ Så vil han lade jer bo i Goshen,+ for egypterne synes at fårehyrder er afskyelige.”+

Fodnoter

Eller “alle der var hans”.
Bogst.: “vil lægge sin hånd på dine øjne”.
Eller “hele sit afkom”.
Dvs. Heliopolis.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “faldt han ham om halsen”.
Eller “græd igen og igen ved hans skulder”.

Studienoter

Medieindhold