Første Mosebog 10:1-32

10  Her er den historiske beretning om Noas sønner, Sem,+ Kam og Jafet. Efter Vandfloden fik de sønner.+  Jafets sønner var Gomer,+ Magog,+ Madaj, Javan, Tubal,+ Meshek+ og Tiras.+  Gomers sønner var Ashkenaz,+ Rifat og Togarma.+  Javans sønner var Elisa,+ Tarshish,+ Kittim+ og Dodanim.  De blev stamfædre til dem der slog sig ned på øerne, hver med deres sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag.  Kams sønner var Kush, Misrajim,+ Put+ og Kanaan.+  Kushs sønner var Seba,+ Havila, Sabta, Rama+ og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan.  Kush blev far til Nimrod. Han var den første på jorden der blev en stor kriger.*  Han blev en stor jæger der trodsede Jehova. Det er derfor man sommetider siger om andre: “Han er ligesom Nimrod, en stor jæger der trodsede Jehova.” 10  De første byer i* hans rige var Babel,+ Erek,+ Akkad og Kalne i landet Sinear.+ 11  Fra det land drog han ind i Assyrien+ og byggede Nineve,+ Rehobot-Ir, Kala 12  og Resen mellem Nineve og Kala – det er den store by.* 13  Misrajim blev far til Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Kasluhim (som filistrene+ stammer fra) og Kaftorim.+ 15  Kanaan blev far til Sidon,+ hans førstefødte, og Het+ 16  og desuden jebusitterne,+ amoritterne,+ girgashitterne, 17  hivvitterne,+ arkitterne, sinitterne, 18  arvaditterne,+ semaritterne og hamatitterne.+ Senere blev kanaanæernes slægter spredt. 19  Kanaanæernes grænse strakte sig fra Sidon og helt til Gerar+ i nærheden af Gaza+ og helt til Sodoma, Gomorra,+ Adma og Sebojim+ i nærheden af Lasha. 20  Det var Kams sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag. 21  Sem fik også børn. Han var bror til Jafet, den ældste,* og blev stamfar til alle Ebersønnerne.+ 22  Sems sønner var Elam,+ Assur,+ Arpakshad,+ Lud og Aram.+ 23  Arams sønner var Us, Hul, Geter og Mash. 24  Arpakshad blev far til Shela,+ og Shela blev far til Eber. 25  Eber fik to sønner. Den ene hed Peleg,*+ for i hans levetid blev jordens befolkning* splittet. Hans bror hed Joktan.+ 26  Joktan blev far til Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jera,+ 27  Hadoram, Uzal, Dikla, 28  Obal, Abimael, Saba, 29  Ofir,+ Havila og Jobab. Det var alle Joktans sønner. 30  Det sted hvor de boede, strakte sig fra Mesha helt til Sefar, Østens bjergland. 31  Det var Sems sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.+ 32  Det var Noas sønners slægter, slægtslinje for slægtslinje og folkeslag for folkeslag. Fra dem har folkeslagene spredt sig på jorden efter Vandfloden.+

Fodnoter

Eller “vældig hersker”.
Eller “Begyndelsen til”.
Eller muligvis: “de udgør den store by”.
Eller muligvis: “Jafets storebror”.
Betyder “splittelse”.
Bogst.: “jorden”.

Studienoter

Medieindhold