Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over 1. Korinther

 • A. INTRODUKTION (1:1-9)

  • Paulus’ indledende hilsen (1:1-3)

  • Paulus takker Gud for korintherne (1:4-9)

 • B. VIGTIGHEDEN AF ENHED I DEN KRISTNE MENIGHED (1:10 – 4:21)

  • 1. Ting der bidrager til enhed og splittelser (1:10 – 2:16)

   • At følge mennesker fører til splittelser (1:10-17)

   • At anerkende Kristus, Guds kraft og visdom (1:18-25)

   • At prale af Jehova, ikke af mennesker (1:26-31)

   • At forkynde ligesom Paulus, ikke med formfuldendte ord eller med visdom (2:1-5)

   • At anerkende at Guds visdom er bedre end alt andet (2:6-10)

   • At få den ånd som er fra Gud; at være et åndeligt menneske (2:11-16)

  • 2. Samarbejde med Gud om at få menigheden til at vokse og være forenet (3:1-23)

   • En uåndelig tankegang fører til misundelse og konflikter (3:1-4)

   • Mennesker er bare tjenere, men Gud får det til at gro (3:5-9)

   • Byg med ildbestandige materialer (3:10-15)

   • I er Guds tempel (3:16, 17)

   • Det der er klogt i denne verden, er tåbeligt i Guds øjne (3:18-23)

  • 3. Flere tilskyndelser der fører til enhed (4:1-21)

   • Det er Jehovas bedømmelse der betyder noget (4:1-5)

   • Ydmyge kristne betragter ikke sig selv som bedre end deres trosfæller (4:6-13)

   • Paulus opfordrer sine åndelige børn til ikke at være stolte (4:14-21)

 • C. MENIGHEDEN SKAL HOLDES MORALSK REN (5:1 – 6:20)

  • 1. Et tilfælde af seksuel umoral behandles (5:1-13)

   • Menigheden må ikke tolerere seksuel umoral (5:1-5)

   • “En lille smule surdej gennemsyrer hele dejen” (5:6-8)

   • Hold op med at omgås det onde menneske (5:9-13)

  • 2. Bedre at lide tab end at føre retssag mod sin trosfælle hos ikketroende dommere (6:1-8)

  • 3. Advarsel mod åndelig og moralsk urenhed (6:9-20)

   • De der ikke skal arve Riget (6:9-11)

   • “Jeres kroppe er Kristus’ lemmer”, så “flygt fra seksuel umoral!” (6:12-20)

 • D. VEJLEDNING TIL ÆGTEPAR OG SINGLER (7:1-40)

  • 1. Råd til gifte og ugifte (7:1-24)

   • Ægtefæller skal være betænksomme og give hinanden det der tilkommer dem (7:1-7)

   • Bedre at gifte sig end at være single hvis man brænder af begær (7:8, 9)

   • En kristen der er gift, skal ikke forlade sin ikketroende ægtefælle; kan måske hjælpe sin ægtefælle til at opnå frelse (7:10-16)

   • Enhver skal blive i den stand han var i da han blev kaldet (7:17-24)

  • 2. De ugifte og enkerne (7:25-40)

   • Bedst at forblive som man er; “der er kun begrænset tid tilbage” (7:25-31)

   • At forblive ugift giver mere frihed til at tjene Gud helhjertet (7:32-35)

   • Ikke forkert at gifte sig så længe det er “med en der tjener Herren” (7:36-40)

 • E. HENSYN TIL TROSFÆLLERS ÅNDELIGE VE OG VEL (8:1 – 11:1)

  • 1. Om mad der har været ofret til afguder (8:1-13)

   • Kærlighed vigtigere end viden (8:1-3)

   • Undgå at spise mad der har været ofret til afguder, hvis det kan få andre til at snuble (8:4-13)

  • 2. Paulus’ eksempel som apostel (9:1-27)

   • Tjenere har ret til at tage imod materiel hjælp (9:1-18)

   • Blevet alt for alle slags mennesker (9:19-23)

   • Selvkontrol i det løb der gælder livet (9:24-27)

  • 3. Advarende eksempler fra Israels historie (10:1-22)

   • Israelitterne i ørkenen (10:1-5)

   • Advarsel mod grådighed, afgudsdyrkelse, seksuel umoral og andre onde ting (10:6-11)

   • Ingen bliver fristet mere end han kan klare (10:12, 13)

   • Flygt fra afgudsdyrkelse; afvis dæmonernes bord (10:14-22)

  • 4. Brug kristen frihed på en hensynsfuld måde (10:23 – 11:1)

   • “Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt” (10:23, 24)

   • Tag hensyn til andres samvittighed (10:25-30)

   • Gør alting til ære for Gud; efterlign Paulus og Kristus (10:31 – 11:1)

 • F. VEJLEDNING ANGÅENDE TILBELDELSE I DEN KRISTNE MENIGHED (11:2 – 14:40)

  • Respekt for kristen ledelse; princip om hovedbeklædning (11:2-16)

  • Respekt for Herrens aftensmåltid (11:17-34)

  • Åndens gaver (12:1-11)

  • Én krop, mange kropsdele (12:12-31a)

  • Kærligheden – en vej der overgår alle andre (12:31b – 13:13)

  • Gaver til at profetere og mirakuløst tale fremmede sprog (14:1-25)

  • Orden ved de kristne møder (14:26-40)

 • G. OPSTANDELSESHÅBET EN GARANTI (15:1-58)

  • Kristus’ opstandelse (15:1-11)

  • Opstandelsen er grundlaget for troen (15:12-19)

  • Kristus’ opstandelse er en garanti; Gud vil være alt for alle (15:20-34)

  • Hvilken form for legeme har de døde når de bliver oprejst? (15:35-49)

  • Udødelighed og uforgængelighed (15:50-57)

  • Vær travlt optaget af tjenesten for Herren (15:58)

 • H. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER (16:1-24)

  • Indsamling til de kristne i Jerusalem (16:1-4)

  • Paulus’ rejseplaner (16:5-9)

  • Timotheus og Apollos planlægger at komme på besøg (16:10-12)

  • Opfordringer og hilsner (16:13-24)