Første Kongebog 9:1-28

9  Så snart Salomon var færdig med at bygge Jehovas tempel,* kongens palads*+ og alt hvad han havde lyst til at lave,+  viste Jehova sig for Salomon for anden gang, sådan som han havde vist sig for ham i Gibeon.+  Jehova sagde til ham: “Jeg har hørt din bøn og din anmodning om velvilje som du har rettet til mig. Jeg har helliget det hus som du har bygget, ved for altid at knytte mit navn til det,+ og mine øjne og mit hjerte vil altid være der.+  Hvis du ligesom din far, David, vandrer foran mig+ med et oprigtigt hjerte+ og i retskaffenhed,+ ved at gøre alt det jeg har befalet dig,+ og du følger mine bestemmelser og mine domme,+  så vil jeg lade dit kongedømmes trone over Israel bestå for altid, sådan som jeg lovede din far, David, dengang jeg sagde: ‘Der vil altid sidde en mand fra din slægt på Israels trone.’+  Men hvis I og jeres sønner holder op med at følge mig og ikke holder mine bud og mine forskrifter som jeg har givet jer, og I begynder at dyrke andre guder og bøje jer for dem,+  vil jeg udrydde Israel fra det land som jeg har givet dem,+ og jeg vil forkaste det hus som jeg har helliget til mit navn,+ og Israel vil blive hånet* og latterliggjort af alle folk.+  Og huset her skal blive en dynge ruiner.+ Alle der kommer forbi det, vil stirre forbløffet på det, pifte hånligt og sige: ‘Hvorfor har Jehova gjort sådan mod det land og det hus?’+  Så vil man svare: ‘Det er fordi de forlod deres Gud Jehova, som førte deres forfædre ud af Egypten. De tog andre guder til sig og bøjede sig for dem og tilbad dem. Det er derfor Jehova har ramt dem med al den ulykke.’”+ 10  Efter de 20 år det tog Salomon at bygge de to huse, Jehovas tempel* og kongens palads,*+ 11  gav kong Salomon Hiram,+ Tyrus’ konge, 20 byer i Galilæa. Hiram havde nemlig forsynet Salomon med cedertræ og enebærtræ og så meget guld han ønskede.+ 12  Hiram kom derfor fra Tyrus for at se de byer Salomon havde givet ham, men han var ikke tilfreds med dem.* 13  Han sagde: “Hvad er det for nogle byer du har givet mig, min bror?” Derfor kalder man dem den dag i dag for Kabul-landet.* 14  Hiram havde sendt 120 talenter* guld til kongen.+ 15  Her er beretningen om de arbejdere* som kong Salomon indkaldte+ til at bygge Jehovas tempel,*+ hans eget palads,* Volden,*+ Jerusalems mur, Hasor,+ Megiddo+ og Gezer.+ 16  (Farao, Egyptens konge, var draget op og havde indtaget Gezer og brændt byen ned, og han havde også dræbt kanaanæerne+ som boede der. Derefter havde han givet byen som afskedsgave* til sin datter,+ Salomons hustru). 17  Salomon genopbyggede* Gezer, Nedre Bet-Horon,+ 18  Baalat+ og Tamar i ørkenen i Israel.* 19  Salomon byggede også alle sine forrådsbyer, byerne til sine stridsvogne,+ byerne til sit rytteri og alt hvad han ønskede at bygge i Jerusalem, i Libanon og i hele det land han herskede over. 20  Alle dem der var tilbage af amoritternes, hittitternes, perizzitternes, hivvitternes og jebusitternes efterkommere,+ som ikke hørte til Israels folk,+ 21  og som israelitterne havde ladet blive i landet – for de havde ikke kunnet udrydde dem* – dem udskrev Salomon til at udføre tvangsarbejde som trælle, og det gør de den dag i dag.+ 22  Men Salomon gjorde ikke nogen af israelitterne til trælle,+ for de var hans krigere, tjenere, fyrster, adjudanter og befalingsmænd over hans vognførere og ryttere. 23  Salomon havde 550 højtstående embedsmænd der førte tilsyn med hans byggearbejde og var formænd for dem der udførte arbejdet.+ 24  Men Faraos datter+ flyttede fra Davidsbyen+ til sit eget hus, som Salomon havde bygget til hende, og så byggede han Volden.*+ 25  Tre gange om året+ ofrede Salomon brændofre og fællesskabsofre på det alter han havde bygget for Jehova,+ og han lod røgen fra ofrene stige op fra altret, der var foran Jehova. Og så gjorde han huset færdigt.+ 26  Kong Salomon byggede også en flåde i Esjongeber,+ der ligger ved Elot* i Edom ved Det Røde Havs kyst.+ 27  Hiram sendte sine egne tjenere, erfarne søfolk,+ så de kunne gøre tjeneste på skibene sammen med Salomons tjenere. 28  De tog til Ofir+ og hentede 420 talenter guld, som de bragte til kong Salomon.

Fodnoter

Bogst.: “hus”.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “og Israel vil blive en talemåde”.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “de var ikke rigtige i hans øjne”.
Eller muligvis: “landet der er så godt som ingenting”.
En talent svarede til 34,2 kg. Se Tillæg B14.
Eller “tvangsarbejdere”.
Bogst.: “hus”.
Bogst.: “hus”.
Eller “Millo”. Et hebraisk udtryk der betyder “fyldningen”.
Eller “bryllupsgave; medgift”.
Eller “befæstede”.
Bogst.: “i landet”, dvs. inden for landets grænser.
Eller “vie dem til udslettelse”. Se Ordforklaring.
Eller “Millo”. Et hebraisk udtryk der betyder “fyldningen”.
Eller “Elat”.

Studienoter

Medieindhold