Første Kongebog 4:1-34

4  Kong Salomon regerede over hele Israel.+  Det her var hans øverste embedsmænd:* Azarja, Sadoks søn,+ var præst;  Elihoref og Akija, Shishas sønner, var sekretærer;+ Joshafat,+ Akiluds søn, var historieskriver;*  Benaja,+ Jojadas søn, havde befalingen over hæren; Sadok og Ebjatar+ var præster;  Azarja, Natans+ søn, var sat over embedsmændene;* Zabud, Natans søn, var præst og kongens ven;*+  Akishar havde ansvaret for hoffet, og Adoniram,+ Abdas søn, var sat over de indkaldte arbejdere.*+  Salomon havde sat 12 embedsmænd over hele Israel, og de sørgede for madvarer til kongen og hans hof. Hver af dem skulle sørge for madvarer én måned om året.+  Det her var embedsmændene: Hurs søn i Efraims bjergland;  Dekers søn i Makas, Shaalbim,+ Bet-Shemesh og Elon-Bet-Hanan; 10  Heseds søn i Arubbot (han havde tilsynet med Soko og hele Hefers land); 11  Abinadabs søn i hele Dors højland (han blev gift med Salomons datter Tafat); 12  Baana, Akiluds søn, i Taanak, Megiddo+ og hele Bet-Shan,+ som ligger i nærheden af Saretan neden for Jizreel, fra Bet-Shan til Abel-Mehola og til Jokmeam-egnen;+ 13  Gebers søn i Ramot-Gilead+ (han havde tilsynet med Manasses søn Jairs teltbyer,+ som ligger i Gilead,+ og med Argob-egnen,+ som ligger i Bashan+ – 60 store byer med mure og kobberslåer); 14  Akinadab, Iddos søn, i Mahanajim;+ 15  Akimaas i Naftali (han giftede sig med Basemat, en anden af Salomons døtre); 16  Baana, Hushajs søn, i Asher og Baalot; 17  Joshafat, Paruas søn, i Issakar; 18  Shimi,+ Elas søn, i Benjamin+ 19  og Geber, Uris søn, i Gilead,+ det land der havde tilhørt amoritternes konge, Sihon,+ og Bashans konge, Og.+ Der var desuden sat én embedsmand over alle de nævnte embedsmænd i landet. 20  Der var lige så mange indbyggere i Juda og Israel som der er sandkorn ved havet.+ De spiste og drak og var glade.+ 21  Salomon regerede over alle kongerigerne fra Floden*+ til filistrenes land og til Egyptens grænse. De betalte afgift og tjente Salomon så længe han levede.+ 22  Den daglige forsyning af madvarer til Salomons hof udgjorde 30 kor* fint mel og 60 kor almindeligt mel, 23  10 stykker fedekvæg, 20 stykker kvæg fra græsmarkerne og 100 får samt nogle hjorte, gazeller, rådyr og opfedede gøge. 24  Han herskede nemlig over alt på denne side af Floden,*+ fra Tifsa til Gaza,+ ja, over alle kongerne på denne side af Floden; og der var fred i alle områder omkring ham.+ 25  Indbyggerne i Juda og Israel boede trygt, hver under sin vinstok og sit figentræ, fra Dan til Beersheba, så længe Salomon levede. 26  Og Salomon havde 4.000* båse til sine vognheste og 12.000 heste.*+ 27  Embedsmændene stod for madforsyningen til kong Salomon og til alle der spiste ved hans bord. De havde ansvaret for hver sin måned, og de sørgede for at der ikke manglede noget.+ 28  Hver efter sin kvote leverede de også byg og halm til de steder hvor hestene og forspandene befandt sig. 29  Og Gud gav Salomon visdom og dømmekraft i overflod og en indsigt* der strakte sig så vidt som sandstranden ved havets kyst.+ 30  Salomons visdom overgik al Østens visdom og al Egyptens visdom.+ 31  Han var visere end noget andet menneske, ja, visere end ezraitten Etan+ og Heman,+ Kalkol+ og Darda, Makols sønner. Hans ry nåede ud til alle de omkringliggende nationer.+ 32  Han forfattede* 3.000 ordsprog+ og 1.005 sange.+ 33  Han kunne tale om træerne, fra cederen på Libanon til isopen+ der vokser på muren. Han kunne tale om dyrene,+ fuglene,*+ krybene*+ og fiskene. 34  Folk fra alle nationer kom for at høre Salomons visdom, deriblandt konger fra hele jorden som havde hørt om hans visdom.+

Fodnoter

Eller “hans fyrster”.
Eller “kansler”.
Eller “præfekterne”.
Eller “fortrolige rådgiver”.
Eller “tvangsarbejderne”.
Dvs. Eufrat.
En kor svarede til 220 l. Se Tillæg B14.
Dvs. vest for Eufrat.
Dette tal findes i nogle håndskrifter og i den parallelle beretning. Andre håndskrifter siger 40.000.
Eller “ryttere”.
Bogst.: “et hjerte”.
Eller “udtalte”.
Eller “de flyvende skabninger”.
Indbefatter muligvis krybdyr og insekter.

Studienoter

Medieindhold