Første Kongebog 16:1-34

16  Så kom Jehovas ord mod Basha til Jehu,+ Hananis+ søn:  “Jeg løftede dig op af støvet og gjorde dig til leder for mit folk, Israel,+ men du er fulgt i Jeroboams fodspor og har fået mit folk, Israel, til at synde og krænke mig med deres synder.+  Derfor vil jeg feje Basha og hans hus væk, og jeg vil gøre det samme med hans hus som jeg gjorde med Jeroboams,+ Nebats søns, hus.  Den af Bashas slægt der dør inde i byen, vil blive ædt op af hundene, og den af hans slægt der dør ude på marken, vil blive ædt op af himlens fugle.”  Resten af Bashas historie, det han gjorde, og hans store bedrifter, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie.  Så lagde Basha sig til hvile hos sine forfædre og blev begravet i Tirsa,+ og hans søn Ela blev konge efter ham.  Gennem profeten Jehu, Hananis søn, kom Jehovas ord mod Basha og hans hus. Det skete både på grund af alt det onde som han gjorde for øjnene af Jehova ved at krænke ham med sine handlinger så hans hus blev som Jeroboams hus, og fordi han dræbte Nadab.*+  I kong Asa af Judas 26. år blev Ela, Bashas søn, konge over Israel i Tirsa, og han regerede i to år.  Hans tjener Zimri, der havde befalingen over halvdelen af hans stridsvogne, dannede en sammensværgelse mod ham. Engang Ela var i Tirsa og drak sig fuld hjemme hos Arza, der havde ansvaret for hoffet, 10  kom Zimri ind og huggede ham ned+ og dræbte ham. Det skete i kong Asa af Judas 27. år, og Zimri blev konge efter Ela. 11  Så snart han var blevet konge og havde sat sig på tronen, slog han hele Bashas hus ihjel. Han skånede ikke en eneste mand,* hverken blandt hans slægtninge* eller hans venner. 12  Zimri tilintetgjorde altså hele Bashas hus, sådan som Jehova gennem profeten Jehu+ havde sagt i sit budskab mod Basha. 13  Det skete på grund af alle de synder som Basha og hans søn Ela havde begået, og som de havde fået Israel til at begå. De havde krænket Jehova, Israels Gud, med deres værdiløse afguder.+ 14  Resten af Elas historie, alt hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 15  I kong Asa af Judas 27. år blev Zimri konge. Han var konge i Tirsa i syv dage mens hæren belejrede Gibbeton,+ som tilhørte filistrene. 16  Soldaterne hørte at der blev sagt: “Zimri har dannet en sammensværgelse mod kongen og slået ham ihjel.” Samme dag i lejren gjorde hele Israel så hærføreren Omri+ til konge over Israel. 17  Omri drog op fra Gibbeton sammen med hele Israel og belejrede Tirsa. 18  Da Zimri så at byen var blevet indtaget, gik han ind i det befæstede tårn i kongens palads* og brændte paladset ned over sig og døde.+ 19  Det skete på grund af de synder han havde begået ved at gøre det der var ondt i Jehovas øjne, og følge i Jeroboams fodspor, og på grund af den synd han havde fået Israel til at begå.+ 20  Resten af historien om Zimri og hans sammensværgelse er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 21  Det var på det tidspunkt Israels folk blev delt i to. Halvdelen af folket fulgte Tibni, Ginats søn, og ville gøre ham til konge, og den anden halvdel fulgte Omri. 22  Men de der fulgte Omri, var stærkere end dem der fulgte Tibni, Ginats søn. Så døde Tibni, og Omri blev konge. 23  I kong Asa af Judas 31. år blev Omri konge over Israel, og han regerede i 12 år. I Tirsa regerede han i seks år. 24  Han købte Samariabjerget af Shemer for to talenter* sølv, og han byggede en by på bjerget. Byen som han byggede, gav han navnet Samaria,*+ efter Shemer, bjergets tidligere ejer.* 25  Omri gjorde det der var ondt i Jehovas øjne, og han var værre end alle andre før ham.+ 26  Han fulgte i Jeroboams, Nebats søns, fodspor og begik den samme synd som han havde fået Israel til at begå. De krænkede Jehova, Israels Gud, med deres værdiløse afguder.+ 27  Resten af Omris historie, det han gjorde, og hans store bedrifter, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 28  Så lagde Omri sig til hvile hos sine forfædre, og han blev begravet i Samaria. Hans søn Akab+ blev konge efter ham. 29  Akab, Omris søn, blev konge over Israel i kong Asa af Judas 38. år, og han regerede over Israel i Samaria+ i 22 år. 30  Akab, Omris søn, var værre i Jehovas øjne end alle dem der var før ham.+ 31  Som om det ikke var nok at han begik de samme synder som Jeroboam,+ Nebats søn, giftede han sig også med Jezabel,+ der var datter af Etbaal, sidoniernes+ konge, og han begyndte at tilbede Baal+ og bøje sig for ham. 32  Desuden opførte han et alter for Baal i det tempel* han havde bygget for Baal+ i Samaria. 33  Akab lavede også den hellige pæl.*+ Han gjorde mere for at krænke Jehova, Israels Gud, end alle Israels konger før ham. 34  Det var i hans dage betelitten Hiel genopbyggede Jeriko. Det kostede ham Abiram, hans førstefødte, at grundlægge den, og det kostede ham Segub, hans yngste, at sætte portene i, sådan som Jehova havde sagt gennem Josva, Nuns søn.+

Fodnoter

Dvs. Jeroboams søn. Bogst.: “ham”.
Bogst.: “en eneste der urinerer op ad en mur”. Et nedsættende hebraisk udtryk som i denne sammenhæng kan henvise til både drenge og mænd.
Eller “hans blodhævnere”.
Bogst.: “hus”.
En talent svarede til 34,2 kg. Se Tillæg B14.
Betyder “tilhører klanen Shemer”.
Bogst.: “herre”.
Bogst.: “hus”.

Studienoter

Medieindhold