Første Kongebog 15:1-34

15  I kong Jeroboams,+ Nebats søns, 18. år blev Abijam konge over Juda.+  Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Maaka,+ og hun var Absaloms* barnebarn.  Han begik de samme synder som hans far havde begået før ham, og hans hjerte var ikke helt med Jehova hans Gud som hans forfar Davids hjerte havde været.  Men for Davids skyld+ gav Jehova hans Gud ham en lampe* i Jerusalem+ ved at indsætte hans søn efter ham og ved at lade Jerusalem bestå.  For David havde gjort det der var rigtigt i Jehovas øjne, og i al den tid han levede, afveg han ikke fra noget af det Han havde befalet ham, bortset fra sagen med hittitten Urias.+  Og der var krig mellem Rehabeam og Jeroboam så længe han levede.+  Resten af Abijams historie, alt hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie.+ Der var også krig mellem Abijam og Jeroboam.+  Så lagde Abijam sig til hvile hos sine forfædre, og man begravede ham i Davidsbyen, og hans søn Asa+ blev konge efter ham.+  I kong Jeroboam af Israels 20. år begyndte Asa at regere over Juda. 10  Han regerede 41 år i Jerusalem. Hans bedstemor hed Maaka,+ og hun var Absaloms* barnebarn. 11  Asa gjorde det der var rigtigt i Jehovas øjne,+ ligesom sin forfar David. 12  Han smed de mandlige tempelprostituerede ud af landet+ og fjernede alle de ækle afguder* som hans forfædre havde lavet.+ 13  Han fratog endda sin bedstemor Maaka+ titlen enkedronning* fordi hun havde lavet en pervers afgudsfigur til tilbedelsen af den hellige pæl.* Asa huggede hendes perverse afgudsfigur i stykker+ og brændte den i Kedrondalen.+ 14  Men offerhøjene blev ikke fjernet.+ I al den tid Asa levede,* var hans hjerte dog helt med Jehova. 15  Han bragte de ting han og hans far havde helliget, ind i Jehovas hus – sølv, guld og forskellige redskaber.+ 16  Der var uafbrudt krig mellem Asa og kong Basha+ af Israel. 17  Derfor drog kong Basha af Israel op mod Juda, og han begyndte at forstærke* Rama+ for at undgå at nogen forlod eller kom ind i det område der tilhørte* kong Asa af Juda.+ 18  Så tog Asa alt det sølv og guld der var tilbage i skatkamrene i Jehovas hus og i kongens palads,* og overgav det til sine tjenere. Derefter sendte han dem til Ben-Hadad, Arams konge,+ der var søn af Tabrimmon, søn af Hezjon, og som boede i Damaskus, med denne besked: 19  “Der findes en aftale* mellem mig og dig og mellem min far og din far. Jeg sender dig hermed en gave af sølv og guld. Bryd din aftale* med kong Basha af Israel så han trækker sig tilbage fra mig.” 20  Ben-Hadad lyttede til kong Asa og sendte sine hærførere mod Israels byer, og de indtog Ijjon,+ Dan,+ Abel-Bet-Maaka, hele Kinneret og hele Naftalis land. 21  Så snart Basha hørte det, holdt han op med at forstærke* Rama, og han blev boende i Tirsa.+ 22  Kong Asa sammenkaldte så hele Juda – ingen var fritaget – og de bar de sten og det tømmer væk fra Rama som Basha havde bygget med, og med de materialer forstærkede* kong Asa Geba+ i Benjamin og Mispa.+ 23  Resten af hele Asas historie, alle hans store bedrifter og alt hvad han gjorde, og de byer han byggede,* er nedskrevet i bogen med Judas kongers historie. Men da han blev gammel, led han af en sygdom i fødderne.+ 24  Så lagde Asa sig til hvile hos sine forfædre og blev begravet hos dem i sin forfars by, Davidsbyen, og hans søn Joshafat+ blev konge efter ham. 25  Nadab,+ Jeroboams søn, blev konge over Israel i kong Asa af Judas andet år, og han regerede over Israel i to år. 26  Han gjorde det der var ondt i Jehovas øjne, og han fulgte i sin fars fodspor+ og begik den samme synd som han havde begået, og som han havde fået Israel til at begå.+ 27  Basha, Akijas søn, fra Issakars stamme, dannede en sammensværgelse mod ham og dræbte ham ved Gibbeton,+ som tilhørte filistrene. Det skete mens Nadab og hele Israel belejrede Gibbeton. 28  Basha dræbte Nadab i kong Asa af Judas tredje år og blev konge efter ham. 29  Så snart han var blevet konge, slog han hele Jeroboams hus ihjel. Han lod ikke en eneste* blive tilbage af Jeroboams slægt, men han fik dem udryddet, præcis som Jehova havde sagt gennem sin tjener Akija fra Shilo.+ 30  Det skete på grund af de synder som Jeroboam havde begået og fået Israel til at begå, og fordi han så groft havde krænket Jehova, Israels Gud. 31  Resten af Nadabs historie, alt hvad han gjorde, er nedskrevet i bogen med Israels kongers historie. 32  Og der var uafbrudt krig mellem Asa og kong Basha af Israel.+ 33  I kong Asa af Judas tredje år blev Basha, Akijas søn, konge i Tirsa over hele Israel, og han regerede i 24 år.+ 34  Men han gjorde det der var ondt i Jehovas øjne,+ og han fulgte i Jeroboams fodspor og begik den samme synd som han havde begået, og som han havde fået Israel til at begå.+

Fodnoter

Bogst.: “Abishaloms”. En alternativ stavemåde.
Dvs. en efterkommer.
Bogst.: “Abishaloms”. En alternativ stavemåde.
Det hebraiske udtryk kan være beslægtet med et ord der betyder “gødning”, og bruges som et udtryk for foragt.
Eller “førstedame”.
Bogst.: “Alle hans dage”.
Eller “befæste; genopbygge”.
Bogst.: “drog ud fra eller ind til”.
Bogst.: “hus”.
Eller “pagt”.
Eller “pagt”.
Eller “befæste; genopbygge”.
Eller “befæstede; genopbyggede”.
Eller “befæstede; genopbyggede”.
Eller “ikke en eneste der trækker vejret”.

Studienoter

Medieindhold