Johannes’ Første Brev 2:1-29

2  Mine kære børn, jeg skriver dette til jer for at I ikke skal begå en synd. Men hvis I alligevel begår en synd, skal I vide at vi har en hjælper* hos Faren, nemlig Jesus Kristus,+ der selv er retfærdig.+  Han er et sonoffer+ for vores synder,+ ja, ikke kun for vores, men for hele verdens.+  Og det at vi bliver ved med at holde hans bud, viser at vi har lært ham at kende.  Den der siger: “Jeg har lært ham at kende” men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham.  Men når et menneske adlyder hans ord, er kærligheden til Gud virkelig blevet fuldendt i ham.+ Deraf kan vi se at vi er forenet med ham.+  Den der siger at han bliver ved med at være forenet med ham, har pligt til at blive ved med at leve sådan som han levede.+  Mine elskede venner, det jeg skriver til jer, er ikke et nyt bud, men et gammelt bud som I har haft lige fra begyndelsen.+ Dette gamle bud er det ord I har hørt.  Og dog er det alligevel et nyt bud jeg skriver til jer. Det er et bud som både han og I har fulgt, for vi ser at mørket er ved at forsvinde, og at det sande lys allerede skinner.+  Den der siger at han er i lyset, men alligevel hader+ sin bror, er stadig i mørket.+ 10  Den der elsker sin bror, forbliver i lyset,+ og ingenting vil få ham til at snuble. 11  Men den der hader sin bror, er i mørket og vandrer i mørket,+ og han ved ikke hvor han går hen,+ for mørket har gjort hans øjne blinde. 12  Jeg skriver til jer, mine kære børn, fordi I har fået tilgivelse for jeres synder for hans navns skyld.+ 13  Jeg skriver til jer fædre fordi I har lært ham der har været til fra begyndelsen, at kende. Jeg skriver til jer unge mænd fordi I har sejret over den onde.+ Jeg skriver til jer børn fordi I har lært Faren at kende.+ 14  Ja, jeg skriver til jer fædre fordi I har lært ham der har været til fra begyndelsen, at kende. Og jeg skriver til jer unge mænd fordi I er stærke+ og holder fast ved Guds ord,+ og fordi I har sejret over den onde.+ 15  Elsk ikke verden og heller ikke de ting der er i verden.+ Den der elsker verden, elsker ikke vores Far,+ 16  for alt det der er i verden – det fysiske begær,*+ øjnenes begær+ og praleriet med materiel rigdom* – er noget der ikke stammer fra Faren, men fra verden. 17  Og verden forsvinder, og det gør dens begær også,+ men den der gør Guds vilje, vil leve til evig tid.+ 18  Kære børn, det er den sidste time, og I har hørt at antikrist vil komme.+ Allerede nu er der kommet mange antikrister,+ og det bekræfter for os at det nu er den sidste time. 19  De var hos os, men forlod os, for de hørte ikke virkelig til hos os.*+ Hvis de virkelig havde hørt til hos os, var de blevet hos os. Men de forlod os for at det kunne blive helt tydeligt at ikke alle hører til hos os.+ 20  Hvad jer angår, så er I blevet salvet af Den Hellige,+ og I har alle kundskab. 21  Jeg skriver ikke til jer fordi I ikke kender sandheden,+ men fordi I kender den, og fordi ingen løgn kommer fra sandheden.+ 22  Hvem er det der lyver? Er det ikke den der nægter at Jesus er Kristus?+ Antikrist+ er den der fornægter Faren og Sønnen. 23  Den der fornægter Sønnen, har heller ikke fællesskab med Faren.+ Men den der anerkender Sønnen,+ har også fællesskab med Faren.+ 24  Hvad jer angår, så skal I holde fast ved det I har hørt fra begyndelsen.+ Hvis det I har hørt fra begyndelsen, bliver ved med at være i jer, vil I også blive ved med at have fællesskab med Sønnen og med Faren. 25  Og dette er hvad han selv har lovet os: det evige liv.+ 26  Jeg skriver dette til jer fordi nogle prøver at vildlede jer. 27  Men I er blevet salvet og bliver ved med at være salvede, og I har ikke brug for at nogen skal undervise jer. Den salvelse han har givet jer,+ underviser jer i alt.+ Den er sand og er ikke løgn. Bliv ved med at være forenet med ham,+ sådan som den har lært jer. 28  Ja, kære børn, I skal blive i fællesskabet med ham, sådan at vi, når han bliver gjort kendt, kan have fuld frimodighed+ og ikke behøver at skamme os og trække os tilbage fra ham ved hans nærværelse. 29  Når I ved at han er retfærdig, ved I også at enhver der handler retfærdigt, er blevet født som barn af Gud.+

Fodnoter

Eller “talsmand”.
Eller “de midler man har at leve af”.
Eller “de syndige ønsker”. Bogst.: “kødets begær”.
Eller “de var ikke af vores slags”.

Studienoter

Medieindhold