Første Krønikebog 6:1-81

6  Levis+ sønner var Gershon, Kehat+ og Merari.+  Kehats sønner var Amram, Jishar,+ Hebron og Uzziel.+  Amrams+ børn* var Aron,+ Moses+ og Mirjam.+ Og Arons sønner var Nadab, Abihu,+ Eleazar+ og Itamar.+  Eleazar blev far til Pinehas.+ Pinehas blev far til Abishua.  Abishua blev far til Bukki. Bukki blev far til Uzzi.  Uzzi blev far til Zerakja. Zerakja blev far til Merajot.  Merajot blev far til Amarja. Amarja blev far til Akitub.+  Akitub blev far til Sadok.+ Sadok blev far til Akimaas.+  Akimaas blev far til Azarja. Azarja blev far til Johanan. 10  Johanan blev far til Azarja. Han tjente som præst i det hus Salomon byggede i Jerusalem. 11  Azarja blev far til Amarja. Amarja blev far til Akitub. 12  Akitub blev far til Sadok.+ Sadok blev far til Shallum. 13  Shallum blev far til Hilkija.+ Hilkija blev far til Azarja. 14  Azarja blev far til Seraja.+ Seraja blev far til Josadak.+ 15  Josadak blev ført i eksil dengang Jehova lod Nebukadnesar føre Juda og Jerusalem i eksil. 16  Levis sønner var Gershom,* Kehat og Merari. 17  Dette er navnene på Gershoms sønner: Libni og Shimi.+ 18  Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Uzziel.+ 19  Meraris sønner var Makli og Mushi. Dette var levitternes slægter efter deres forfædre:+ 20  fra Gershom:+ hans søn Libni, hans søn Jahat, hans søn Zimma, 21  hans søn Joa, hans søn Iddo, hans søn Zera, hans søn Jeateraj. 22  Kehats sønner* var Amminadab, hans søn Kora,+ hans søn Assir, 23  hans søn Elkana, hans søn Ebjasaf,+ hans søn Assir, 24  hans søn Tahat, hans søn Uriel, hans søn Uzzija og hans søn Saul. 25  Elkanas sønner var Amasaj og Akimot. 26  Elkanas sønner var Sofaj, hans søn Nahat, 27  hans søn Eliab, hans søn Jeroham, hans søn Elkana.+ 28  Samuels+ sønner var Joel, den førstefødte, og Abija, den anden.+ 29  Meraris sønner* var Makli,+ hans søn Libni, hans søn Shimi, hans søn Uzza, 30  hans søn Shima, hans søn Haggija og hans søn Asaja. 31  Følgende var dem David udnævnte til at lede sangen i Jehovas hus efter at arken var blevet anbragt der.+ 32  De havde ansvaret for sangen ved telthelligdommen, altså mødeteltet, indtil Salomon byggede Jehovas hus i Jerusalem,+ og de udførte deres tjeneste efter de anvisninger de havde fået.+ 33  Dette er de mænd der tjente sammen med deres sønner: af kehatitterne: sangeren Heman,+ søn af Joel,+ søn af Samuel, 34  søn af Elkana,+ søn af Jeroham, søn af Eliel, søn af Toa, 35  søn af Suf, søn af Elkana, søn af Mahat, søn af Amasaj, 36  søn af Elkana, søn af Joel, søn af Azarja, søn af Sefanja, 37  søn af Tahat, søn af Assir, søn af Ebjasaf, søn af Kora, 38  søn af Jishar, søn af Kehat, søn af Levi, søn af Israel. 39  Til højre for Heman stod hans bror Asaf.+ Asaf var søn af Berekja, søn af Shima, 40  søn af Mikael, søn af Baaseja, søn af Malkija, 41  søn af Etni, søn af Zera, søn af Adaja, 42  søn af Etan, søn af Zimma, søn af Shimi, 43  søn af Jahat, søn af Gershom, søn af Levi. 44  Meraris+ efterkommere, deres brødre, stod til venstre. Det var Etan,+ søn af Kishi, søn af Abdi, søn af Malluk, 45  søn af Hashabja, søn af Amasja, søn af Hilkija, 46  søn af Amsi, søn af Bani, søn af Shemer, 47  søn af Makli, søn af Mushi, søn af Merari, søn af Levi. 48  Deres brødre, de andre levitter, blev udnævnt* til at udføre al slags tjeneste ved telthelligdommen, den sande Guds hus.+ 49  Aron og hans sønner+ lod offerrøgen stige op fra brændofferaltret+ og røgelsesaltret+ og udførte de opgaver der havde med de højhellige ting at gøre, for at skaffe Israel soning,+ i overensstemmelse med alt hvad Moses, den sande Guds tjener, havde befalet. 50  Dette var Arons+ efterkommere: hans søn Eleazar,+ hans søn Pinehas, hans søn Abishua, 51  hans søn Bukki, hans søn Uzzi, hans søn Zerakja, 52  hans søn Merajot, hans søn Amarja, hans søn Akitub,+ 53  hans søn Sadok,+ hans søn Akimaas. 54  Følgende var de steder hvor de slog lejr* i deres område: Arons efterkommere af kehatitternes slægt, som det første lod faldt på, 55  fik Hebron+ i Juda, med græsmarkerne rundt om. 56  Men byens opland med tilhørende landsbyer gav de Kaleb,+ Jefunnes søn. 57  Og Arons efterkommere fik tilflugtsbyerne,*+ Hebron,+ og også Libna+ med græsmarker, Jattir,+ Eshtemoa med græsmarker,+ 58  Hilen med græsmarker, Debir+ med græsmarker, 59  Ashan+ med græsmarker og Bet-Shemesh+ med græsmarker. 60  Fra Benjamins stamme fik de Geba+ med græsmarker, Alemet med græsmarker og Anatot+ med græsmarker. Deres slægter fik i alt 13 byer.+ 61  Resten af kehatitterne fik tildelt* ti byer fra andre stammers slægter* og fra den halve stamme, det vil sige halvdelen af Manasses stamme.+ 62  Gershomitternes slægter fik 13 byer fra Issakars, Ashers og Naftalis stammer og Manasses stamme i Bashan.+ 63  Meraritternes slægter fik ved lodkastning tildelt 12 byer fra Rubens, Gads og Zebulons stammer.+ 64  Israelitterne gav levitterne disse byer og deres græsmarker.+ 65  Og ved lodkastning tildelte de dem de byer fra Judas, Simeons og Benjamins stammer som er nævnt ved navn. 66  Nogle af kehatitternes slægter fik byer fra Efraims stamme som deres område.+ 67  De gav dem tilflugtsbyerne,* Sikem+ med græsmarker i Efraims bjergland, Gezer+ med græsmarker, 68  Jokmeam med græsmarker, Bet-Horon+ med græsmarker, 69  Ajjalon+ med græsmarker og Gat-Rimmon+ med græsmarker. 70  Resten af kehatitternes slægter fik Aner med græsmarker og Bilam med græsmarker fra halvdelen af Manasses stamme. 71  Gershomitterne fik Golan+ i Bashan med græsmarker og Ashtarot med græsmarker fra halvdelen af Manasses stamme.+ 72  Fra Issakars stamme fik de Kedesh med græsmarker, Daberat+ med græsmarker,+ 73  Ramot med græsmarker og Anem med græsmarker. 74  Fra Ashers stamme fik de Mashal med græsmarker, Abdon med græsmarker,+ 75  Hukok med græsmarker og Rehob+ med græsmarker. 76  Fra Naftalis stamme fik de Kedesh+ i Galilæa+ med græsmarker, Hammon med græsmarker og Kirjatajim med græsmarker. 77  Resten af meraritterne fik fra Zebulons stamme+ Rimmono med græsmarker og Tabor med græsmarker. 78  Og i Jordanegnen ved Jeriko, øst for floden, fik de fra Rubens stamme Beser i ørkenen med græsmarker, Jahas+ med græsmarker, 79  Kedemot+ med græsmarker og Mefaat med græsmarker. 80  Fra Gads stamme fik de Ramot i Gilead med græsmarker, Mahanajim+ med græsmarker, 81  Heshbon+ med græsmarker og Jazer+ med græsmarker.

Fodnoter

Bogst.: “sønner”.
Også kaldet Gershon i vers 1.
Eller “efterkommere”.
Eller “efterkommere”.
Bogst.: “var dem der var blevet givet”.
Eller “var deres indhegnede lejre”.
Eller muligvis: “tilflugtsbyen”, i overensstemmelse med Jos 21:13.
Eller “fik ved lodkastning”.
Bogst.: “fra stammens slægt”.
Eller muligvis: “tilflugtsbyen”, i overensstemmelse med Jos 21:21.

Studienoter

Medieindhold