Første Krønikebog 5:1-26

5  Dette er Rubens,+ Israels førstefødtes, sønner. Han var den førstefødte, men fordi han krænkede* sin fars seng,+ blev hans førstefødselsret givet til Israels søn Josefs sønner,+ og han blev ikke indført i slægtsregistret som den der havde førstefødselsretten.  Selvom Juda+ var mægtigere end sine brødre og den fremtidige leder skulle komme fra ham,+ tilhørte førstefødselsretten Josef.  Ruben, Israels førstefødte, fik sønnerne Enok, Pallu, Hesron og Karmi.+  Joels sønner var Shemaja, hans søn Gog, hans søn Shimi,  hans søn Mika, hans søn Reaja, hans søn Baal  og hans søn Beera, som assyrerkongen Tiglat-Pileser*+ førte i eksil. Han var en af rubenitternes høvdinger.  Hans brødre, der blev indført i slægtsregistret efter deres familier, var: Jeiel, der var overhoved, Zekarja  og Bela, søn af Azaz, søn af Shema, søn af Joel, og de boede i Aroer+ og helt til Nebo og Baal-Meon.+  Mod øst boede de helt ud til ørkenen ved Eufratfloden,+ for deres hjorde var blevet store i Gilead.+ 10  På Sauls tid førte de krig mod hagritterne og besejrede dem, så de boede i deres telte i hele området øst for Gilead. 11  Gads sønner boede ved siden af dem i Bashan helt til Salka.+ 12  Joel var overhoved, Shafam var næst efter ham, og Janaj og Shafat var også ledere i Bashan. 13  Og deres brødre, som hørte til samme slægt,* var Mikael, Meshullam, Sheba, Joraj, Jakan, Zia og Eber, syv i alt. 14  De var sønner af Abikajil, søn af Huri, søn af Jaroa, søn af Gilead, søn af Mikael, søn af Jeshishaj, søn af Jakdo, søn af Buz. 15  Aki, søn af Abdiel, søn af Guni, var overhoved for deres slægt. 16  De boede i Gilead,+ i Bashan+ og dets småbyer, og på alle Sarons græsgange så langt de strakte sig. 17  De blev alle indført i slægtsregistret dengang Jotam+ var konge i Juda og Jeroboam*+ var konge i Israel. 18  Rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme havde 44.760 dygtige krigere i deres hær. De bar skjold og sværd og var bevæbnet med bue,* og de var kamptrænede. 19  De førte krig mod hagritterne+ og mod Jetur, Nafish+ og Nodab. 20  Og de fik hjælp i kampen mod dem så hagritterne og alle på deres side blev overgivet til dem, for de råbte til Gud om hjælp, og han lyttede til deres bøn fordi de stolede på ham.+ 21  De bortførte deres hjorde – 50.000 kameler, 250.000 får og 2.000 æsler – og 100.000 mennesker. 22  Der var blevet dræbt mange, for det var den sande Gud der havde ført krigen.+ Og de boede der i stedet for dem indtil de blev ført i eksil.+ 23  Efterkommerne af halvdelen af Manasses+ stamme boede i landet fra Bashan til Baal-Hermon og Senir og Hermonbjerget.+ De var mange. 24  Overhovederne for deres slægter var: Efer, Jishi, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavja og Jakdiel. De var dygtige krigere, berømte mænd og overhoveder for deres slægter. 25  Men de svigtede deres forfædres Gud og prostituerede sig til de guder der blev tilbedt af landets folk,+ som Gud havde udryddet foran dem. 26  Israels Gud motiverede derfor* assyrerkongen Pul+ (det vil sige assyrerkongen Tiglat-Pileser)*+ til at føre rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme i eksil. Han førte dem til Hala, Habor, Hara og floden Gozan,+ hvor de er den dag i dag.

Fodnoter

Eller “vanhelligede”.
Eller “Tilgat-Pilneser”.
Bogst.: “fædrenehus”.
Dvs. Jeroboam II.
Bogst.: “og trådte buen”, dvs. satte streng på.
Bogst.: “vakte derfor ånden i”.
Eller “Tilgat-Pilneser”.

Studienoter

Medieindhold