Første Krønikebog 4:1-43

4  Judas sønner var Peres,+ Hesron,+ Karmi, Hur+ og Shobal.+  Shobals søn Reaja blev far til Jahat. Jahat blev far til Ahumaj og Lahad. Det var soratitternes+ slægter.  Etams+ fars* sønner var: Jizreel, Jishma og Jidbash (deres søster hed Haslelponi),  og Penuel var Gedors far, og Ezer var Hushas far. Det var Hurs+ sønner. Hur var Efratas førstefødte og Betlehems+ far.  Ashkur,+ Tekoas+ far, havde to hustruer: Hela og Naara.  Med Naara fik han Ahuzzam, Hefer, Temeni og Haahashtari. Det var Naaras sønner.  Helas sønner var Seret, Jishar og Etnan.  Kos blev far til Anub og Sobeba og de slægter der stammede fra Akarhel, Harums søn.  Jabes var mere anset end sine brødre. Hans mor gav ham navnet Jabes,* for hun sagde: “Jeg har født ham med smerte.” 10  Jabes påkaldte Israels Gud og sagde: “Må du velsigne mig og gøre mit område større og holde hånden over mig og beskytte mig så ingen ulykke rammer mig!” Og Gud opfyldte hans bøn. 11  Kelub, Shuhas bror, blev far til Mehir, som blev far til Eshton. 12  Eshton blev far til Bet-Rafa, Pasea og Tekinna, Ir-Nahashs far. Det var mændene fra Reka. 13  Kenaz’ sønner var Otniel+ og Seraja, og Otniels søn* var Hatat. 14  Meonotaj blev far til Ofra. Seraja blev far til Joab, der var far til Ge-Harashim,* som blev kaldt sådan fordi indbyggerne var håndværkere. 15  Kaleb,+ Jefunnes søn, fik sønnerne Iru, Ela og Naam, og Elas søn* var Kenaz. 16  Jehallelels sønner var Zif, Zifa, Tireja og Asarel. 17  Ezras sønner var Jeter, Mered, Efer og Jalon. Hun* blev gravid og fødte Mirjam, Shammaj og Jishba, Eshtemoas far. 18  (Og hans jødiske hustru fødte Jered, Gedors far, Heber, Sokos far, og Jekutiel, Zanoas far). Det var de sønner Mered fik med Faraos datter Bitja, som han giftede sig med. 19  Hodijas hustrus, Nahams søsters, sønner var garmitten Keilas far og maakatitten Eshtemoas far. 20  Shimons sønner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tilon. Jishis sønner var Zohet og Ben-Zohet. 21  Judas søn Shelas+ sønner var Er, Lekas far, Lada, Mareshas far, og slægterne der vævede fine stoffer, Ashbeas efterkommere,* 22  og Jokim, mændene fra Kozeba, Joash og Saraf, som giftede sig med moabitiske kvinder, og Jashubi-Lehem. Disse oplysninger er fra gamle optegnelser.* 23  De var pottemagere og boede i Netaim og Gedera. De boede der og arbejdede for kongen. 24  Simeons sønner+ var Nemuel, Jamin, Jarib, Zera og Saul.+ 25  Hans søn var Shallum, hans søn var Mibsam, og hans søn var Mishma. 26  Mishmas sønner var Hammuel, hans søn Zakkur, hans søn Shimi. 27  Shimi havde 16 sønner og 6 døtre. Men hans brødre havde ikke mange sønner, og ingen af deres slægter havde lige så mange sønner som mændene i Juda.+ 28  De boede i Beersheba,+ Molada,+ Hasar-Shual,+ 29  Bilha, Esem,+ Tolad, 30  Betuel,+ Horma,+ Siklag,+ 31  Bet-Markabot, Hasar-Susim,+ Bet-Biri og Shaarajim. Det var deres byer indtil David blev konge. 32  De boede også i Etam, Ajin, Rimmon, Token og Ashan,+ fem byer i alt, 33  og i landsbyerne rundt om alle disse byer, helt til Baal. Det var deres slægtsregistre og de steder hvor de boede. 34  Desuden Meshobab, Jamlek, Josha, Amasjas søn, 35  Joel, Jehu, søn af Joshibja, søn af Seraja, søn af Asiel, 36  og Eljoenaj, Jaakoba, Jeshohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37  og Ziza, søn af Shifi, søn af Allon, søn af Jedaja, søn af Shimri, søn af Shemaja. 38  De der er nævnt her, var høvdinger i deres slægter, og deres forfædres slægter voksede og voksede. 39  De begav sig til indgangen til Gedor, i den østlige del af dalen, for at lede efter græsgange til deres hjorde. 40  Til sidst fandt de saftige og gode græsgange, og der var god plads og fred og ro i landet. De tidligere beboere var hamitter.+ 41  De som er nævnt her, kom dertil på kong Hizkija+ af Judas tid, og de tilintetgjorde hamitternes telte og de meunitter som boede der. De udslettede dem,* og der findes ikke noget spor efter dem i dag. Så bosatte de sig i deres område, for der var græsning til deres hjorde. 42  Nogle af simeonitterne, 500 mand, drog til Seirs bjergland+ anført af Pelatja, Nearja, Refaja og Uzziel, Jishis sønner. 43  De dræbte de amalekitter+ der var undsluppet, og de bor der den dag i dag.

Fodnoter

Nogle navne i dette kapitel kan henvise til steder snarere end mennesker. I sådanne tilfælde kan “far” muligvis betyde “grundlægger”.
Navnet Jabes kan være beslægtet med et hebraisk ord der betyder “smerte”.
Bogst.: “sønner”.
Betyder “håndværkernes dal”.
Bogst.: “sønner”.
Henviser muligvis til Bitja i vers 18.
Bogst.: “hus”.
Eller “Beretningerne er gamle overleveringer”.
Eller “viede dem til udslettelse”. Se Ordforklaring.

Studienoter

Medieindhold