Første Krønikebog 26:1-32

26  Portvagternes+ hold var: af koraitterne: Meshelemja,+ Kores søn, der hørte til Asafs sønner.  Og Meshelemja havde sønner: Zekarja, den førstefødte; Jediael, den anden; Zebadja, den tredje; Jatniel, den fjerde;  Elam, den femte; Johanan, den sjette; Eljoenaj, den syvende.  Og Obed-Edom havde sønner: Shemaja, den førstefødte; Jozabad, den anden; Joa, den tredje; Sakar, den fjerde; Netanel, den femte;  Ammiel, den sjette; Issakar, den syvende, og Peulletaj, den ottende. Gud havde nemlig velsignet ham.  Hans søn Shemaja fik sønner der blev overhoveder i deres slægt,* for de var stærke og dygtige mænd.  Shemajas sønner var Otni, Refael, Obed og Elzabad, og hans brødre Elihu og Semakja var også dygtige mænd.  De var alle sammen Obed-Edoms sønner. De og deres sønner og brødre var dygtige mænd der var kvalificeret til tjenesten. Der var i alt 62 der hørte til Obed-Edom.  Og Meshelemja+ havde sønner og brødre, 18 dygtige mænd. 10  Og Hosa, der tilhørte Meraris sønner, havde sønner. Shimri var overhoved selvom han ikke var den førstefødte, for hans far gjorde ham til overhoved. 11  Hilkija var den anden, Tebalja den tredje, Zekarja den fjerde. Hosa havde i alt 13 sønner og brødre. 12  Hvad angår portvagternes hold, havde både overhovederne og deres brødre pligter i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus. 13  Derfor kastede de lod+ blandt slægterne, fra den mindste til den største, om de forskellige porte. 14  Loddet mod øst faldt på Shelemja. De kastede også lod for hans søn Zekarja, en klog rådgiver, og han fik nordsiden. 15  Obed-Edom fik sydsiden, og hans sønner+ fik tildelt forrådshusene. 16  Shuppim og Hosa+ fik vestsiden, ved Shalleketporten, der hvor landevejen går opad, vagthold for vagthold. 17  Der var seks levitter mod øst, fire mod nord hver dag, fire mod syd hver dag og to og to ved forrådshusene.+ 18  Ved søjlegangen mod vest var der fire ved landevejen+ og to ved søjlegangen. 19  Det var portvagternes hold, som bestod af koraitter og meraritter. 20  Af levitterne var det Akija der havde ansvaret for skatkamrene i den sande Guds hus og skatkamrene med de ting der var blevet helliget.*+ 21  Ladans sønner: gershonitternes sønner som hørte til Ladan, overhovederne for de slægter der hørte til gershonitten Ladan, Jehieli+ 22  og Jehielis sønner, Zetam og hans bror Joel. De havde ansvaret for skatkamrene i Jehovas hus.+ 23  Af amramitterne, jisharitterne, hebronitterne og uzzielitterne+ 24  var det Shubael, søn af Moses’ søn Gershom, der var leder og havde ansvaret for skatkamrene. 25  Hans brødre, Eliezers+ sønner, var Rehabja,+ Jesaja, Joram, Zikri og Shelomot. 26  Det var Shelomot og hans brødre der havde ansvaret for alle skatkamrene med de ting der var blevet helliget,+ det som kong David,+ overhovederne for slægterne,+ tusind- og hundredførerne og hærførerne havde helliget. 27  De havde nemlig sat noget af krigsbyttet+ til side* til vedligeholdelse af Jehovas hus. 28  Også alt det som seeren+ Samuel, Saul, Kishs søn, Abner,+ Ners søn, og Joab,+ Serujas+ søn, havde helliget, tog Shelomot og hans brødre sig af. De tog sig altså af alt det som nogen havde helliget. 29  Af jisharitterne+ fik Kenanja og hans sønner tildelt administrative opgaver uden for Guds hus, som embedsmænd og dommere+ over Israel. 30  Af hebronitterne+ var Hashabja og hans brødre, 1.700 dygtige mænd, sat til at føre tilsyn med alt arbejdet for Jehova og tjenesten for kongen i det område i Israel der lå vest for Jordanfloden. 31  Af hebronitterne var Jerija+ overhoved for hebronitternes slægt ifølge deres slægtsregistre. I Davids 40. regeringsår+ ledte man efter stærke og dygtige mænd blandt dem, og man fandt dem i Jazer+ i Gilead. 32  Og hans brødre udgjorde 2.700 dygtige mænd, overhoveder for deres slægter. Så kong David gav dem tilsynet med rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme i alle sager der vedrørte den sande Gud og kongen.

Fodnoter

Bogst.: “fædrenehus”.
Eller “indviet”.
Eller “helliget noget af krigsbyttet”.

Studienoter

Medieindhold