Første Krønikebog 24:1-31

24  Arons efterkommere var inddelt i hold. Arons sønner var Nadab, Abihu,+ Eleazar og Itamar.+  Nadab og Abihu døde før deres far,+ og de havde ingen sønner. Men Eleazar+ og Itamar fortsatte med at tjene som præster.  Sammen med Sadok,+ der hørte til Eleazars sønner, og Akimelek, der hørte til Itamars sønner, inddelte David dem i hold efter hvilken tjeneste de skulle udføre.  Eftersom Eleazars sønner havde flere overhoveder end Itamars sønner, delte man dem ind efter det. Eleazars sønner havde 16 overhoveder for deres slægter,* og Itamars sønner havde 8 overhoveder for deres slægter.  Desuden inddelte de dem ved lodkastning,+ den ene gruppe sammen med den anden, for der var både nogle af Eleazars sønner og nogle af Itamars sønner der førte tilsyn med det hellige sted og tjenesten for den sande Gud.  Så nedskrev levitternes sekretær Shemaja, søn af Netanel, deres navne foran kongen, fyrsterne, præsten Sadok,+ Akimelek,+ søn af Ebjatar,+ og overhovederne for præsternes og levitternes slægter. Eleazars slægt og Itamars slægt blev udvalgt på skift.  Det første lod faldt på Jojarib, det andet på Jedaja,  det tredje på Harim, det fjerde på Seorim,  det femte på Malkija, det sjette på Mijjamin, 10  det syvende på Kos, det ottende på Abija,+ 11  det niende på Jeshua, det tiende på Shekanja, 12  det 11. på Eljashib, det 12. på Jakim, 13  det 13. på Huppa, det 14. på Jeshebab, 14  det 15. på Bilga, det 16. på Immer, 15  det 17. på Hezir, det 18. på Happisses, 16  det 19. på Petakja, det 20. på Ezekiel, 17  det 21. på Jakin, det 22. på Gamul, 18  det 23. på Delaja, det 24. på Maazja. 19  Det var den rækkefølge der gjaldt for deres tjeneste+ når de gik ind i Jehovas hus, ifølge den ordning deres forfar Aron havde fastsat, sådan som Jehova, Israels Gud, havde befalet ham. 20  Og resten af Levis sønner var: af Amrams+ sønner: Shubael;+ af Shubaels sønner: Jekdeja; 21  af Rehabja:+ af Rehabjas sønner: Jissija, overhovedet; 22  af jisharitterne: Shelomot;+ af Shelomots sønner: Jahat; 23  af Hebrons sønner: Jerija,+ overhovedet, Amarja, den anden, Jahaziel, den tredje, Jekamam, den fjerde; 24  af Uzziels sønner: Mika; af Mikas sønner: Shamir. 25  Mikas bror var Jissija; af Jissijas sønner: Zekarja. 26  Meraris+ sønner var Makli og Mushi; af Jaazijas sønner: Beno. 27  Meraris sønner: af Jaazija: Beno, Shoham, Zakkur og Ibri; 28  af Makli: Eleazar, som ikke fik nogen sønner;+ 29  af Kish: af Kishs sønner: Jerakmeel; 30  og Mushis sønner var Makli, Eder og Jerimot. Det var levitternes sønner efter deres slægter. 31  De kastede også lod,+ ligesom deres brødre, Arons sønner, havde gjort foran kong David, Sadok, Akimelek og overhovederne for præsternes og levitternes slægter. Et ældre overhoveds slægt var ligestillet med et yngre overhoveds slægt.

Fodnoter

Bogst.: “fædrenehuse”.

Studienoter

Medieindhold