Første Krønikebog 23:1-32

23  Da David var blevet gammel og nærmede sig afslutningen af sit liv,* gjorde han sin søn Salomon til konge over Israel.+  Han samlede alle Israels fyrster og præsterne+ og levitterne.+  Alle levitter fra 30 år og opefter blev talt.+ Tallet på dem, mand for mand, var 38.000.  Af dem var der 24.000 der førte tilsyn med arbejdet i Jehovas hus, og 6.000 embedsmænd og dommere+  og 4.000 portvagter+ og 4.000 der priste+ Jehova med de instrumenter David havde lavet til lovsangen.  Så inddelte* David dem i hold+ efter Levis sønner: Gershon, Kehat og Merari.+  Blandt gershonitterne var Ladan og Shimi.  Ladans sønner var Jehiel, overhovedet, Zetam og Joel,+ tre i alt.  Shimis sønner var Shelomot, Haziel og Haran, tre i alt. De var overhoveder for Ladans slægter.* 10  Og Shimis sønner var Jahat, Zina, Jeush og Beria. De fire var Shimis sønner. 11  Jahat var overhoved, og Ziza var den anden. Men Jeush og Beria havde ikke mange sønner, så de blev regnet for én slægt med ét ansvarsområde. 12  Kehats sønner var Amram, Jishar,+ Hebron og Uzziel,+ fire i alt. 13  Amrams sønner var Aron+ og Moses.+ Men Aron og hans sønner blev som en fast ordning skilt ud+ for at hellige Det Allerhelligste, bringe ofre foran Jehova, udføre tjeneste for ham og udtale velsignelser i hans navn for altid.+ 14  Hvad angår den sande Guds mand Moses, så blev hans sønner talt med i levitternes stamme. 15  Moses’ sønner var Gershom+ og Eliezer.+ 16  Shubael+ var overhoved for Gershoms sønner. 17  Rehabja+ var overhoved for Eliezers efterkommere.* Eliezer havde ikke andre sønner, men Rehabja fik mange sønner. 18  Shelomot+ var overhoved for Jishars sønner.+ 19  Hebrons sønner var Jerija, overhovedet, Amarja, den anden, Jahaziel, den tredje, og Jekamam,+ den fjerde. 20  Uzziels sønner+ var Mika, overhovedet, og Jissija, den anden. 21  Meraris sønner var Makli og Mushi.+ Maklis sønner var Eleazar og Kish. 22  Eleazar døde, men han havde ingen sønner, kun døtre. Så Kishs sønner, deres slægtninge,* giftede sig med dem. 23  Mushis sønner var Makli, Eder og Jeremot, tre i alt. 24  Det var Levis sønner, der blev registreret efter deres slægter og efter overhovederne for slægterne. Alle levitter der udførte tjeneste ved Jehovas hus, fra 20 år og opefter, blev talt og opført efter navn. 25  For David havde sagt: “Jehova, Israels Gud, har givet sit folk fred,+ og han vil bo i Jerusalem for evigt.+ 26  Og levitterne skal ikke længere bære telthelligdommen eller noget af det udstyr der bliver brugt til tjenesten.”+ 27  Ifølge Davids sidste anvisninger blev levitterne fra 20 år og opefter talt. 28  De skulle hjælpe Arons sønner+ med tjenesten i Jehovas hus og tage sig af forgårdene,+ spiserummene, opgaven med at rense alle de hellige ting og andet nødvendigt arbejde i forbindelse med tjenesten i den sande Guds hus. 29  De hjalp til med det stablede brød,*+ det fine mel til kornofret, de usyrnede fladbrød,+ kagerne der var bagt på bageplade, og den æltede dej+ og med at måle mængde og størrelse. 30  Hver morgen+ skulle de stå og takke og lovprise Jehova, og det samme skulle de gøre hver aften.+ 31  De hjalp til når der skulle bringes brændofre til Jehova på sabbatterne,+ ved nymånerne+ og under højtiderne,+ efter det antal loven krævede, og det gjorde de regelmæssigt foran Jehova. 32  De tog sig også af deres forpligtelser ved mødeteltet og på det hellige sted og hjalp deres brødre, Arons sønner, med tjenesten i Jehovas hus.

Fodnoter

Bogst.: “gammel og mæt af dage”.
Eller “organiserede”.
Bogst.: “fædrenehuse”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “brødre”.
Dvs. skuebrødene.

Studienoter

Medieindhold