Første Krønikebog 2:1-55

2  Israels+ sønner var: Ruben,+ Simeon,+ Levi,+ Juda,+ Issakar,+ Zebulon,+  Dan,+ Josef,+ Benjamin,+ Naftali,+ Gad+ og Asher.+  Judas sønner var Er, Onan og Shela. De tre fik han med Shuas datter, som var fra Kanaan.+ Men Er, Judas førstefødte, gjorde noget der er forkert i Jehovas øjne, så Han lod ham dø.+  Med sin svigerdatter Tamar+ fik han Peres+ og Zera. Juda havde i alt fem sønner.  Peres’ sønner var Hesron og Hamul.+  Zeras sønner var Zimri, Etan, Heman, Kalkol og Dara. De var fem i alt.  Karmis søn* var Akar.* Det var ham der bragte ulykke* over Israel+ fordi han ikke adlød med hensyn til det der skulle udslettes.*+  Etans søn* var Azarja.  De sønner Hesron fik, var Jerakmeel,+ Ram+ og Kelubaj.* 10  Ram blev far til Amminadab.+ Amminadab blev far til Nakshon,+ der var høvding for Judas efterkommere. 11  Nakshon blev far til Salma.+ Salma blev far til Boaz.+ 12  Boaz blev far til Obed. Obed blev far til Isaj.+ 13  Isaj blev far til Eliab, hans førstefødte; Abinadab,+ den anden; Shima, den tredje;+ 14  Netanel, den fjerde; Raddaj, den femte; 15  Osem, den sjette, og David,+ den syvende. 16  Deres søstre var Seruja og Abigajil.+ Serujas sønner var Abishaj,+ Joab+ og Asael,+ tre i alt. 17  Abigajil fødte Amasa,+ og Amasas far var ismaelitten Jeter. 18  Kaleb,* Hesrons søn, fik sønnerne Jesher, Shobab og Ardon med sin hustru Azuba og med Jeriot. 19  Da Azuba døde, giftede Kaleb sig med Efrat,+ og med hende fik han Hur.+ 20  Hur blev far til Uri. Uri blev far til Besalel.+ 21  Hesron giftede sig senere med Makirs datter. Makir+ var Gileads far.+ De giftede sig da han var 60 år, og sammen fik de Segub. 22  Segub blev far til Jair,+ som havde 23 byer i Gilead.+ 23  Geshur+ og Aram+ tog senere Havvot-Jair*+ fra dem, sammen med Kenat+ og dens småbyer, 60 byer. Det var alle Makirs, Gileads fars, efterkommere. 24  Efter at Hesron+ var død i Kaleb-Efrata, fødte hans hustru Abija ham Ashkur.+ Han blev far til Tekoa.*+ 25  Jerakmeel, Hesrons førstefødte, fik sønnerne Ram, den førstefødte, Buna, Oren, Osem og Akija. 26  Jerakmeel havde en anden hustru, der hed Atara. Hun var mor til Onam. 27  Ram, Jerakmeels førstefødte, fik sønnerne Maas, Jamin og Eker. 28  Onams sønner var Shammaj og Jada. Shammajs sønner var Nadab og Abishur. 29  Abishurs hustru hed Abihajil, og med hende fik han Akban og Molid. 30  Nadabs sønner var Seled og Appajim. Men Seled døde barnløs. 31  Appajims søn* var Jishi. Jishis søn* var Sheshan. Sheshans søn* var Aklaj. 32  Jada, Shammajs bror, fik sønnerne Jeter og Jonatan. Men Jeter døde barnløs. 33  Jonatans sønner var Pelet og Zaza. Det var Jerakmeels efterkommere. 34  Sheshan havde ingen sønner, kun døtre. Nu havde Sheshan en egyptisk tjener der hed Jarka. 35  Sheshan gav sin datter som hustru til sin tjener Jarka, og de fik Attaj. 36  Attaj blev far til Natan. Natan blev far til Zabad. 37  Zabad blev far til Eflal. Eflal blev far til Obed. 38  Obed blev far til Jehu. Jehu blev far til Azarja. 39  Azarja blev far til Heles. Heles blev far til Elasa. 40  Elasa blev far til Sismaj. Sismaj blev far til Shallum. 41  Shallum blev far til Jekamja. Jekamja blev far til Elishama. 42  Kaleb,*+ Jerakmeels bror, fik sønnerne Mesha, hans førstefødte, som blev far til Zif. Der var også Mareshas, Hebrons fars, sønner. 43  Hebrons sønner var Kora, Tappua, Rekem og Shema. 44  Shema blev far til Raham, Jorkoams far. Rekem blev far til Shammaj. 45  Shammajs søn var Maon. Maon blev far til Bet-Sur.+ 46  Kalebs medhustru Efa fødte Karan, Mosa og Gazez. Karan blev far til Gazez. 47  Jodajs sønner var Regem, Jotam, Geshan, Pelet, Efa og Shaaf. 48  Kalebs medhustru Maaka fødte Sheber og Tirhana. 49  Senere fødte hun Shaaf, Madmannas+ far, og Sheva, Makbenas og Gibas+ far. Kalebs+ datter var Aksa.+ 50  Det var Kalebs efterkommere. Hur,+ Efratas+ førstefødte, fik sønnerne Shobal, Kirjat-Jearims far,+ 51  og Salma, Betlehems+ far, og Haref, Bet-Gaders far. 52  Shobal, Kirjat-Jearims far, fik sønner: Haroe og halvdelen af menuhotitterne. 53  Kirjat-Jearims slægter var jitritterne,+ putitterne, shumatitterne og mishraitterne. Fra dem stammer soratitterne+ og eshtaolitterne.+ 54  Salmas sønner var Betlehem,+ netofatitterne, Atarot-Bet-Joab, halvdelen af manahatitterne og soritterne. 55  De skriftlærdes slægter der boede i Jabes, var tiratitterne, shimatitterne og sukatitterne. Det var de kenitter+ der stammede fra Hammat, der var far til Rekabs hus.+

Fodnoter

Eller “var viet til udslettelse”. Se Ordforklaring.
Eller “vanskeligheder; udstødelse”.
Betyder “en der bringer ulykke over; en der er skyld i udstødelse”. Også kaldet Akan i Jos 7:1.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “sønner”.
Også kaldet Kaleb i vers 18, 19 og 42.
Også kaldet Kelubaj i vers 9.
Eller “Jairs teltbyer”.
Nogle navne i dette kapitel kan henvise til steder snarere end mennesker. I sådanne tilfælde kan “far” muligvis betyde “grundlægger”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “sønner”.
Bogst.: “sønner”.
Også kaldet Kelubaj i vers 9.

Studienoter

Medieindhold