Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Salmernes Bog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • To forskellige veje

   • Det giver glæde at læse i Guds lov (2)

   • Den retfærdige er som et frodigt træ (3)

   • De onde er som avner der blæses væk (4)

 • 2

  • Jehova og hans salvede

   • Jehova ler ad nationerne (4)

   • Jehova indsætter sin konge (6)

   • Vis sønnen ære (12)

 • 3

  • Tillid til Gud i en farlig situation

   • ‘Hvorfor så mange modstandere?’ (1)

   • “Frelsen tilhører Jehova” (8)

 • 4

  • En bøn der udtrykker tillid til Gud

   • “Hvis I bliver vrede, så synd ikke” (4)

   • ‘Jeg vil sove fredeligt’ (8)

 • 5

  • Jehova er tilflugt for de retfærdige

   • Gud hader ondskab (4, 5)

   • “Led mig på din retfærdige vej” (8)

 • 6

  • En bøn om barmhjertighed

   • De døde priser ikke Gud (5)

   • Gud hører bønner om barmhjertighed (9)

 • 7

  • Jehova er en retfærdig Dommer

   • ‘Bedøm mig, Jehova’ (8)

 • 8

  • Guds storhed og menneskets ophøjede stilling

   • “Dit navn er majestætisk” (1, 9)

   • ‘Hvad er det dødelige menneske?’ (4)

   • Mennesket er kronet med herlighed (5)

 • 9

  • Jeg vil fortælle om alt det vidunderlige Gud har gjort

   • Jehova, en sikker tilflugt (9)

   • At kende Guds navn er at stole på ham (10)

 • 10

  • Jehova, de hjælpeløses hjælper

   • Den onde praler og siger: “Der er ingen Gud” (4)

   • De hjælpeløse vender sig til Jehova (14)

   • “Jehova er Konge til evig tid” (16)

 • 11

  • Tilflugt hos Jehova

   • “Jehova er i sit hellige tempel” (4)

   • Gud hader enhver der elsker vold (5)

 • 12

  • Jehova rejser sig og griber til handling

   • Guds ord er rene (6)

 • 13

  • Længsel efter at blive frelst af Jehova

   • ‘Hvor længe, Jehova?’ (1, 2)

   • Jehova belønner rigt (6)

 • 14

  • En beskrivelse af dem der ikke tænker sig om

   • “Der er ingen Jehova” (1)

   • “Ingen gør noget godt” (3)

 • 15

  • Hvem kan være gæst i Jehovas telt?

   • Den der taler sandt i sit hjerte (2)

   • Den der ikke bagtaler (3)

   • Den der holder sit ord selvom det skader ham selv (4)

 • 16

  • Alt godt kommer fra Jehova

   • ‘Jehova er min andel’ (5)

   • ‘Mine tanker belærer mig om natten’ (7)

   • ‘Jehova er ved min højre hånd’ (8)

   • “Du vil ikke efterlade mig i Graven” (10)

 • 17

  • En bøn om beskyttelse

   • “Du har undersøgt mit hjerte” (3)

   • “I skyggen af dine vinger” (8)

 • 18

  • Lovprisning af Gud fordi han frelser

   • “Jehova er mit klippebjerg” (2)

   • Jehova er loyal over for de loyale (25)

   • Guds vej er fuldkommen (30)

   • “Din ydmyghed gør mig stor” (35)

 • 19

  • Guds skaberværk og hans love vidner om ham

   • “Himlen forkynder Guds herlighed” (1)

   • Guds fuldkomne lov giver nye kræfter (7)

   • “Synder jeg ikke selv er opmærksom på” (12)

 • 20

  • Gud frelser sin salvede konge

   • Nogle sætter deres lid til stridsvogne og heste, ‘men vi påkalder Jehovas navn’ (7)

 • 21

  • Den konge der stoler på Jehova, velsignes

   • Kongen får et langt liv (4)

   • Guds fjender vil lide nederlag (8-12)

 • 22

  • Fra fortvivlelse til lovprisning

   • “Min Gud, hvorfor har du forladt mig?” (1)

   • “De kaster lod om min klædning” (18)

   • Lovsynger Gud i menigheden (22, 25)

   • Alle på jorden skal tilbede Gud (27)

 • 23

  • “Jehova er min Hyrde”

   • “Jeg skal intet mangle” (1)

   • “Han giver mig nye kræfter” (3)

   • “Mit bæger er fyldt til randen” (5)

 • 24

  • Den herlige Konge går ind gennem portene

   • ‘Jorden tilhører Jehova’ (1)

 • 25

  • En bøn om vejledning og tilgivelse

   • “Lær mig dine stier” (4)

   • ‘Nært venskab med Jehova’ (14)

   • “Tilgiv mig for alle mine synder” (18)

 • 26

  • Den der bliver ved med at være trofast

   • “Undersøg mig, Jehova” (2)

   • Om at holde sig fra dårligt selskab (4, 5)

   • ‘Jeg vil gå rundt om Guds alter’ (6)

 • 27

  • Jehova, mit livs fæstning

   • Taknemmelighed for Guds tempel (4)

   • Jehova viser omsorg selv hvis forældre svigter (10)

   • “Knyt dit håb til Jehova” (14)

 • 28

  • Salmistens bøn bliver hørt

   • “Jehova er min styrke og mit skjold” (7)

 • 29

  • Jehovas magtfulde stemme

   • Tilbed iført hellige klæder (2)

   • “Den prægtige Gud tordner” (3)

   • Jehova styrker sit folk (11)

 • 30

  • Sorg forvandlet til jubel

   • Guds velvilje varer hele livet (5)

 • 31

  • Tilflugt hos Jehova

   • “I din hånd betror jeg min ånd” (5)

   • ‘Jehova, sandhedens Gud’ (5)

   • Guds store godhed (19)

 • 32

  • Lykkelige er de der bliver tilgivet

   • ‘Jeg bekendte min synd for dig’ (5)

   • Gud giver dig indsigt (8)

 • 33

  • Skaberen lovprises

   • “Syng en ny sang for ham” (3)

   • Ved Jehovas ord og hans ånd blev alting skabt (6)

   • Jehovas folk er lykkeligt (12)

   • Jehovas vågne øje (18)

 • 34

  • Jehova redder sine tjenere

   • “Lad os sammen prise hans navn” (3)

   • Jehovas engel beskytter (7)

   • “Smag og se at Jehova er god” (8)

   • ‘Ingen af hans knogler brækkes’ (20)

 • 35

  • Bøn om at blive reddet fra fjenderne

   • Fjenderne skal drives væk (5)

   • Lovprisning af Gud i de store forsamlinger (18)

   • Hadet uden grund (19)

 • 36

  • Guds loyale kærlighed er dyrebar

   • Den onde frygter ikke Gud (1)

   • Gud er livets kilde (9)

   • “Ved dit lys kan vi se lys” (9)

 • 37

  • Det vil gå godt for dem der stoler på Jehova

   • Lad ikke de onde gøre dig vred (1)

   • “Lad Jehova være din største glæde” (4)

   • “Læg dit liv i Jehovas hænder” (5)

   • “De ydmyge vil eje jorden” (11)

   • De retfærdige vil ikke mangle brød (25)

   • De retfærdige vil leve evigt på jorden (29)

 • 38

  • En bøn bedt af en lidende og angrende synder

   • “Ulykkelig og deprimeret” (6)

   • Jehova lytter til dem der venter på ham (15)

   • ‘Min overtrædelse plagede mig’ (18)

 • 39

  • Livets korthed

   • Mennesket er kun et pust (5, 11)

   • “Ignorér ikke mine tårer” (12)

 • 40

  • Tak til den uforlignelige Gud

   • Guds gerninger kan ikke tælles (5)

   • Ofre er ikke det vigtigste for Gud (6)

   • ‘At gøre din vilje er min glæde’ (8)

 • 41

  • En bøn fra sygesengen

   • Gud styrker dem der er syge (3)

   • Forrådt af en nær ven (9)

 • 42

  • En pris til Gud som den store Frelser

   • Tørster efter Gud som en hjort tørster efter vand (1, 2)

   • “Hvorfor er jeg fortvivlet?” (5, 11)

   • “Vent på Gud” (5, 11)

 • 43

  • Gud er en Dommer der redder

   • “Send dit lys og din sandhed” (3)

   • “Hvorfor er jeg fortvivlet?” (5)

   • “Vent på Gud” (5)

 • 44

  • En bøn om hjælp

   • “Det var dig der reddede os” (7)

   • “Som får der skal slagtes” (22)

   • “Træd frem som vores hjælper!” (26)

 • 45

  • Den salvede konges bryllup

   • Skønne ord fra hans læber (2)

   • “Gud er din trone til evig tid” (6)

   • Kongen vil længes efter sin smukke brud (11)

   • Sønnerne vil blive fyrster på hele jorden (16)

 • 46

  • “Gud er vores tilflugt”

   • Guds imponerende bedrifter (8)

   • Gud standser krige overalt på jorden (9)

 • 47

  • Gud er Konge over hele jorden

   • ‘Jehova vækker ærefrygt’ (2)

   • Syng til pris for Gud (6, 7)

 • 48

  • Zion, Den Store Konges by

   • Til glæde for hele jorden (2)

   • Betragt byen og dens tårne (11-13)

 • 49

  • Dumt at stole på sin rigdom

   • Ingen mennesker kan løskøbe andre (7, 8)

   • Gud køber fri af Gravens magt (15)

   • Rigdom kan ikke redde en fra døden (16, 17)

 • 50

  • Gud holder dom over de loyale og de onde

   • Guds pagt indgået ved slagtoffer (5)

   • “Gud selv er Dommer” (6)

   • Alle dyr tilhører Gud (10, 11)

   • Gud afslører de onde (16-21)

 • 51

  • En angrendes bøn

   • En synder lige fra undfangelsen (5)

   • “Rens min synd væk” (7)

   • “Skab et rent hjerte i mig” (10)

   • Et sønderknust hjerte glæder Gud (17)

 • 52

  • Tillid til Guds loyale kærlighed

   • Advarsel til dem der praler af ondskab (1-5)

   • De gudløse stoler på rigdom (7)

 • 53

  • En beskrivelse af dem der ikke tænker sig om

   • “Der er ingen Jehova” (1)

   • “Ingen gør noget godt” (3)

 • 54

  • En bøn om hjælp fra en der er blandt fjender

   • “Gud er min hjælper” (4)

 • 55

  • En bøn fra en der bliver forrådt af en ven

   • Hånet af en nær ven (12-14)

   • “Kast din byrde på Jehova” (22)

 • 56

  • En bøn fra en der bliver forfulgt

   • ‘Jeg stoler på Gud’ (4)

   • “Mine tårer i din læderflaske” (8)

   • “Hvad kan et menneske gøre mig?” (4, 11)

 • 57

  • En bøn om Guds godhed

   • Tilflugt under Guds vinger (1)

   • Fjenderne falder i deres egen grav (6)

 • 58

  • Der er en Gud der dømmer jorden

   • Bøn om at de onde må blive straffet (6-8)

 • 59

  • Gud er et skjold og en tilflugt

   • ‘Vis ikke barmhjertighed mod forrædere’ (5)

   • “Jeg vil synge om din styrke” (16)

 • 60

  • Gud besejrer fjenderne

   • “Frelse fra mennesker er ikke noget værd” (11)

   • “Gud vil give os styrke” (12)

 • 61

  • Gud, et stærkt tårn der beskytter mod fjender

   • “Jeg vil være gæst i dit telt” (4)

 • 62

  • Redningen kommer fra Gud

   • “Jeg venter stille på Gud” (1, 5)

   • ‘Udøs jeres hjerte for Gud’ (8)

   • “Mennesker er ikke andet end et pust” (9)

   • Stol ikke på rigdom (10)

 • 63

  • Længsel efter Gud

   • “Din loyale kærlighed er bedre end livet” (3)

   • ‘Mættes af de bedste stykker’ (5)

   • Tænker på Gud om natten (6)

   • ‘Jeg klynger mig til Gud’ (8)

 • 64

  • Beskyttelse mod underfundige angreb

   • “Gud vil skyde en pil imod dem” (7)

 • 65

  • Guds omsorg for jorden

   • “Du som hører bøn” (2)

   • “Lykkelig er den du udvælger” (4)

   • Guds store gavmildhed (11)

 • 66

  • Guds gerninger vækker ærefrygt

   • “Kom og se Guds gerninger” (5)

   • “Jeg vil indfri mine løfter til dig” (13)

   • Gud hører bøn (18-20)

 • 67

  • Man vil ære Gud til jordens ender

   • Guds vej vil blive kendt (2)

   • ‘Lad alle folkeslagene prise Gud’ (3, 5)

   • “Gud vil velsigne os” (6, 7)

 • 68

  • ‘Lad Guds fjender blive spredt’

   • “En far for dem der mangler en far” (5)

   • “Gud giver dem der er alene, et sted at bo” (6)

   • “Kvinder forkynder gode nyheder” (11)

   • “Gaver i form af mennesker” (18)

   • ‘Jehova bærer vores byrde hver dag’ (19)

 • 69

  • En bøn om redning

   • “Jeg brænder af hengivenhed for dit hus” (9)

   • “Svar mig hurtigt” (17)

   • “Da jeg var tørstig, gav de mig eddike” (21)

 • 70

  • En bøn om hurtig hjælp

   • “Gør hurtigt noget for mig” (5)

 • 71

  • Tillid til Gud i alderdommen

   • Tillid til Gud siden ungdommen (5)

   • “Når mine kræfter svigter” (9)

   • ‘Gud har oplært mig lige fra jeg var ung’ (17)

 • 72

  • Guds konges fredelige herredømme

   • ‘De retfærdige vil blomstre’ (7)

   • Undersåtter fra hav til hav (8)

   • Redning fra vold (14)

   • “Rigeligt med korn på jorden” (16)

   • Guds navn skal lovprises for evigt (19)

 • 73

  • En tjener for Gud ser igen det åndelige perspektiv

   • “Jeg var ved at komme på afveje” (2)

   • ‘Plaget dagen lang’ (14)

   • ‘Indtil jeg gik ind i Guds helligdom’ (17)

   • De onde står et sted hvor der er glat (18)

   • Det bedste er at søge nær til Gud (28)

 • 74

  • En bøn om at Gud vil huske sit folk

   • Et tilbageblik på Guds frelsesgerninger (12-17)

   • “Husk på fjendens hån” (18)

 • 75

  • Gud dømmer retfærdigt

   • De onde skal tømme det bæger Jehova giver dem (8)

 • 76

  • Guds sejr over Zions fjender

   • Gud frelser de ydmyge (9)

   • Stolte fjender bliver knækket (12)

 • 77

  • En bøn i nødens stund

   • Guds undere giver stof til eftertanke (11, 12)

   • ‘Hvem er så stor som dig, Gud?’ (13)

 • 78

  • Guds omsorg og Israels mangel på tro

   • Fortæl det til den kommende generation (2-8)

   • ‘De stolede ikke på Gud’ (22)

   • “Korn fra himlen” (24)

   • ‘De bedrøvede Israels Hellige’ (41)

   • Fra Egypten til det lovede land (43-55)

   • ‘De blev ved med at udfordre Gud’ (56)

 • 79

  • En bøn da nationerne angreb Guds folk

   • “Vi bliver vanæret” (4)

   • ‘Hjælp os for dit navns skyld’ (9)

   • “Straf vores naboer syvdobbelt” (12)

 • 80

  • En bøn til Israels Hyrde om igen at vise velvilje

   • “Gud, lad os igen få kraft” (3)

   • Israel som Guds vinstok (8-15)

 • 81

  • En tilskyndelse til at adlyde

   • Tilbed ikke fremmede guder (9)

   • ‘Hvis bare I ville høre efter’ (13)

 • 82

  • En appel om retfærdig dom

   • Gud dømmer blandt “guderne” (1)

   • “Forsvar de svage” (3)

   • “I er guder” (6)

 • 83

  • En bøn når fjenderne truer

   • “Gud, vær ikke tavs” (1)

   • Fjenderne bliver som steppeløbere (13)

   • Guds navn er Jehova (18)

 • 84

  • Længsel efter Guds prægtige bolig

   • En levit længes efter at være som en fugl (3)

   • “Én dag i dine forgårde” (10)

   • “Gud er vores sol og skjold” (11)

 • 85

  • En bøn om igen at få et godt forhold til Gud

   • Gud vil tale fred til sine loyale (8)

   • “Loyal kærlighed og trofasthed vil mødes” (10)

 • 86

  • Der er ingen gud som Jehova

   • Jehova er villig til at tilgive (5)

   • Alle nationer vil tilbede Jehova (9)

   • “Lær mig om din vej” (11)

   • “Giv mig et udelt hjerte” (11)

 • 87

  • Zion, den sande Guds by

   • De der er født i Zion (4-6)

 • 88

  • En bøn om at blive skånet for døden

   • “Jeg står på Gravens rand” (3)

   • “Hver morgen kommer min bøn til dig” (13)

 • 89

  • En sang om Jehovas loyale kærlighed

   • En pagt med David (3)

   • Davids afkom vil bestå for evigt (4)

   • Guds salvede vil kalde Ham “Far” (26)

   • Davidspagten står fast (34-37)

   • Mennesker kan ikke undslippe Graven (48)

 • 90

  • Guds evighed kontra menneskelivets korthed

   • Tusind år er som dagen i går (4)

   • Mennesket lever 70-80 år (10)

   • “Lær os hvordan vi skal tælle vores dage” (12)

 • 91

  • Beskyttet i Guds skjul

   • Reddet fra fuglefængeren (3)

   • Tryghed under Guds vinger (4)

   • I sikkerhed selvom tusind falder (7)

   • Engle har fået besked om at beskytte (11)

 • 92

  • Jehova vil være ophøjet til evig tid

   • Hans store gerninger og dybe tanker (5)

   • ‘De retfærdige vil skyde op som et træ’ (12)

   • Ældre vil blive ved med at trives (14)

 • 93

  • Jehovas ophøjede herredømme

   • “Jehova er blevet Konge!” (1)

   • ‘Dine påmindelser er pålidelige’ (5)

 • 94

  • En bøn om at Gud vil hævne

   • “Hvor længe vil de onde blive ved?” (3)

   • Den som Jah retleder, er lykkelig (12)

   • Gud vil ikke svigte sit folk (14)

   • “De handler uretfærdigt i lovens navn” (20)

 • 95

  • Sand tilbedelse er forbundet med lydighed

   • “Hvis I lytter til hans stemme i dag” (7)

   • “Gør ikke jeres hjerter hårde” (8)

   • “De skal ikke gå ind til min hvile” (11)

 • 96

  • “Syng en ny sang for Jehova”

   • Jehova fortjener at blive lovprist (4)

   • “Folkeslagenes guder er værdiløse” (5)

   • Tilbed iført hellige klæder (9)

 • 97

  • Jehova hæver sig over andre guder

   • “Jehova er blevet Konge!” (1)

   • Elsk Jehova, had det der er forkert (10)

   • Lys er brudt frem for de retfærdige (11)

 • 98

  • Jehova, vores Frelser og retfærdige Dommer

   • Jehovas frelse gjort kendt (2, 3)

 • 99

  • Jehova, den hellige Konge

   • Troner over keruber (1)

   • En Gud der både tilgiver og straffer (8)

 • 100

  • Tak til Skaberen

   • “Tjen Jehova med jubel” (2)

   • ‘Det er Gud der har skabt os’ (3)

 • 101

  • En konge som holder fast ved det der rigtigt

   • ‘Jeg vil ikke tolerere stolthed’ (5)

   • “Jeg vil se efter de trofaste” (6)

 • 102

  • En bøn af en der er i nød og føler afmagt

   • “Jeg er som en ensom fugl” (7)

   • “Mine dage er som en skygge der forsvinder” (11)

   • “Jehova vil genopbygge Zion” (16)

   • Jehova forbliver for evigt (26, 27)

 • 103

  • “Jeg vil lovprise Jehova”

   • Gud har fjernet vores overtrædelser fra os (12)

   • Gud er barmhjertig som en far (13)

   • Gud husker at vi er støv (14)

   • Jehovas trone og hans kongedømme (19)

   • Englene udfører Guds ordrer (20)

 • 104

  • En pris til Gud for det vidunderlige skaberværk

   • Jorden vil bestå for evigt (5)

   • Vin og brød til det dødelige menneske (15)

   • “Hvor er dine værker mange!” (24)

   • ‘Når ånden tages bort, dør de’ (29)

 • 105

  • Jehova er trofast mod sit folk

   • Gud husker sin pagt (8-10)

   • “Rør ikke mine salvede” (15)

   • Josef blev brugt af Gud da han var slave (17-22)

   • Guds mirakler i Egypten (23-36)

   • Israelitterne går ud af Egypten (37-39)

   • Gud husker sit løfte til Abraham (42)

 • 106

  • Israels mangel på værdsættelse

   • De glemte hurtigt det Gud havde gjort (13)

   • De foretrak billedet af en okse frem for Guds herlighed (19, 20)

   • De troede ikke på Guds løfte (24)

   • De begyndte at tilbede Baal (28)

   • Børn blev ofret til dæmoner (37)

 • 107

  • Tak Gud for hans vidunderlige gerninger

   • “Han førte dem på rette vej” (7)

   • Han sørgede for den tørstige og den sultne (9)

   • Han førte dem ud af mørke (14)

   • Han sendte sit ord og helbredte dem (20)

   • Han beskytter de fattige mod undertrykkelse (41)

 • 108

  • En bøn om sejr over fjenderne

   • “Frelse fra mennesker er ikke noget værd” (12)

   • “Gud vil give os styrke” (13)

 • 109

  • En bøn af en der er i nød

   • “Lad en anden overtage hans ansvarspost” (8)

   • Gud står ved den fattiges side (31)

 • 110

  • En konge og præst som Melkisedek

   • “Hersk midt blandt dine fjender” (2)

   • Villige unge er som dugdråber (3)

 • 111

  • Lovpris Jehova for hans store gerninger

   • Guds navn er helligt og indgyder ærefrygt (9)

   • Respekt for Jehova er visdom (10)

 • 112

  • En retfærdig mand har ærefrygt for Jehova

   • Det vil gå godt for den der gavmildt låner ud (5)

   • “Den retfærdige vil blive husket for evigt” (6)

   • Den gavmilde giver til de fattige (9)

 • 113

  • Gud i det høje rejser den svage op

   • Tal godt om Jehovas navn for evigt (2)

   • Gud bøjer sig ned (6)

 • 114

  • Israels udfrielse fra Egypten

   • Havet flygtede (5)

   • Bjerge sprang omkring som væddere (6)

   • Flinthård klippe forvandlet til vandkilder (8)

 • 115

  • Kun Gud skal æres

   • Afguderne er livløse (4-8)

   • Jorden er givet til menneskene (16)

   • “De døde lovpriser ikke Jah” (17)

 • 116

  • En takkesang

   • “Hvordan skal jeg betale Jehova tilbage?” (12)

   • “Jeg vil løfte frelsens bæger” (13)

   • “Jeg vil indfri mine løfter til Jehova” (14, 18)

   • Loyales død er dyrebar (15)

 • 117

  • Alle nationer opfordres til at lovprise Jehova

   • Guds loyale kærlighed er stor (2)

 • 118

  • En tak for at Jehova giver sejr

   • ‘Jeg kaldte på Jah, og han svarede’ (5)

   • “Jehova er på min side” (6, 7)

   • Den sten der blev forkastet, bliver hovedhjørnestenen (22)

   • “Den der kommer i Jehovas navn” (26)

 • 119

  • Taknemmelighed for Guds værdifulde ord

   • ‘Hvordan kan unge holde deres sti ren?’ (9)

   • “Jeg holder af dine påmindelser” (24)

   • “Dit ord giver mig håb” (74, 81, 114)

   • “Hvor jeg dog elsker din lov!” (97)

   • “Større forståelse end alle mine lærere” (99)

   • “Dit ord er en lampe for min fod” (105)

   • “Essensen af dit ord er sandhed” (160)

   • ‘De der elsker Guds lov, har stor fred’ (165)

 • 120

  • En udlændings længsel efter fred

   • ‘Red mig fra dem der bedrager’ (2)

   • “Jeg ønsker fred” (7)

 • 121

  • Jehova beskytter sit folk

   • “Min hjælp kommer fra Jehova” (2)

   • Jehova sover aldrig (3, 4)

 • 122

  • En bøn om fred i Jerusalem

   • Glæden ved at rejse til Jehovas hus (1)

   • En by der er føjet harmonisk sammen (3)

 • 123

  • Spejder efter Jehovas godhed

   • ‘Som tjenere spejder vi efter Jehova’ (2)

   • “Vi har fået nok af andres foragt” (3)

 • 124

  • “Hvis ikke Jehova havde været med os”

   • Sluppet fri fra en fælde der er brudt op (7)

   • ‘Jehovas navn er vores hjælp’ (8)

 • 125

  • Jehova beskytter sit folk

   • “Ligesom bjerge beskytter Jerusalem” (2)

   • “Lad der være fred over Israel” (5)

 • 126

  • Glæde over Zions genrejsning

   • ‘Det Jehova har gjort, er storslået’ (3)

   • Fra gråd til jubel (5, 6)

 • 127

  • Uden Gud er alt forgæves

   • “Hvis ikke Jehova bygger huset” (1)

   • Børn er en belønning fra Gud (3)

 • 128

  • “Lykkelig er den der har ærefrygt for Jehova”

   • En hustru er som en frugtbar vinstok (3)

   • “Må du se at det går Jerusalem godt” (5)

 • 129

  • Angrebet men ikke overvundet

   • De der hader Zion, vil blive ydmyget (5)

 • 130

  • “Fra dybet kalder jeg på dig”

   • ‘Hvis du spejdede efter synder’ (3)

   • Sand tilgivelse hos Jehova (4)

   • “Jeg venter ivrigt på Jehova” (6)

 • 131

  • Tilfreds som et barn der er vænnet fra

   • Stiler ikke efter for store ting (1)

 • 132

  • David og Zion er udvalgt

   • ‘Afvis ikke din salvede’ (10)

   • Zions præster klædt i frelse (16)

 • 133

  • “Når brødre bor sammen i enhed”

   • Som olie på Arons hoved (2)

   • Som dug fra Hermon (3)

 • 134

  • Gud prises hver nat

   • “Løft jeres hænder i hellighed” (2)

 • 135

  • Lovpris Jah for hans storhed

   • Tegn og mirakler i Egypten (8, 9)

   • “Dit navn varer evigt” (13)

   • Afguderne er livløse (15-18)

 • 136

  • Jehovas loyale kærlighed varer evigt

   • Himlen og jorden er mesterligt skabt (5, 6)

   • Farao omkom i Det Røde Hav (15)

   • Gud husker dem der er nedtrykte (23)

   • Mad til alt hvad der lever (25)

 • 137

  • Ved Babylons floder

   • Ville ikke synge Zions sange (3, 4)

   • Babylon skal ødelægges (8)

 • 138

  • Gud er ophøjet, men samtidig omsorgsfuld

   • ‘Du svarede på min bøn’ (3)

   • ‘Når jeg er i fare, redder du mig’ (7)

 • 139

  • Gud kender sine tjenere godt

   • Man kan ikke skjule sig for Guds ånd (7)

   • ‘Jeg er skabt forunderligt’ (14)

   • ‘Du så mig som foster’ (16)

   • “Før mig ad den vej der varer evigt” (24)

 • 140

  • Jehova, den stærke Frelser

   • Onde mennesker er som slanger (3)

   • Voldelige mænd vil blive ramt (11)

 • 141

  • En bøn om beskyttelse

   • “Lad min bøn være som røgelse” (2)

   • Irettesættelse fra den retfærdige er som olie (5)

   • De onde går i deres egne net (10)

 • 142

  • En bøn om at blive reddet fra forfølgere

   • “Der er ingen steder jeg kan flygte hen” (4)

   • ‘Du er alt hvad jeg har’ (5)

 • 143

  • Tørster efter Gud; er som udtørret jord

   • ‘Jeg tænker på det dine hænder har skabt’ (5)

   • “Lær mig at gøre din vilje” (10)

   • ‘Lad din gode ånd føre mig’ (10)

 • 144

  • En bøn om sejr

   • ‘Hvad er et dødeligt menneske?’ (3)

   • ‘Lad fjenderne blive spredt’ (6)

   • “Lykkeligt er det folk hvis Gud er Jehova” (15)

 • 145

  • Pris til Gud, den store Konge

   • ‘Jeg vil forkynde om Guds storhed’ (6)

   • “Jehova er god mod alle” (9)

   • “Dine loyale vil lovprise dig” (10)

   • Guds kongedømme vil vare evigt (13)

   • Guds hånd mætter alle (16)

 • 146

  • Stol på Gud, ikke på mennesker

   • Når man dør, forsvinder ens tanker (4)

   • Gud rejser de nedbøjede op (8)

 • 147

  • Gud lovprises for sine store og kærlige gerninger

   • Han heler de fortvivledes hjerte (3)

   • Han har givet hver af stjernerne et navn (4)

   • Han lader sneen lægge sig som et uldtæppe (16)

 • 148

  • Alt det skabte skal lovprise Jehova

   • “Lovpris ham, alle hans engle” (2)

   • ‘Lovpris ham, sol, måne og stjerner’ (3)

   • Unge og gamle skal lovprise Gud (12, 13)

 • 149

  • En lovsang til Gud for hans sejr

   • Gud er glad for sit folk (4)

   • Ære tilkommer dem der er loyale over for Gud (9)

 • 150

  • Lad alt hvad der ånder, lovprise Jah

   • Halleluja! (1, 6)