Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jobs Bog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Jobs trofasthed og hans rigdom (1-5)

  • Satan betvivler Jobs motiver (6-12)

  • Job mister sine ejendele og sine børn (13-19)

  • Job bebrejder ikke Gud noget (20-22)

 • 2

  • Satan betvivler igen Jobs motiver (1-5)

  • Satan får lov til at ramme Job med sygdom (6-8)

  • Jobs kone siger: “Forband dog Gud, og dø!” (9, 10)

  • Jobs tre bekendte ankommer (11-13)

 • 3

  • Job klager over at han blev født (1-26)

   • Spørger hvorfor han lider (20, 21)

 • 4

  • Elifaz’ første tale (1-21)

   • Håner Job for hans påståede gudsfrygt (7, 8)

   • Gengiver et budskab fra en ånd (12-17)

   • ‘Gud tror ikke på sine tjenere’ (18)

 • 5

  • Elifaz’ første tale fortsætter (1-27)

   • ‘Gud fanger de kloge i deres egen snedighed’ (13)

   • ‘Job må ikke afvise straffen fra Gud’ (17)

 • 6

  • Jobs svar (1-30)

   • Mener at han har god grund til at klage (2-6)

   • Hans trøstere er upålidelige (15-18)

   • “Ærlige ord gør ikke ondt!” (25)

 • 7

  • Jobs svar fortsætter (1-21)

   • Livet er som tvangsarbejde (1, 2)

   • “Hvorfor har du gjort mig til din skydeskive?” (20)

 • 8

  • Bildads første tale (1-22)

   • Antyder at Jobs sønner har syndet (4)

   • ‘Hvis du var ren, ville Gud beskytte dig’ (6)

   • Antyder at Job er gudløs (13)

 • 9

  • Jobs svar (1-35)

   • Et dødeligt menneske kan ikke argumentere med Gud (2-4)

   • ‘Gud gør gerninger der ikke kan udforskes’ (10)

   • Man kan ikke diskutere med Gud (32)

 • 10

  • Jobs svar fortsætter (1-22)

   • ‘Hvorfor fører Gud sag imod mig?’ (2)

   • Modsætningen mellem Gud og det dødelige menneske Job (4-12)

   • ‘Lad mig få en smule lindring’ (20)

 • 11

  • Sofars første tale (1-20)

   • Beskylder Job for tom snak (2, 3)

   • Siger til Job at han skal befri sig fra det onde (14)

 • 12

  • Jobs svar (1-25)

   • “Jeg står ikke tilbage for jer” (3)

   • “Jeg er blevet til grin” (4)

   • “Hos Gud er der visdom” (13)

   • Gud står over dommere og konger (17, 18)

 • 13

  • Jobs svar fortsætter (1-28)

   • ‘Jeg ville foretrække at tale med Gud’ (3)

   • “I er elendige læger” (4)

   • “Jeg ved at jeg har ret” (18)

   • Spørger hvorfor Gud betragter ham som sin fjende (24)

 • 14

  • Jobs svar fortsætter (1-22)

   • Mennesket har et kort liv fyldt med bekymringer (1)

   • ‘Selv et træ er der håb for’ (7)

   • “Bare du ville gemme mig i Graven!” (13)

   • “Hvis en mand dør, kan han så leve igen?” (14)

   • Gud vil længes efter den hans hænder har skabt (15)

 • 15

  • Elifaz’ anden tale (1-35)

   • Påstår at Job ikke har gudsfrygt (4)

   • Hævder at Job har for høje tanker om sig selv (7-9)

   • ‘Gud stoler ikke på sine engle’ (15)

   • Påstand: Hvis en lider, er han et ondt menneske (20-24)

 • 16

  • Jobs svar (1-22)

   • “I er trøstere der kun gør det hele værre!” (2)

   • Siger at Gud har sat ham op som sin skydeskive (12)

 • 17

  • Jobs svar fortsætter (1-16)

   • “Jeg er omgivet af folk der håner mig” (2)

   • “Gud har gjort mig til en som folkene morer sig over” (6)

   • ‘Graven bliver mit hjem’ (13)

 • 18

  • Bildads anden tale (1-21)

   • Beskriver hvordan det vil gå syndere (5-20)

   • Antyder at Job ikke har lært Gud at kende (21)

 • 19

  • Jobs svar (1-29)

   • Afviser sine “venners” irettesættelser (1-6)

   • Siger at han er blevet forladt (13-19)

   • “Min løskøber lever” (25)

 • 20

  • Sofars anden tale (1-29)

   • Føler at Job har fornærmet ham (2, 3)

   • Antyder at Job er ond og gudløs (5)

   • Hævder at Job nyder at synde (12, 13)

 • 21

  • Jobs svar (1-34)

   • ‘Hvorfor går det de onde godt?’ (7-13)

   • Afslører sine “trøstere” (27-34)

 • 22

  • Elifaz’ tredje tale (1-30)

   • ‘Kan et menneske være til nytte for Gud?’ (2, 3)

   • Beskylder Job for at være nærig og uretfærdig (6-9)

   • ‘Vend om til Gud, og bliv som du var før’ (23)

 • 23

  • Jobs svar (1-17)

   • Ønsker at lægge sin sag frem for Gud (1-7)

   • Siger at han ikke kan finde Gud (8, 9)

   • “Jeg har holdt mig til hans vej uden at afvige fra den” (11)

 • 24

  • Jobs svar fortsætter (1-25)

   • ‘Hvorfor fastsætter Gud ikke et tidspunkt?’ (1)

   • Siger at Gud accepterer ondskaben (12)

   • Syndere elsker mørke (13-17)

 • 25

  • Bildads tredje tale (1-6)

   • ‘Hvordan kan et menneske være uskyldigt i Guds øjne?’ (4)

   • Påstår at det ikke nytter noget at et menneske holder fast ved sin integritet (5, 6)

 • 26

  • Jobs svar (1-14)

   • “Hvor har du dog hjulpet den svage!” (1-4)

   • ‘Gud hænger jorden op på intet’ (7)

   • ‘Kun omridset af Guds veje’ (14)

 • 27

  • Job er besluttet på at forblive trofast (1-23)

   • “Jeg vil blive ved med at være trofast” (5)

   • De gudløse har ikke noget håb (8)

   • ‘Hvorfor er jeres taler så indholdsløse?’ (12)

   • De onde vil til sidst miste alt (13-23)

 • 28

  • Job peger på kontrasten mellem jordens skatte og visdommen (1-28)

   • Menneskers anstrengelser for at grave skatte frem fra jorden (1-11)

   • Visdom mere værd end perler (18)

   • Respekt for Jehova er sand visdom (28)

 • 29

  • Job ser tilbage på de lykkelige dage før trængslerne (1-25)

   • Var respekteret i byens port (7-10)

   • Hans retfærdige livsførelse (11-17)

   • Alle lyttede til hans råd (21-23)

 • 30

  • Job beskriver sin ændrede situation (1-31)

   • Hånet af uduelige mænd (1-15)

   • Tilsyneladende ingen hjælp fra Gud (20, 21)

   • “Min hud er blevet sort” (30)

 • 31

  • Job betragter sig selv som trofast (1-40)

   • “En aftale med mine øjne” (1)

   • Beder om at blive vejet af Gud (6)

   • Har ikke været sin kone utro (9-12)

   • Har ikke elsket penge (24, 25)

   • Har ikke tilbedt afguder (26-28)

 • 32

  • Den unge Elihu går ind i debatten (1-22)

   • Er vred på Job og hans “venner” (2, 3)

   • Ventede respektfuldt før han tog ordet (6, 7)

   • Alderen alene gør ikke folk kloge (9)

   • Elihu er ivrig efter at sige noget (18-20)

 • 33

  • Elihu retleder Job fordi han er selvretfærdig (1-33)

   • Der er fundet en løsesum (24)

   • Får sin ungdoms styrke tilbage (25)

 • 34

  • Elihu forsvarer Guds retfærdighed og handlemåde (1-37)

   • Job har sagt at Gud har nægtet ham retfærdighed (5)

   • Den sande Gud handler aldrig ondt (10)

   • Job taler uden at have viden (35)

 • 35

  • Elihu peger på at Job ræsonnerer forkert (1-16)

   • Job har sagt at han er mere retfærdig end Gud (2)

   • Gud er højt hævet over mennesker; berøres ikke af deres synder (5, 6)

   • Job bør vente på Gud (14)

 • 36

  • Elihu priser Guds ufattelige storhed (1-33)

   • De der adlyder Gud, vil trives; de gudløse bliver forkastet (11-13)

   • ‘Hvilken lærer er som Gud?’ (22)

   • Job burde lovprise Gud (24)

   • “Gud er større end vi kan forestille os” (26)

   • Gud er herre over regnen og lynene (27-33)

 • 37

  • Naturkræfterne fortæller om Guds storhed (1-24)

   • Gud kan sætte menneskers aktiviteter i stå (7)

   • ‘Tænk over Guds underfulde gerninger’ (14)

   • Det er umuligt for os at forstå Gud fuldt ud (23)

   • Ingen bør være klog i egne tanker (24)

 • 38

  • Jehova giver en lektion i hvor lille mennesket er (1-41)

   • ‘Hvor var du da jorden blev skabt?’ (4-6)

   • Guds sønner råbte af glæde (7)

   • Spørgsmål om fænomener i naturen (8-32)

   • “Love der styrer himmellegemerne” (33)

 • 39

  • Dyrene vidner om hvor lidt mennesker ved (1-30)

 • 40

  • Flere spørgsmål fra Jehova (1-24)

   • Job erkender at han ikke har noget svar (3-5)

   • “Tvivler du på at jeg handler retfærdigt?” (8)

   • Gud beskriver Behemots styrke (15-24)

 • 41

  • Gud beskriver den frygtindgydende Livjatan (1-34)

 • 42

  • Jobs svar til Jehova (1-6)

  • De tre “venner” fordømmes (7-9)

  • Jehova giver Job alt tilbage (10-17)

   • Jobs sønner og døtre (13-15)