Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jeremias’ Bog

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Jeremias udnævnes til profet (1-10)

  • Synet af mandeltræet (11, 12)

  • Synet af gryden (13-16)

  • Jeremias får styrke til sin opgave (17-19)

 • 2

  • Israel forlader Jehova og følger andre guder (1-37)

   • Israel er som en fremmed vinstok (21)

   • Hendes skørter er plettede af blod (34)

 • 3

  • Omfanget af Israels frafald (1-5)

  • Israel og Juda skyldige i ægteskabsbrud (6-11)

  • En opfordring til at angre (12-25)

 • 4

  • Anger medfører velsignelser (1-4)

  • Ulykken skal komme fra nord (5-18)

  • Jeremias’ smerte over den kommende ulykke (19-31)

 • 5

  • Folket nægter at tage imod Jehovas retledning (1-13)

  • Vil blive ødelagt men ikke fuldstændigt udslettet (14-19)

  • Jehova kræver folket til regnskab (20-31)

 • 6

  • Jerusalem vil snart blive angrebet (1-9)

  • Jehovas vrede mod Jerusalem (10-21)

   • De siger “Fred!” når der ikke er fred (14)

  • Grusom invasionsstyrke fra nord (22-26)

  • Jeremias skal være som en der prøver metal (27-30)

 • 7

  • Falsk tiltro til Jehovas tempel (1-11)

  • Templet skal blive som Shilo (12-15)

  • Falsk tilbedelse fordømmes (16-34)

   • “Himmeldronningen” tilbedes (18)

   • Børneofringer i Hinnom (31)

 • 8

  • Folket gør det der er mest populært (1-7)

  • Hvilken visdom har man uden Jehovas ord? (8-17)

  • Jeremias sørger over Judas sammenbrud (18-22)

   • “Er der ingen balsam i Gilead?” (22)

 • 9

  • Jeremias’ dybe tristhed (1-3a)

  • Jehova kræver Juda til regnskab (3b-16)

  • Klagesang over Juda (17-22)

  • Prale af at kende Jehova (23-26)

 • 10

  • Nationernes guder kontra den levende Gud (1-16)

  • Forestående ødelæggelse og eksil (17, 18)

  • Jeremias sørger (19-22)

  • Profetens bøn (23-25)

   • Mennesket kan ikke selv styre sine skridt (23)

 • 11

  • Juda bryder pagten med Gud (1-17)

   • Lige så mange guder som byer (13)

  • Jeremias sammenlignes med et lam der skal slagtes (18-20)

  • Modstand fra mændene i Jeremias’ hjemby (21-23)

 • 12

  • Jeremias’ klage (1-4)

  • Jehovas svar (5-17)

 • 13

  • Linnedbæltet der blev ødelagt (1-11)

  • Vinkrukker skal knuses (12-14)

  • Det uforbederlige Juda skal i eksil (15-27)

   • “Kan en kushit ændre sin hud?” (23)

 • 14

  • Tørke, hungersnød og sværd (1-12)

  • Falske profeter fordømmes (13-18)

  • Jeremias erkender folkets synder (19-22)

 • 15

  • Jehova vil ikke ændre sin dom (1-9)

  • Jeremias’ klage (10)

  • Jehovas svar (11-14)

  • Jeremias’ bøn (15-18)

   • Finder glæde ved at spise Guds ord (16)

  • Jehova styrker Jeremias (19-21)

 • 16

  • Jeremias må ikke gifte sig, sørge eller feste (1-9)

  • Straf og derefter genoprettelse (10-21)

 • 17

  • Judas synd er indgroet (1-4)

  • Velsignelser ved at stole på Jehova (5-8)

  • Det forræderiske hjerte (9-11)

  • Jehova, Israels håb (12, 13)

  • Jeremias’ bøn (14-18)

  • Hold sabbatten hellig (19-27)

 • 18

  • Leret i pottemagerens hænder (1-12)

  • Jehova vender ryggen til Israel (13-17)

  • Komplot mod Jeremias; hans bøn (18-23)

 • 19

  • Jeremias får besked på at knuse en lerkrukke (1-15)

   • Børneofre til Baal (5)

 • 20

  • Pashkur slår Jeremias (1-6)

  • Jeremias kan ikke holde op med at forkynde (7-13)

   • Guds budskab er som en brændende ild (9)

   • Jehova er som en frygtindgydende kriger (11)

  • Jeremias’ klage (14-18)

 • 21

  • Jehova afviser Sidkijas anmodning (1-7)

  • Folket skal vælge mellem liv og død (8-14)

 • 22

  • Domsbudskaber imod onde konger (1-30)

 • 23

  • Gode og dårlige hyrder (1-4)

  • Sikkerhed under den ‘retfærdige spire’ (5-8)

  • Falske profeter fordømmes (9-32)

  • Jehovas “byrde” (33-40)

 • 24

  • Gode figner og dårlige figner (1-10)

 • 25

  • Jehovas retssag mod nationerne (1-38)

   • Nationerne skal tjene Babylon i 70 år (11)

   • Bægret med Guds vredes vin (15)

   • Ulykke fra nation til nation (32)

   • Dem der bliver dræbt af Jehova (33)

 • 26

  • Jeremias trues med døden (1-15)

  • Jeremias skånes (16-19)

   • Mikas profeti citeres (18)

  • Profeten Urija (20-24)

 • 27

  • Babylons åg (1-11)

  • Sidkija får besked på at underkaste sig Babylon (12-22)

 • 28

  • Jeremias kontra den falske profet Hananja (1-17)

 • 29

  • Jeremias’ brev til dem der er i eksil i Babylon (1-23)

   • Israel skal vende tilbage efter 70 år (10)

  • Et budskab til Shemaja (24-32)

 • 30

  • Løfter om genoprettelse og helbredelse (1-24)

 • 31

  • Israels rest skal igen bo i landet (1-30)

   • Rakel græder over sine børn (15)

  • En ny pagt (31-40)

 • 32

  • Jeremias køber en mark (1-15)

  • Jeremias’ bøn (16-25)

  • Jehovas svar (26-44)

 • 33

  • Løfte om genoprettelse (1-13)

  • Sikkerhed under den ‘retfærdige spire’ (14-16)

  • Pagt med David og præsterne (17-26)

   • Pagt med dagen og natten (20)

 • 34

  • Domsbudskab til Sidkija (1-7)

  • Pagt om at give trælle frihed brydes (8-22)

 • 35

  • Rekabitterne viser en eksemplarisk lydighed (1-19)

 • 36

  • Jeremias dikterer hvad der skal stå i en bogrulle (1-7)

  • Baruk læser op fra bogrullen (8-19)

  • Jojakim brænder bogrullen (20-26)

  • Budskabet bliver skrevet ned i en ny bogrulle (27-32)

 • 37

  • Kaldæernes tilbagetrækning kun midlertidig (1-10)

  • Jeremias spærres inde (11-16)

  • Sidkija mødes med Jeremias (17-21)

   • Jeremias forsynes med brød (21)

 • 38

  • Jeremias bliver kastet i en cisterne (1-6)

  • Ebed-Melek redder Jeremias (7-13)

  • Jeremias opfordrer Sidkija til at overgive sig (14-28)

 • 39

  • Jerusalems fald (1-10)

   • Sidkija flygter og bliver taget til fange (4-7)

  • Jeremias skal beskyttes (11-14)

  • Ebed-Melek vil redde livet (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradan befrier Jeremias (1-6)

  • Gedalja sættes over landet (7-12)

  • Komplot mod Gedalja (13-16)

 • 41

  • Gedalja bliver myrdet af Ismael (1-10)

  • Ismael jages på flugt af Johanan (11-18)

 • 42

  • Folket anmoder Jeremias om at bede Gud om vejledning (1-6)

  • Jehova svarer: “Tag ikke til Egypten” (7-22)

 • 43

  • Folket adlyder ikke; tager til Egypten (1-7)

  • Jehovas ord til Jeremias i Egypten (8-13)

 • 44

  • Forudsiger at jøderne i Egypten bliver ramt af ulykke (1-14)

  • Folket afviser Guds advarsel (15-30)

   • “Himmeldronningen” tilbedes (17-19)

 • 45

  • Jehovas budskab til Baruk (1-5)

 • 46

  • Profeti mod Egypten (1-26)

   • Egypten vil blive slået af Nebukadnesar (13, 26)

  • Løfter til Israel (27, 28)

 • 47

  • Profeti mod filistrene (1-7)

 • 48

  • Profeti mod Moab (1-47)

 • 49

  • Profeti mod Ammon (1-6)

  • Profeti mod Edom (7-22)

   • Edom skal ikke længere eksistere som nation (17, 18)

  • Profeti mod Damaskus (23-27)

  • Profeti mod Kedar og Hasor (28-33)

  • Profeti mod Elam (34-39)

 • 50

  • Profeti mod Babylon (1-46)

   • Flygt fra Babylon (8)

   • Israel vil blive ført tilbage (17-19)

   • Babylons vand skal tørre ud (38)

   • Babylon skal være ubeboet (39, 40)

 • 51

  • Profeti mod Babylon (1-64)

   • Babylon skal falde pludseligt for mederne (8-12)

   • Bog skal kastes i Eufrat (59-64)

 • 52

  • Sidkija gør oprør mod Babylon (1-3)

  • Nebukadnesar belejrer Jerusalem (4-11)

  • Byen og templet ødelægges (12-23)

  • Folket føres i eksil til Babylon (24-30)

  • Jojakin løslades fra fængslet (31-34)