Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Apostlenes Gerninger

Kapitler

Oversigt over indhold

 • 1

  • Stilet til Theofilus (1-5)

  • Vidner til jordens ende (6-8)

  • Jesus stiger op til himlen (9-11)

  • Disciplene er forsamlet (12-14)

  • Matthias udvælges til at erstatte Judas (15-26)

 • 2

  • Den hellige ånd udgydes på Pinsedagen (1-13)

  • Peters tale (14-36)

  • Folkemængden reagerer på Peters tale (37-41)

   • 3.000 bliver døbt (41)

  • De kristnes fællesskab (42-47)

 • 3

  • Peter helbreder en lam tigger (1-10)

  • Peters tale i Salomons Søjlegang (11-26)

   • ‘Alt skal genoprettes’ (21)

   • En profet som Moses (22)

 • 4

  • Peter og Johannes bliver arresteret (1-4)

   • De troende udgør nu 5.000 mænd (4)

  • Stillet for Sanhedrinet (5-22)

   • “Vi kan ikke holde op med at tale” (20)

  • Bøn om frimodighed (23-31)

  • Disciplene deler det de ejer (32-37)

 • 5

  • Ananias og Safira (1-11)

  • Apostlene gør mange tegn (12-16)

  • Fængslet og befriet (17-21a)

  • Ført for Sanhedrinet igen (21b-32)

   • ‘Adlyd Gud mere end mennesker’ (29)

  • Gamaliels råd (33-40)

  • Forkynder fra hus til hus (41, 42)

 • 6

  • Syv mænd udvælges til at gøre tjeneste (1-7)

  • Stefanus anklages for blasfemi (8-15)

 • 7

  • Stefanus’ tale til Sanhedrinet (1-53)

   • Patriarkernes tid (2-16)

   • Moses’ ledelse; Israels afgudsdyrkelse (17-43)

   • Gud bor ikke i templer der er bygget af mennesker (44-50)

  • Stefanus bliver stenet (54-60)

 • 8

  • Forfølgeren Saulus (1-3)

  • Filips tjeneste i Samaria giver resultater (4-13)

  • Peter og Johannes sendes til Samaria (14-17)

  • Simon forsøger at købe hellig ånd (18-25)

  • Den etiopiske eunuk (26-40)

 • 9

  • Saulus på vej til Damaskus (1-9)

  • Ananias sendes hen for at hjælpe Saulus (10-19a)

  • Saulus forkynder om Jesus i Damaskus (19b-25)

  • Saulus besøger Jerusalem (26-31)

  • Peter helbreder Æneas (32-35)

  • Den gavmilde Dorkas bliver oprejst (36-43)

 • 10

  • Cornelius’ syn (1-8)

  • Peters syn af dyr der bliver erklæret rene (9-16)

  • Peter besøger Cornelius (17-33)

  • Peter forkynder den gode nyhed for ikkejøder (34-43)

   • ‘Gud gør ikke forskel på nogen’ (34, 35)

  • Ikkejøder modtager den hellige ånd og bliver døbt (44-48)

 • 11

  • Peter aflægger rapport for apostlene (1-18)

  • Barnabas og Saulus i Antiokia i Syrien (19-26)

   • Disciplene bliver kaldt kristne for første gang (26)

  • Agabos forudsiger en hungersnød (27-30)

 • 12

  • Jakob henrettes; Peter fængsles (1-5)

  • Peter bliver mirakuløst befriet (6-19)

  • Herodes bliver slået af en engel (20-25)

 • 13

  • Barnabas og Saulus bliver sendt ud som missionærer (1-3)

  • Tjeneste på Cypern (4-12)

  • Paulus’ tale i Antiokia i Pisidien (13-41)

  • En profetisk befaling om at gå til nationerne (42-52)

 • 14

  • Fremgang og modstand i Ikonion (1-7)

  • Forvekslet med guder i Lystra (8-18)

  • Paulus overlever at blive stenet (19, 20)

  • Styrker menighederne (21-23)

  • Tilbage til Antiokia i Syrien (24-28)

 • 15

  • Omskærelsen diskuteres i Antiokia (1, 2)

  • Spørgsmålet fremlægges i Jerusalem (3-5)

  • De ældste og apostlene samles (6-21)

  • Brev fra det styrende råd (22-29)

   • ‘Hold jer fra blod’ (28, 29)

  • Menighederne bliver opmuntret af brevet (30-35)

  • Paulus og Barnabas går hver til sit (36-41)

 • 16

  • Paulus udvælger Timotheus (1-5)

  • Synet af den makedoniske mand (6-10)

  • Lydia bliver omvendt i Filippi (11-15)

  • Paulus og Silas bliver fængslet (16-24)

  • Fangevogteren og hans husstand bliver døbt (25-34)

  • Paulus beder om en officiel undskyldning (35-40)

 • 17

  • Paulus og Silas i Thessalonika (1-9)

  • Paulus og Silas i Berøa (10-15)

  • Paulus i Athen (16-22a)

  • Paulus’ tale på Areopagos (22b-34)

 • 18

  • Paulus’ tjeneste i Korinth (1-17)

  • Vender tilbage til Antiokia i Syrien (18-22)

  • Paulus tager til Galatien og Frygien (23)

  • Den veltalende Apollos bliver hjulpet (24-28)

 • 19

  • Paulus i Efesos; nogle bliver døbt igen (1-7)

  • Paulus underviser (8-10)

  • Fremgang til trods for dæmonisme (11-20)

  • Uroligheder i Efesos (21-41)

 • 20

  • Paulus i Makedonien og Grækenland (1-6)

  • Eutykos bliver oprejst i Troas (7-12)

  • Fra Troas til Milet (13-16)

  • Paulus mødes med de ældste fra Efesos (17-38)

   • Har undervist fra hus til hus (20)

   • “Større glæde ved at give” (35)

 • 21

  • På vej til Jerusalem (1-14)

  • Kommer til Jerusalem (15-19)

  • Paulus følger de ældstes råd (20-26)

  • Uroligheder i templet; Paulus bliver arresteret (27-36)

  • Paulus får lov at tale til folkemængden (37-40)

 • 22

  • Paulus forsvarer sig foran folket (1-21)

  • Paulus gør brug af sin romerske borgerret (22-29)

  • Sanhedrinet samles (30)

 • 23

  • Paulus taler foran Sanhedrinet (1-10)

  • Paulus styrkes af Herren (11)

  • Sammensværgelse om at dræbe Paulus (12-22)

  • Paulus bliver overført til Cæsarea (23-35)

 • 24

  • Anklagerne mod Paulus (1-9)

  • Paulus’ forsvar foran Felix (10-21)

  • Paulus’ sag bliver udsat i to år (22-27)

 • 25

  • Paulus’ retssag foran Festus (1-12)

   • “Jeg appellerer til kejseren!” (11)

  • Festus spørger kong Agrippa til råds (13-22)

  • Paulus bringes for Agrippa (23-27)

 • 26

  • Paulus’ forsvar foran Agrippa (1-11)

  • Paulus fortæller om sin omvendelse (12-23)

  • Festus’ og Agrippas reaktion (24-32)

 • 27

  • Paulus sejler mod Rom (1-12)

  • Skibet rammes af en storm (13-38)

  • Skibbrud (39-44)

 • 28

  • I land på Malta (1-6)

  • Publius’ far bliver helbredt (7-10)

  • Videre mod Rom (11-16)

  • Paulus taler med jøderne i Rom (17-29)

  • Paulus forkynder frimodigt i to år (30, 31)